thứ tự xếp hạng

Hiện tại có 648,918 người triệu hồi trên Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
801profile_image
Etéreo#0112
1205diamond 40 LP
13W
11L
54%
802profile_image
Le Van AckerGøgh#LAN
1204diamond 432 LP
20W
16L
56%
803profile_image
MPG Zayden#IZZI
1204diamond 41 LP
7W
4L
64%
804profile_image
Wataru#Kuro
1204gold 299 LP
4W
6L
40%
805profile_image
Feuerkatze#LAN
1204gold 332 LP
7W
1L
88%
806profile_image
Løne Wolf#Meh
1204emerald 349 LP
28W
21L
57%
807profile_image
PTA Cóndor#LAN
1204silver 250 LP
7W
5L
58%
808profile_image
Yashiir0#LAN
1204emerald 151 LP
3W
2L
60%
809profile_image
Equinoz#LAN
1204platinum 112 LP
6W
5L
55%
810profile_image
Robotto413x#ARAM
1204Unranked-No Ranked Games
811profile_image
uyme#LAN
1204diamond 369 LP
9W
13L
41%
812profile_image
Shîgeo#Supp
1203emerald 119 LP
16W
13L
55%
813profile_image
CharLee Sin #LAN
1203bronze 40 LP
26W
29L
47%
814profile_image
Cinnamoroll#miau
1203Unranked-No Ranked Games
815profile_image
Twitch Dragon#1234
1202gold 175 LP
38W
40L
49%
816profile_image
Rob1n#Robin
1202silver 223 LP
30W
30L
50%
817profile_image
Azulín#LAN
1202Unranked-No Ranked Games
818profile_image
Miyawaki Lover#SKZ
1201silver 342 LP
5W
1L
83%
819profile_image
FLM ßelcebú#LAN
1201Unranked-No Ranked Games
820profile_image
Siyun Baek#woof
1201emerald 450 LP
5W
8L
38%
821profile_image
Dipper#KOI
1200Unranked-No Ranked Games
822profile_image
Qín Shí Huang#LAN
1200platinum 15 LP
20W
21L
49%
823profile_image
LatinosSlayer#LAN
1200Unranked-No Ranked Games
824profile_image
Faceleeuss #LAN
1199diamond 41 LP
23W
14L
62%
825profile_image
Darimin8#LAN
1199emerald 374 LP
7W
4L
64%
826profile_image
Tannen#4424
1199Unranked-No Ranked Games
827profile_image
Demon83#1283
1199bronze 149 LP
36W
36L
50%
828profile_image
Ziderius#LAN
1199emerald 453 LP
49W
42L
54%
829profile_image
Jêff#E207
1199platinum 172 LP
4W
5L
44%
830profile_image
Ixodeg#LAN
1199platinum 247 LP
20W
25L
44%
831profile_image
Mrck#xddd
1199gold 378 LP
12W
12L
50%
832profile_image
Fufu92#LAN
1199gold 295 LP
29W
26L
53%
833profile_image
LikeButter#GOAT
1199Unranked-No Ranked Games
834profile_image
RS Rocosoy#Supp
1198grandmaster 218 LP
37W
31L
54%
835profile_image
PWN3R CRASH#LAN
1198diamond 177 LP
27W
31L
47%
836profile_image
ramonaflowers#pvw
1198Unranked-No Ranked Games
837profile_image
MinnieTheMoocher#HeEv
1198Unranked-No Ranked Games
838profile_image
bomitto#LAN
1198silver 358 LP
40W
20L
67%
839profile_image
Pablohalfblood#LAN
1198Unranked-No Ranked Games
840profile_image
NutrioIi#CHOP
1198platinum 325 LP
21W
18L
54%
841profile_image
KissIt#KssIt
1198silver 494 LP
29W
35L
45%
842profile_image
kronoking#LAN
1198Unranked-No Ranked Games
843profile_image
Månkanshoku Mako#LAN
1198Unranked-No Ranked Games
844profile_image
Mastercarry#low
1198platinum 40 LP
4W
2L
67%
845profile_image
Dua Lippa#LAN
1197diamond 213 LP
15W
16L
48%
846profile_image
Wanderlustt#LAN
1197gold 175 LP
22W
15L
59%
847profile_image
Miel#Supp
1197Unranked-No Ranked Games
848profile_image
Furia Nocturna#UwU
1197silver 165 LP
4W
4L
50%
849profile_image
Naesala#LAN
1197emerald 250 LP
4W
5L
44%
850profile_image
WatermelonSugar#Zedd
1197Unranked-No Ranked Games
