thứ tự xếp hạng

Hiện tại có 1,023,979 người triệu hồi trên Summoner's Rift

Level rankings are updated periodically.

Summoner cấp độ
#SummonerlevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
2901profile_image
Gabrixavi#LAN
1064emerald 439 LP
79W
77L
51%
2902profile_image
El Joako#LAN
1063platinum 226 LP
16W
21L
43%
2903profile_image
bcurious#LGBTQ
1065platinum 351 LP
64W
80L
44%
2904profile_image
Katzuo#LAN
1065diamond 47 LP
20W
20L
50%
2905profile_image
Fnaticango#Fnc
1064emerald 415 LP
9W
8L
53%
2906profile_image
Jhin Carrey#KID
1063platinum 40 LP
13W
29L
31%
2907profile_image
El perro panzón#agu92
1063emerald 175 LP
4W
1L
80%
2908profile_image
Lost Prophet#JINX
1062emerald 498 LP
9W
14L
39%
2909profile_image
Chieez#LAN
1062master 81 LP
188W
196L
49%
2910profile_image
Lizz Skywalker#LAN
1062Unranked-No Ranked Games
2911profile_image
gersonmncll#2797
1065platinum 474 LP
33W
31L
52%
2912profile_image
Miracle#PERU
1062diamond 366 LP
40W
49L
45%
2913profile_image
PiscinaDePelotas#LAN
1062Unranked-No Ranked Games
2914profile_image
Punpun#プンプン1
1062gold 25 LP
8W
4L
67%
2915profile_image
LisaDTka#uwu
1062grandmaster 442 LP
163W
147L
53%
2916profile_image
NieveDeGalleta#Vive
1062silver 45 LP
21W
24L
47%
2917profile_image
泥棒猫#SAD
1075iron 245 LP
37W
47L
44%
2918profile_image
Päps#LAN
1062emerald 159 LP
40W
40L
50%
2919profile_image
Azterius#LAN
1062platinum 461 LP
54W
65L
45%
2920profile_image
Espartan 24#LAN
1062gold 138 LP
99W
92L
52%
2921profile_image
Holayse#hola
1062platinum 233 LP
6W
2L
75%
2922profile_image
Ren#Joker
1062emerald 158 LP
25W
15L
63%
2923profile_image
courageタ#저주 받은
1062diamond 472 LP
46W
39L
54%
2924profile_image
Annie Apretadita#Annie
1062emerald 287 LP
30W
36L
45%
2925profile_image
ShiraHoshi#Shira
1062platinum 116 LP
4W
2L
67%
2926profile_image
Vуnα Eηνу#Umai
1062diamond 235 LP
23W
29L
44%
2927profile_image
RG J PONG#RAYNG
1062diamond 253 LP
229W
230L
50%
2928profile_image
RG Tejuinazo#Teju
1066diamond 132 LP
57W
65L
47%
2929profile_image
Celegod#Nyah
1062platinum 251 LP
41W
47L
47%
2930profile_image
Goodnight Ash#453
1061master 15 LP
36W
32L
53%
2931profile_image
Galacticat666#Kösm
1061emerald 227 LP
14W
7L
67%
2932profile_image
GatitaWandaMeow#LAN
1078bronze 460 LP
41W
52L
44%
2933profile_image
Wirwin#MX18
1061diamond 11 LP
21W
17L
55%
2934profile_image
White Prince#2001
1061diamond 311 LP
103W
95L
52%
2935profile_image
EI que no GANKEA#QanT
1061gold 141 LP
93W
99L
48%
2936profile_image
I Am Razahl#ILBC
1061diamond 354 LP
16W
9L
64%
2937profile_image
ZeroJhonny#LAN
1061emerald 493 LP
21W
18L
54%
2938profile_image
PMY Fimbulvetr#LAN
1062emerald 123 LP
54W
59L
48%
2939profile_image
FOE Adhara#Xayah
1061gold 287 LP
3W
6L
33%
2940profile_image
Extraño a mi Ex#Marce
1061silver 446 LP
107W
92L
54%
2941profile_image
CVN Starkings#PANAM
1064emerald 131 LP
75W
61L
55%
2942profile_image
takagasi#LAN
1064Unranked-No Ranked Games
2943profile_image
FLAGMENDS LIT0W0#LITO
1061emerald 341 LP
12W
5L
71%
2944profile_image
ODIN2209#LAN
1061silver 40 LP
59W
57L
51%
2945profile_image
Хьюго#Sleep
1061emerald 40 LP
43W
45L
49%
2946profile_image
Taihtrus#VOID
1061emerald 354 LP
57W
69L
45%
2947profile_image
Ghello#LAN
1061emerald 373 LP
150W
150L
50%
2948profile_image
Soul Reaper#NGNL
1062Unranked-No Ranked Games
2949profile_image
inuyasha0z#LAN
