thứ tự xếp hạng

There are currently 607,487 summoners in Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
501profile_image
Despair#lian
1263Unranked-No Ranked Games
502profile_image
OnlyFrans#RADG
1263Unranked-No Ranked Games
503profile_image
Monito troll#LAN
1262diamond 496 LP
5W
9L
36%
504profile_image
Giby #LAN
1261platinum 243 LP
3W
4L
43%
505profile_image
Kotei TenshiMako#LAN
1261platinum 347 LP
13W
19L
41%
506profile_image
Nyah#0000
1260diamond 11 LP
6W
7L
46%
507profile_image
pouke#OwO
1260diamond 397 LP
29W
11L
73%
508profile_image
Famine 悪魔#Devil
1260diamond 420 LP
1W
6L
14%
509profile_image
Rinri#LAN
1260diamond 23 LP
24W
28L
46%
510profile_image
iansucre#LAN
1260Unranked-No Ranked Games
511profile_image
FUN Aqua#Aqua
1259diamond 419 LP
28W
43L
39%
512profile_image
Mrs Forger#LAN
1259gold 355 LP
8W
12L
40%
513profile_image
LightMiau#666
1259emerald 257 LP
7W
3L
70%
514profile_image
OTM SniperMonkey#LAN
1259silver 433 LP
14W
9L
61%
515profile_image
Iris Heart#Ghost
1259emerald 41 LP
4W
2L
67%
516profile_image
Hanissei#LAN
1258diamond 16 LP
6W
3L
67%
517profile_image
Moondraggon#MOON
1258iron 28 LP
3W
11L
21%
518profile_image
INTZKaiserr#1727
1258emerald 422 LP
9W
8L
53%
519profile_image
Paperthing#LAN
1258iron 37 LP
4W
9L
31%
520profile_image
FTH Rayzo#6593
1257gold 478 LP
6W
11L
35%
521profile_image
Kosmunismo#manyr
1257Unranked-No Ranked Games
522profile_image
Gs Thánatos#LAN
1257Unranked-No Ranked Games
523profile_image
ZED#998
1257platinum 333 LP
9W
3L
75%
524profile_image
Dreygen#LAN
1257gold 161 LP
21W
23L
48%
525profile_image
Geiner#2204
1256master 50 LP
35W
35L
50%
526profile_image
DemonsTREAD#PYKE
1255emerald 12 LP
6W
4L
60%
527profile_image
Pulpasio#LAN
1255gold 360 LP
19W
20L
49%
528profile_image
Saøri Ü #LAN
1255platinum 219 LP
3W
5L
38%
529profile_image
SI SEÑØR#2002
1254platinum 430 LP
13W
8L
62%
530profile_image
Mascará mortal #LAN
1254platinum 370 LP
18W
31L
37%
531profile_image
Sunlight II#2022
1254Unranked-No Ranked Games
532profile_image
Dani Massiri#DMS
1254emerald 250 LP
30W
25L
55%
533profile_image
Newkronos#LAN
1253emerald 342 LP
24W
22L
52%
534profile_image
Orion Lancer#LAN
1253diamond 492 LP
12W
10L
55%
535profile_image
Árbol Kannabyco#LAN
1253Unranked-No Ranked Games
536profile_image
MrVayne#LAN
1253emerald 41 LP
13W
11L
54%
537profile_image
RG MALVIN#LAN
1253diamond 315 LP
6W
3L
67%
538profile_image
Arma del Vacio#KAISA
1252silver 226 LP
20W
16L
56%
539profile_image
poseitrol#LAN
1252bronze 445 LP
9W
13L
41%
540profile_image
Charmmy Kitty#Pink
1252Unranked-No Ranked Games
541profile_image
Report Love#Neko
1252diamond 380 LP
12W
17L
41%
542profile_image
Senjumaru#SANS
1252platinum 284 LP
3W
2L
60%
543profile_image
Ryo#027
1251emerald 465 LP
7W
9L
44%
544profile_image
T1 SULFURICØ#7777
1250emerald 129 LP
25W
24L
51%
545profile_image
verjil#LAN
1250silver 338 LP
26W
21L
55%
546profile_image
Jhin D Jelicent#PYKE
1250gold 175 LP
5W
4L
56%
547profile_image
Natrehzim#LAN
1250Unranked-No Ranked Games
548profile_image
Tatty18#LAN
1250silver 418 LP
29W
28L
51%
549profile_image
EDINEKY#LAN
1250emerald 394 LP
9W
11L
45%
550profile_image
MФŠTЯФČHĚNČФVIČ#ЩЯЪX
