thứ tự xếp hạng

There are currently 604,425 summoners in Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
601profile_image
Toji Fushiguro#jda
1238gold 150 LP
12W
15L
44%
602profile_image
Upah#LAN
1237Unranked-No Ranked Games
603profile_image
Mii#翠310
1237Unranked-No Ranked Games
604profile_image
logic#uwu
1237Unranked-No Ranked Games
605profile_image
II PUPPY II#BWS
1237Unranked-No Ranked Games
606profile_image
Akashi#LAN
1237Unranked-No Ranked Games
607profile_image
El Rey Chamuco#CDJZ
1236diamond 13 LP
25W
30L
45%
608profile_image
Androz115#LAN
1236diamond 3100 LP
2W
4L
33%
609profile_image
Míctlantecuhtli#LAN
1239Unranked-No Ranked Games
610profile_image
coortes#1500
1236Unranked-No Ranked Games
611profile_image
ManoloFH#LAN
1236Unranked-No Ranked Games
612profile_image
BrokenSpirit#Tilt
1235emerald 370 LP
29W
34L
46%
613profile_image
SUPER ИlGG4 JHIN#Lover
1235Unranked-No Ranked Games
614profile_image
Nselb#RAK
1235emerald 25 LP
8W
4L
67%
615profile_image
Upset#LAN
1235gold 479 LP
25W
16L
61%
616profile_image
MichyStyles#mishi
1235emerald 458 LP
19W
8L
70%
617profile_image
Kaiserbero#L9TWC
1235emerald 130 LP
9W
9L
50%
618profile_image
Chesy girl#DABA
1235emerald 419 LP
10W
15L
40%
619profile_image
Eggsy#4444
1234diamond 254 LP
7W
4L
64%
620profile_image
Gato Licenciado#LAN
1234Unranked-No Ranked Games
621profile_image
MightyAhren#LAN
1234Unranked-No Ranked Games
622profile_image
Yatzi#666
1234silver 435 LP
8W
3L
73%
623profile_image
ausar#LAN
1234silver 147 LP
12W
11L
52%
624profile_image
Kiss#CYB
1234Unranked-No Ranked Games
625profile_image
your mama#1910
1234diamond 497 LP
37W
27L
58%
626profile_image
Cinnamon#0121
1233emerald 428 LP
9W
3L
75%
627profile_image
Patas de Søna#3545
1233Unranked-No Ranked Games
628profile_image
JuanWïck#LAN
1233gold 448 LP
47W
40L
54%
629profile_image
Madame Laurent#KUKA
1233gold 172 LP
18W
7L
72%
630profile_image
Tavo Husky#LAN
1233emerald 183 LP
21W
30L
41%
631profile_image
Suguru Geto#Maze
1233gold 446 LP
8W
6L
57%
632profile_image
Chise Kyun#Meow
1233diamond 374 LP
19W
26L
42%
633profile_image
TTV Blitzcrank#Sara
1233Unranked-No Ranked Games
634profile_image
Hex#LAN
1233platinum 454 LP
30W
21L
59%
635profile_image
Zemal#LAN
1232Unranked-No Ranked Games
636profile_image
Prime Kong#KongA
1231Unranked-No Ranked Games
637profile_image
Yukika#LAN
1230Unranked-No Ranked Games
638profile_image
Hot Fit Nerd#LAN
1230Unranked-No Ranked Games
639profile_image
REGOB#LAN
1230bronze 431 LP
11W
10L
52%
640profile_image
Artorias sama#LAN
1230Unranked-No Ranked Games
641profile_image
Dopasito#619
1230Unranked-No Ranked Games
642profile_image
XqualoX#LAN
1229Unranked-No Ranked Games
643profile_image
Juacko#LAN
1229emerald 369 LP
13W
18L
42%
644profile_image
Ppmeade24#LAN
1229Unranked-No Ranked Games
645profile_image
frontierG#Pinky
1229platinum 365 LP
11W
17L
39%
646profile_image
helen1#LAN
1228Unranked-No Ranked Games
647profile_image
Leona Ornstein#LAN
1228platinum 116 LP
7W
5L
58%
648profile_image
Warlup#LAN
1228Unranked-No Ranked Games
649profile_image
Kaiju Acorazado#llama
1228Unranked-No Ranked Games
650profile_image
Kąpnø#701
1227diamond 262 LP
17W