851profile_image
GG AxtonCarter#GOOD2
1196gold 423 LP
52W
47L
53%
852profile_image
ABased#LAN
1195platinum 369 LP
14W
17L
45%
853profile_image
DMT SL3#DMT
1195gold 281 LP
17W
23L
43%
854profile_image
Jolth Blow#4675
1195emerald 427 LP
16W
15L
52%
855profile_image
Mechs#6969
1195diamond 149 LP
49W
50L
49%
856profile_image
Instant Crush#LAN
1195diamond 341 LP
52W
38L
58%
857profile_image
Evergreen369swai#love
1195platinum 355 LP
16W
10L
62%
858profile_image
Report TÓP pls#Fabio
1195Unranked-No Ranked Games
859profile_image
MichatoCatSuragi#Ornn
1195gold 473 LP
5W
5L
50%
860profile_image
BeyonDespair#LAN
1195platinum 152 LP
10W
10L
50%
861profile_image
Vic Vaporrub#LAN
1195gold 458 LP
25W
23L
52%
862profile_image
Vortigern#0109
1195diamond 420 LP
17W
24L
41%
863profile_image
Keoner#Nami
1194Unranked-No Ranked Games
864profile_image
Vnessa#Kitty
1194platinum 340 LP
53W
55L
49%
865profile_image
o BetterDays o#LAN
1194platinum 242 LP
4W
5L
44%
866profile_image
Sixdays#LAN
1194platinum 161 LP
14W
8L
64%
867profile_image
Wonkru#LAN
1194emerald 338 LP
2W
9L
18%
868profile_image
Una Naranjitå#LAN
1194emerald 40 LP
8W
15L
35%
869profile_image
Aden#LAN
1194platinum 227 LP
3W
4L
43%
870profile_image
41D1L#LAN
1193silver 231 LP
28W
20L
58%
871profile_image
Lord Temmuz#Ecu
1193gold 323 LP
28W
31L
47%
872profile_image
JHIN LEGENDARY#LAN
1193emerald 419 LP
41W
30L
58%
873profile_image
Prom3teus#6969
1193platinum 161 LP
44W
42L
51%
874profile_image
Hail Miku Nakano#UwU
1193platinum 268 LP
7W
15L
32%
875profile_image
AnnewithanA14#lover
1193Unranked-No Ranked Games
876profile_image
Legiana#Æsir
1193diamond 451 LP
22W
8L
73%
877profile_image
catycat#LAN
1193silver 377 LP
2W
5L
29%
878profile_image
Kelly#KingV
1193Unranked-No Ranked Games
879profile_image
yukirguez#2126
1193platinum 40 LP
6W
17L
26%
880profile_image
TuTsipøp#LAN
1193Unranked-No Ranked Games
881profile_image
BCat#LAN
1193bronze 297 LP
23W
25L
48%
882profile_image
Niick Nelson#LAN
1192platinum 428 LP
6W
8L
43%
883profile_image
R4ZMUZ#LAN
1192bronze 367 LP
17W
15L
53%
884profile_image
Antic#LAN
1192Unranked-No Ranked Games
885profile_image
Rayzoa#draws
1192Unranked-No Ranked Games
886profile_image
Rocusho#001
1192Unranked-No Ranked Games
887profile_image
The Drututt Arc#LAN
1192master 1 LP
17W
14L
55%
888profile_image
Milo Murphy#LAN
1191Unranked-No Ranked Games
889profile_image
Lawlieth#UwU
1191gold 367 LP
18W
18L
50%
890profile_image
WallyShinigamiHN#LAN
1191iron 245 LP
33W
49L
40%
891profile_image
Morgan#S8S
1191diamond 440 LP
53W
19L
74%
892profile_image
Éldrie#LAN
1191diamond 36 LP
34W
34L
50%
893profile_image
tituss#LAN
1191emerald 40 LP
3W
16L
16%
894profile_image
Lil Fatman#LAN
1191diamond 459 LP
41W
34L
55%
895profile_image
Espõsa de Hõgan#Xzz
1191platinum 157 LP
82W
63L
57%
896profile_image
Try Hard Zed#LOVER
1191Unranked-No Ranked Games
897profile_image
Don Gragas#TSM
1191diamond 199 LP
25W
20L
56%
898profile_image
calamardoo#LAN
1190Unranked-No Ranked Games
899profile_image
l DEATHSTROKE l#LAN
1190bronze 342 LP
4W
5L
44%
900profile_image
Daijin#0920
1190emerald 416 LP
28W
20L
58%

#801 ~ #900 / Tổng cộng 648,918 Summoners

12345678910
next