1249Unranked-No Ranked Games
551profile_image
Guou#LAN
1249emerald 448 LP
11W
4L
73%
552profile_image
Pyro Uzume#LAN
1249diamond 430 LP
6W
3L
67%
553profile_image
IIHayabusaII#LAN
1248Unranked-No Ranked Games
554profile_image
Spécial Week #LAN
1248bronze 385 LP
23W
16L
59%
555profile_image
Evoled#MYK
1247diamond 219 LP
6W
4L
60%
556profile_image
Médico Real#LAN
1247emerald 282 LP
18W
14L
56%
557profile_image
Avena#002
1247platinum 455 LP
10W
16L
38%
558profile_image
Darkaztle#LAN
1247emerald 499 LP
9W
20L
31%
559profile_image
Perza#26120
1247platinum 165 LP
8W
4L
67%
560profile_image
ClawzTian#Tian
1247diamond 466 LP
27W
37L
42%
561profile_image
Lana Del Rey#Jimin
1246emerald 29 LP
9W
6L
60%
562profile_image
Zairuko X#LAN
1246platinum 41 LP
6W
9L
40%
563profile_image
Hacktuan#6367
1246diamond 316 LP
5W
9L
36%
564profile_image
FerrasGómez#MEX
1245gold 17 LP
3W
5L
38%
565profile_image
MissXan#JONIA
1245emerald 470 LP
17W
23L
43%
566profile_image
THC JøøŁ#LAN
1245platinum 144 LP
22W
23L
49%
567profile_image
Γ6SlotsΓ6#G6G6
1245diamond 128 LP
40W
34L
54%
568profile_image
Electric Dragön#POLLO
1245diamond 370 LP
11W
17L
39%
569profile_image
Sami#Ren
1244Unranked-No Ranked Games
570profile_image
Graf Zeppelin #LAN
1244gold 426 LP
33W
31L
52%
571profile_image
Jusagi Zath#FANG
1244Unranked-No Ranked Games
572profile_image
HAKU777#LAN
1244silver 243 LP
4W
9L
31%
573profile_image
Milpalo#9112
1243platinum 481 LP
18W
7L
72%
574profile_image
Papirricotote#LAN
1243platinum 223 LP
2W
3L
40%
575profile_image
Andrei#LAN
1243emerald 485 LP
4W
4L
50%
576profile_image
UYScutti#RDXI
1243emerald 41 LP
2W
4L
33%
577profile_image
Jerrx#Night
1243platinum 17 LP
4W
2L
67%
578profile_image
Deus Ex Lumina#Exa
1243Unranked-No Ranked Games
579profile_image
ElPelonVenenoso#LAN
1242master 71 LP
37W
37L
50%
580profile_image
Poett#LAN
1242Unranked-No Ranked Games
581profile_image
Abuelita#ayuda
1242Unranked-No Ranked Games
582profile_image
Alkymista#LAN
1242bronze 241 LP
12W
10L
55%
583profile_image
Quiek26#LAN
1242Unranked-No Ranked Games
584profile_image
Hide on Akali#2010
1242diamond 43 LP
7W
10L
41%
585profile_image
Aternos#Cat11
1241diamond 33 LP
16W
29L
36%
586profile_image
Jungwon#LAN
1241diamond 447 LP
15W
12L
56%
587profile_image
wincg#2304
1241gold 263 LP
3W
11L
21%
588profile_image
Pandora Jan#Miau
1241emerald 354 LP
4W
5L
44%
589profile_image
Kaori Navier#Mochi
1241gold 115 LP
6W
1L
86%
590profile_image
VenomStrike#LAN
1240Unranked-No Ranked Games
591profile_image
MSF Fran senpai#LAN
1239Unranked-No Ranked Games
592profile_image
daesch#LAN
1239Unranked-No Ranked Games
593profile_image
Psicóloga Lola#Gasai
1239diamond 24 LP
11W
13L
46%
594profile_image
Coffee Table#LAN
1238diamond 41 LP
14W
12L
54%
595profile_image
Sound#LESS
1238Unranked-No Ranked Games
596profile_image
FunesHideOnWeed#420
1238Unranked-No Ranked Games
597profile_image
cerdaoriginal#123
1238gold 40 LP
32W
29L
52%
598profile_image
GrunTHC#LAN
1238Unranked-No Ranked Games
599profile_image
LemondogC#HaloY
1238Unranked-No Ranked Games
600profile_image
KOI kodrilo#LAN
1238gold 40 LP
2W
7L
22%

#501 ~ #600 / Total 607,487 Summoners

12345678910
next