1061platinum 352 LP
139W
126L
52%
2950profile_image
Zeka#Col
1061Unranked-No Ranked Games
2951profile_image
Adelay#LAN
1061grandmaster 385 LP
111W
95L
54%
2952profile_image
Nyandam#1945
1060emerald 434 LP
10W
13L
43%
2953profile_image
El Fvrt De Dios#Gus
1064emerald 342 LP
45W
40L
53%
2954profile_image
Edkillgp#LAN
1063iron 222 LP
129W
135L
49%
2955profile_image
DrBanner#LAN
1060Unranked-No Ranked Games
2956profile_image
hide on bot#LAN
1060master 115 LP
56W
53L
51%
2957profile_image
DL MorningStar#LAN
1061Unranked-No Ranked Games
2958profile_image
skayler#LAN
1060platinum 365 LP
35W
50L
41%
2959profile_image
Betty Grof#UwU
1062diamond 31 LP
138W
133L
51%
2960profile_image
Malinche s bro#LAN
1064silver 468 LP
3W
2L
60%
2961profile_image
odio las minitas#2492
1061diamond 175 LP
37W
38L
49%
2962profile_image
SPINNNEL#SNS
1066emerald 359 LP
123W
119L
51%
2963profile_image
LaMamáSion#LAN
1061gold 40 LP
4W
3L
57%
2964profile_image
Equestris#LAN
1064platinum 370 LP
75W
80L
48%
2965profile_image
Sireno Power#Power
1060diamond 419 LP
14W
12L
54%
2966profile_image
Yasha Shirayuki#1994
1064silver 329 LP
61W
58L
51%
2967profile_image
NovioDeAndrea#LAN
1064emerald 461 LP
47W
40L
54%
2968profile_image
Nenma#uwu
1060diamond 32 LP
57W
70L
45%
2969profile_image
Daydreamer#SIeep
1060diamond 175 LP
118W
129L
48%
2970profile_image
Cablass2#LAN
1061silver 225 LP
5W
12L
29%
2971profile_image
Sr Squishy#JyA
1060Unranked-No Ranked Games
2972profile_image
thegamerest OuO#LAN
1060gold 145 LP
85W
78L
52%
2973profile_image
KOMBAT#PER
1061emerald 139 LP
7W
5L
58%
2974profile_image
ムひ尺の尺ム#uwu
1060gold 110 LP
3W
5L
38%
2975profile_image
Ev3Lynn#LAN
1060platinum 13 LP
67W
62L
52%
2976profile_image
NicholasWolfwoöd#LAN
1061platinum 335 LP
8W
11L
42%
2977profile_image
Ciclon Yaku#LAN
1060platinum 135 LP
46W
50L
48%
2978profile_image
Electric#1817
1065gold 43 LP
18W
24L
43%
2979profile_image
arepadeguayaba26#8809
1063platinum 354 LP
9W
11L
45%
2980profile_image
Been anxious#Jean
1059diamond 120 LP
20W
20L
50%
2981profile_image
Colkuro#LAN
1062gold 40 LP
123W
120L
51%
2982profile_image
Ąsmîtą Ðe Vîrgø#LYN
1065gold 21 LP
31W
29L
52%
2983profile_image
Sang Tay#SKT
1059emerald 175 LP
4W
5L
44%
2984profile_image
Somerset#2511
1063platinum 485 LP
49W
60L
45%
2985profile_image
Sucubo#UwU
1061platinum 475 LP
3W
2L
60%
2986profile_image
Kiraya#LAN
1063platinum 395 LP
4W
9L
31%
2987profile_image
Carol Tan#1945
1060master 0 LP
43W
44L
49%
2988profile_image
ALEX33XD#LAN
1059platinum 312 LP
87W
82L
51%
2989profile_image
SMNI TFENiiK#SMNI
1061bronze 175 LP
36W
48L
43%
2990profile_image
KTANA Juns33#noCAP
1059emerald 473 LP
9W
10L
47%
2991profile_image
5K WeReN#RHLM
1060platinum 327 LP
62W
68L
48%
2992profile_image
GundamOO#LAN
1059Unranked-No Ranked Games
2993profile_image
LordDökkálfar#LAN
1059Unranked-No Ranked Games
2994profile_image
Whitegosling#LAN
1059emerald 498 LP
166W
160L
51%
2995profile_image
Kadyen#SyKDY
1061platinum 284 LP
12W
7L
63%
2996profile_image
Julix#Fox
1059diamond 310 LP
46W
38L
55%
2997profile_image
Sookie#LAN
1064emerald 379 LP
13W
13L
50%
2998profile_image
Reiken#RKT1
1060gold 26 LP
2W
7L
22%
2999profile_image
Osss#Boss
1059platinum 281 LP
10W
10L
50%
3000profile_image
Cade Cowell#Dun
1059emerald 450 LP
7W
12L
37%

#2,901 ~ #3,000 / Tổng cộng 1,023,979 Summoners

prev
21222324252627282930
next