thứ tự xếp hạng

There are currently 609,914 summoners in Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
701profile_image
Raiku#0000
1219diamond 40 LP
21W
20L
51%
702profile_image
JVD ZeldaRs#Rawr
1219emerald 219 LP
7W
5L
58%
703profile_image
cute af#CAFE
1219emerald 46 LP
48W
40L
55%
704profile_image
Kuchi#1582
1218Unranked-No Ranked Games
705profile_image
A L E J O D #LAN
1218emerald 379 LP
19W
17L
53%
706profile_image
laza11#LAN
1217gold 227 LP
51W
43L
54%
707profile_image
Rodass#LAN
1217diamond 453 LP
23W
13L
64%
708profile_image
IncomprisVT#INC
1217diamond 40 LP
21W
22L
49%
709profile_image
Mahiumi#NIKKE
1217emerald 265 LP
9W
7L
56%
710profile_image
BLNG 369#LAN
1226platinum 45 LP
15W
25L
38%
711profile_image
Raüw Alejandro#LAN
1217emerald 354 LP
19W
23L
45%
712profile_image
Æsir Berserker#LAN
1217silver 126 LP
4W
1L
80%
713profile_image
Desann#SKT
1217Unranked-No Ranked Games
714profile_image
ArcanoDeThot#LAN
1217bronze 115 LP
4W
2L
67%
715profile_image
Blossomfox#FOX
1216diamond 25 LP
17W
21L
45%
716profile_image
Lord Atlacatl#LAN
1216Unranked-No Ranked Games
717profile_image
ØAngelov3#LAN
1216diamond 291 LP
17W
16L
52%
718profile_image
Su Puchungito#LAN
1216master 62 LP
34W
26L
57%
719profile_image
kbork#LAN
1216Unranked-No Ranked Games
720profile_image
Maestro IP Man #LAN
1215silver 377 LP
5W
11L
31%
721profile_image
nrgmaster#ggez
1215Unranked-No Ranked Games
722profile_image
Aurora#2202A
1215diamond 111 LP
17W
15L
53%
723profile_image
Ragnar#RagMX
1215bronze 130 LP
16W
19L
46%
724profile_image
Jony Fabregas#CESC
1215platinum 40 LP
7W
10L
41%
725profile_image
xXmamodoXx#LAN
1215Unranked-No Ranked Games
726profile_image
LaTortugaTactica#LAN
1215Unranked-No Ranked Games
727profile_image
punish22#LAN
1214Unranked-No Ranked Games
728profile_image
SuckMyOranges#GDL
1214emerald 221 LP
8W
3L
73%
729profile_image
albert 009#LAN
1214silver 422 LP
16W
24L
40%
730profile_image
memo9269#LAN
1214silver 258 LP
16W
9L
64%
731profile_image
Audrey#Edgy
1214Unranked-No Ranked Games
732profile_image
Matador882#LAN
1214Unranked-No Ranked Games
733profile_image
OTP SAIZO#LAN
1214emerald 488 LP
21W
18L
54%
734profile_image
Akrioツ#Wil
1213master 109 LP
28W
20L
58%
735profile_image
ElPajaritoSuport#Rakan
1213emerald 118 LP
17W
20L
46%
736profile_image
Logiraider#LAN
1213diamond 339 LP
18W
15L
55%
737profile_image
Jepeseta#Gpz
1213diamond 341 LP
4W
6L
40%
738profile_image
LTG WïnSëc UwU#UwU
1213diamond 462 LP
1W
4L
20%
739profile_image
VG SorryChutoy9#2317
1213emerald 238 LP
23W
18L
56%
740profile_image
TheJonSnow#LAN
1213platinum 360 LP
10W
11L
48%
741profile_image
Läcrimosä#LAN
1212diamond 389 LP
9W
4L
69%
742profile_image
Rosse#Pink
1212Unranked-No Ranked Games
743profile_image
The King Bear#LAN
1212emerald 259 LP
17W
17L
50%
744profile_image
Reverse Keria#supp
1212platinum 473 LP
3W
2L
60%
745profile_image
HoneySunny#LAN
1212platinum 277 LP
24W
30L
44%
746profile_image
Mowis#ixtal
1212diamond 452 LP
12W
12L
50%
747profile_image
Evelyn#Sup
1212silver 476 LP
17W
18L
49%
748profile_image
KyonSparda#5763
1212emerald 426 LP
7W
9L
44%
749profile_image
Ruined Lunhaari#LAN