20L
46%
651profile_image
NO SÉ DAR LAS E#LAN
1227silver 356 LP
26W
30L
46%
652profile_image
CocoSoowy#LAN
1227gold 445 LP
16W
19L
46%
653profile_image
Quêen Gøthic#PYKE
1226Unranked-No Ranked Games
654profile_image
Alex Widoo#LAN
1226emerald 486 LP
4W
4L
50%
655profile_image
KOBI#LAN
1225silver 125 LP
9W
8L
53%
656profile_image
VNZ Taliban#VNZ
1225gold 114 LP
2W
3L
40%
657profile_image
Ärayashiki#Shaka
1225bronze 119 LP
10W
9L
53%
658profile_image
Jeremk#LAN
1225Unranked-No Ranked Games
659profile_image
ShadowJörmungand#LAN
1224Unranked-No Ranked Games
660profile_image
Dreyz#LAN
1224emerald 18 LP
19W
23L
45%
661profile_image
Dwight Schrute#NGS 1
1224gold 464 LP
15W
6L
71%
662profile_image
LEAGUE OF TEEMO#LAN
1224platinum 211 LP
7W
14L
33%
663profile_image
Vęrgona#LAN
1224Unranked-No Ranked Games
664profile_image
SHPIROTH#EDUG
1224platinum 175 LP
42W
44L
49%
665profile_image
I Bruno I #LAN
1224platinum 485 LP
4W
3L
57%
666profile_image
The Reiner Braun#LAN
1224silver 210 LP
4W
7L
36%
667profile_image
MrKybo#0911
1223Unranked-No Ranked Games
668profile_image
BGR Dark 11#LAN
1223diamond 368 LP
13W
14L
48%
669profile_image
Blue Eyed Dragon#5466
1223emerald 414 LP
25W
13L
66%
670profile_image
Hooniho#1601
1223emerald 381 LP
10W
9L
53%
671profile_image
Lecheツ#jhin4
1222Unranked-No Ranked Games
672profile_image
Bittersweet#Nana
1222silver 40 LP
7W
11L
39%
673profile_image
Thrash Crowley#A7X
1221diamond 459 LP
3W
2L
60%
674profile_image
Baron Nashotl#127
1221diamond 34 LP
12W
6L
67%
675profile_image
NO LO FEDIE #LAN
1221silver 40 LP
11W
9L
55%
676profile_image
Kaleesi#0000
1221platinum 40 LP
10W
26L
28%
677profile_image
Darkseraph#LAN
1220Unranked-No Ranked Games
678profile_image
BlessedBoss#LAN
1220platinum 373 LP
2W
7L
22%
679profile_image
Harleen#1523
1220Unranked-No Ranked Games
680profile_image
Perpetual#10101
1220Unranked-No Ranked Games
681profile_image
El szs#Szs
1220grandmaster 332 LP
63W
53L
54%
682profile_image
Fx Fenix#LAN
1220Unranked-No Ranked Games
683profile_image
LEGENDARIO35#LAN
1220bronze 446 LP
23W
29L
44%
684profile_image
Techindel#LAN
1220diamond 49 LP
2W
3L
40%
685profile_image
Nomai#Yayo
1220emerald 329 LP
4W
2L
67%
686profile_image
GOD Eros#EROS
1220Unranked-No Ranked Games
687profile_image
Asuka#Sora
1220platinum 477 LP
3W
7L
30%
688profile_image
Hide on Max#Max
1219diamond 291 LP
8W
3L
73%
689profile_image
LS19#UFSS
1219Unranked-No Ranked Games
690profile_image
Fakercita#LAN
1219gold 264 LP
14W
24L
37%
691profile_image
ComeAlongWithMe#LAN
1219emerald 259 LP
4W
3L
57%
692profile_image
Poke El Minion#007
1219Unranked-No Ranked Games
693profile_image
Shoko#Danni
1219emerald 144 LP
15W
3L
83%
694profile_image
NombreTemporal#LAN
1219gold 419 LP
9W
8L
53%
695profile_image
lHomelanderl#Andy
1219gold 491 LP
9W
10L
47%
696profile_image
MOLINA08#EVE
1219emerald 369 LP
11W
17L
39%
697profile_image
Franz#시달리다
1219diamond 48 LP
17W
22L
44%
698profile_image
Soy Juanex#1208
1219Unranked-No Ranked Games
699profile_image
Raiku#0000
1219diamond 40 LP
21W
20L
51%
700profile_image
JVD ZeldaRs#Rawr
1219emerald 219 LP
7W
5L
58%

#601 ~ #700 / Total 604,425 Summoners

12345678910
next