thứ tự xếp hạng

There are currently 607,560 summoners in Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
401profile_image
3QFT#LAN
1293platinum 284 LP
7W
11L
39%
402profile_image
Naz#eepy
1293iron 128 LP
3W
3L
50%
403profile_image
APEL #LAN
1293Unranked-No Ranked Games
404profile_image
L u c ı f e r#SKY
1292diamond 41 LP
6W
3L
67%
405profile_image
FainT#1417
1292silver 399 LP
40W
45L
47%
406profile_image
La Zericienta#LAN
1291Unranked-No Ranked Games
407profile_image
Ayato120#LAN
1291diamond 342 LP
33W
24L
58%
408profile_image
Generic SN#LAN
1290platinum 322 LP
14W
23L
38%
409profile_image
Randall#Yuki
1290emerald 337 LP
4W
1L
80%
410profile_image
Cupid of Crime#LAN
1289emerald 425 LP
2W
4L
33%
411profile_image
Søul Reaver#LAN
1289emerald 361 LP
5W
1L
83%
412profile_image
miguelss02#LAN
1289gold 40 LP
6W
12L
33%
413profile_image
Heckudo#LAN
1289bronze 242 LP
8W
7L
53%
414profile_image
Christofer Robin#LAN
1288diamond 240 LP
25W
26L
49%
415profile_image
MidzukiTheFox#LAN
1288platinum 246 LP
15W
19L
44%
416profile_image
Sinica#LAN
1287Unranked-No Ranked Games
417profile_image
HTS MissaLchicha#9688
1287emerald 435 LP
9W
4L
69%
418profile_image
ISkYI#LAN
1286emerald 361 LP
14W
16L
47%
419profile_image
Eternal Oblivion#Daddy
1286diamond 410 LP
48W
54L
47%
420profile_image
PapaOso#LAN
1286silver 344 LP
2W
3L
40%
421profile_image
FEIVER#LAN
1288platinum 241 LP
18W
20L
47%
422profile_image
Wanda#Marin
1285platinum 41 LP
43W
24L
64%
423profile_image
OTP Renekton 1v9#LAN
1285Unranked-No Ranked Games
424profile_image
RG HorseOnFire99#ECU
1284platinum 317 LP
10W
13L
43%
425profile_image
Electrix Raccon#LAN
1284emerald 347 LP
22W
27L
45%
426profile_image
EstaNoEsSandiii#Girls
1283platinum 311 LP
2W
3L
40%
427profile_image
GCE Kuro#LAN
1283diamond 499 LP
6W
11L
35%
428profile_image
sobrewolf#LAN
1283Unranked-No Ranked Games
429profile_image
Buenaslastengaz#LAN
1282platinum 422 LP
15W
21L
42%
430profile_image
Hellsus#9308
1282gold 482 LP
25W
27L
48%
431profile_image
Escorp#LAN
1280emerald 489 LP
28W
23L
55%
432profile_image
Leenale17#LAN
1280Unranked-No Ranked Games
433profile_image
Light#ΑΣΤΕΡ
1280emerald 395 LP
6W
6L
50%
434profile_image
Josheo#RDX
1280Unranked-No Ranked Games
435profile_image
chais131#LAN
1280diamond 430 LP
1W
7L
13%
436profile_image
Nikolai Krol#TSR
1279emerald 349 LP
1W
5L
17%
437profile_image
Máni#LAN
1279emerald 231 LP
26W
21L
55%
438profile_image
FoFo#3793
1278gold 417 LP
31W
46L
40%
439profile_image
Tidusin#FFX
1278platinum 26 LP
3W
7L
30%
440profile_image
Kobaryo#LAN
1277platinum 436 LP
7W
9L
44%
441profile_image
DEROLAVE#LATAM
1277Unranked-No Ranked Games
442profile_image
AlexInferno#King
1277emerald 466 LP
5W
2L
71%
443profile_image
Reila#Zzzz
1277emerald 141 LP
20W
18L
53%
444profile_image
FSK Danci#Moi
1277master 105 LP
19W
14L
58%
445profile_image
Komekko#Cat
1276diamond 148 LP
11W
11L
50%
446profile_image
Bjergsen#NSQ
1276platinum 29 LP
10W
10L
50%
447profile_image
Munchlax Penudo#Hot
1276Unranked-No Ranked Games
448profile_image
AtoVilla#LAN
1276Unranked-No Ranked Games
449profile_image
Maaricarmen#LAN
1276Unranked-No Ranked Games
450profile_image
Star Fire#4012
1275diamond 40 LP