1212diamond 41 LP
11W
6L
65%
750profile_image
DAB LeoNoeL#LAN
1212platinum 461 LP
6W
2L
75%
751profile_image
Bawell#LAN
1211emerald 40 LP
4W
9L
31%
752profile_image
SexBomb#LAN
1211bronze 215 LP
6W
14L
30%
754profile_image
FÉX Bloodnine1#LAN
1211gold 40 LP
8W
16L
33%
755profile_image
xLight#Light
1211platinum 434 LP
21W
9L
70%
756profile_image
GRC#LAN
1211diamond 29 LP
12W
14L
46%
757profile_image
PacoElChatö#A7X
1211diamond 458 LP
27W
31L
47%
758profile_image
TheFoxOfAvarice#LAN
1210diamond 351 LP
13W
13L
50%
759profile_image
AYTA#kai
1210diamond 47 LP
5W
3L
63%
760profile_image
Ludwing Nine#LAN
1210platinum 255 LP
15W
20L
43%
761profile_image
Re L Mayer#Prox
1209gold 420 LP
5W
8L
38%
762profile_image
JOWIHAM#LAN
1209Unranked-No Ranked Games
763profile_image
nirvbleZ#LAN
1209diamond 366 LP
38W
22L
63%
764profile_image
TuMaridoGuma#IZI
1209platinum 372 LP
15W
10L
60%
765profile_image
Oigres#LAN
1209bronze 347 LP
12W
10L
55%
766profile_image
Kota y Yuiki#LAN
1208silver 198 LP
7W
6L
54%
767profile_image
9870621345#LAN
1208bronze 464 LP
18W
20L
47%
768profile_image
Nayeon02#02S
1208Unranked-No Ranked Games
769profile_image
Luzbel#245
1208diamond 39 LP
2W
3L
40%
770profile_image
Howl#ekko
1208Unranked-No Ranked Games
771profile_image
Sugared#0000
1207emerald 417 LP
9W
6L
60%
772profile_image
Conejito23#LAN
1207platinum 363 LP
24W
33L
42%
773profile_image
darkleonx#LAN
1207Unranked-No Ranked Games
774profile_image
Beto12#Venga
1207gold 292 LP
8W
11L
42%
775profile_image
Nexar#NEXAR
1207platinum 222 LP
5W
8L
38%
776profile_image
de una sola q#1685
1206Unranked-No Ranked Games
777profile_image
Muerthogar #LAN
1206Unranked-No Ranked Games
778profile_image
LaTotonax#LAN
1206silver 225 LP
23W
18L
56%
779profile_image
BASHER#KENIA
1206platinum 242 LP
47W
37L
56%
780profile_image
Exru#Wiki
1206Unranked-No Ranked Games
781profile_image
Yosdrau#ATR
1206emerald 126 LP
15W
12L
56%
782profile_image
OrusWhite#LAN
1206emerald 319 LP
12W
16L
43%
783profile_image
Ferrill#LAN
1205diamond 378 LP
11W
15L
42%
784profile_image
Aabraxas#LAN
1205Unranked-No Ranked Games
785profile_image
Etéreo#0112
1205diamond 40 LP
13W
11L
54%
786profile_image
Le Van AckerGøgh#LAN
1204diamond 474 LP
15W
7L
68%
787profile_image
MPG Zayden#IZZI
1204emerald 381 LP
9W
15L
38%
788profile_image
Wataru#Kuro
1204gold 117 LP
3W
4L
43%
789profile_image
Areku#LAN
1204Unranked-No Ranked Games
790profile_image
Dragzar#LAN
1204grandmaster 202 LP
43W
31L
58%
791profile_image
Feuerkatze#LAN
1204gold 332 LP
7W
1L
88%
792profile_image
Løne Wolf#Meh
1204emerald 311 LP
23W
18L
56%
793profile_image
PTA Cóndor#LAN
1204silver 269 LP
7W
4L
64%
794profile_image
Equinoz#LAN
1204emerald 317 LP
8W
15L
35%
795profile_image
Robotto413x#ARAM
1204Unranked-No Ranked Games
796profile_image
Miyø Sąimøri#lan1
1204emerald 214 LP
44W
57L
44%
797profile_image
Boomberick#Boom
1203gold 418 LP
4W
6L
40%
798profile_image
CharLee Sin #LAN
1203bronze 474 LP
24W
24L
50%
799profile_image
Cinnamoroll#miau
1203Unranked-No Ranked Games
800profile_image
Rob1n#Robin
1202silver 40 LP
17W
25L
40%

#701 ~ #800 / Total 609,914 Summoners

12345678910
next