14W
17L
45%
451profile_image
electropros117#LAN
1275gold 158 LP
15W
7L
68%
452profile_image
Keo#Skeo
1275master 23 LP
23W
16L
59%
453profile_image
CaballeroTiznado#Chan
1274Unranked-No Ranked Games
454profile_image
やよい#Mina
1274silver 310 LP
28W
41L
41%
455profile_image
ƒµçkþoing#uwu
1274emerald 335 LP
1W
6L
14%
456profile_image
Jensen#DMC
1274master 26 LP
32W
29L
52%
457profile_image
KALEO434#LAN
1274diamond 261 LP
12W
13L
48%
458profile_image
hotspicytaco#LAN
1274emerald 487 LP
4W
3L
57%
459profile_image
PitCaste#Pit
1274emerald 40 LP
16W
19L
46%
460profile_image
queen shampoo#LAN
1273Unranked-No Ranked Games
461profile_image
Mushu17#LAN
1273silver 427 LP
2W
3L
40%
462profile_image
Rookie#YGO
1273platinum 150 LP
6W
4L
60%
463profile_image
Gorda Poligonal#Gorda
1273Unranked-No Ranked Games
464profile_image
Chopper#nomás
1273master 1 LP
12W
8L
60%
465profile_image
Spxrk#xxx
1272emerald 493 LP
5W
6L
45%
466profile_image
zShadowHunter#LAN
1272gold 16 LP
26W
30L
46%
467profile_image
P3ter Warren#115
1272Unranked-No Ranked Games
468profile_image
CromRoux MOS#LAN
1271silver 378 LP
9W
2L
82%
469profile_image
SG VaquitaMiau #LAN
1271diamond 11 LP
13W
9L
59%
470profile_image
Mika#Lan1
1271diamond 142 LP
21W
26L
45%
471profile_image
stillz#KAT
1271diamond 186 LP
25W
22L
53%
472profile_image
Patıtas De Yuumi#1904
1271Unranked-No Ranked Games
473profile_image
LRD AlwaySonic#LAN
1270platinum 122 LP
9W
11L
45%
474profile_image
STW Machaco#GOD
1270diamond 340 LP
5W
7L
42%
475profile_image
Satoru Gojo#LAN98
1270bronze 186 LP
14W
11L
56%
476profile_image
Aliatan#LAN
1270diamond 125 LP
5W
2L
71%
477profile_image
El Payksa#Pyke
1270diamond 451 LP
2W
8L
20%
478profile_image
Brittany Wiilson#LAN
1270platinum 384 LP
25W
28L
47%
479profile_image
Kitsune Rin#Hoshi
1270platinum 123 LP
5W
3L
63%
480profile_image
MrsDarlingBunny#9593
1269Unranked-No Ranked Games
481profile_image
King Ragnar #LAN
1269diamond 230 LP
10W
11L
48%
482profile_image
Purple kandy#noLAN
1269Unranked-No Ranked Games
483profile_image
Sylphous#2001
1269Unranked-No Ranked Games
484profile_image
Reticencia#LAN
1269emerald 40 LP
4W
5L
44%
485profile_image
Simbelmynë#1958
1269diamond 211 LP
6W
5L
55%
486profile_image
UnaMoscaSalvaje#LAN
1268Unranked-No Ranked Games
487profile_image
Hades#κάτω
1268Unranked-No Ranked Games
488profile_image
HERMES KDA#LAN
1268emerald 479 LP
6W
9L
40%
489profile_image
Tam Lin#Duett
1267diamond 29 LP
10W
12L
45%
490profile_image
DaRkfiReMan#LAN
1267platinum 310 LP
4W
5L
44%
491profile_image
VineABuffearlos#LAN
1266diamond 377 LP
12W
17L
41%
492profile_image
Guri#LAN
1265emerald 215 LP
2W
3L
40%
493profile_image
Nightmare1122#jr22
1265bronze 190 LP
3W
6L
33%
494profile_image
BASS4EVERX#LAN
1264silver 41 LP
13W
17L
43%
495profile_image
Daxwind#631
1264emerald 264 LP
4W
4L
50%
496profile_image
Briar Onlyfans#JMV69
1264Unranked-No Ranked Games
497profile_image
Eiran#Rikuu
1264Unranked-No Ranked Games
498profile_image
AMK Shimo#007
1264platinum 380 LP
26W
29L
47%
499profile_image
Archer#Green
1263Unranked-No Ranked Games
500profile_image
AZAAN#PACEM
1263emerald 226 LP
4W
12L
25%

#401 ~ #500 / Total 607,560 Summoners

12345678910
next