thứ tự xếp hạng

Hiện tại có 1,019,700 người triệu hồi trên Summoner's Rift

Level rankings are updated periodically.

Summoner cấp độ
#SummonerlevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
2401profile_image
Jacinto Caliente#sebas
1089platinum 275 LP
20W
28L
42%
2402profile_image
Gilant#EVA02
1086emerald 487 LP
11W
14L
44%
2403profile_image
Fuki#1307
1086Unranked-No Ranked Games
2404profile_image
Quesito panela#UwU
1086Unranked-No Ranked Games
2405profile_image
ricardo18222#LAN
1087silver 457 LP
49W
51L
49%
2406profile_image
Zaockoro#TTV
1089diamond 453 LP
74W
89L
45%
2407profile_image
AoBlue#CDT
1100Unranked-No Ranked Games
2408profile_image
F5 Xiinox#1803
1085emerald 273 LP
33W
25L
57%
2409profile_image
Balazo#969
1086diamond 40 LP
63W
66L
49%
2410profile_image
Daimik 01#3110
1086Unranked-No Ranked Games
2411profile_image
Cat King#MIAW
1085emerald 219 LP
71W
73L
49%
2412profile_image
Ailøsø34#LAN
1091diamond 21 LP
14W
15L
48%
2413profile_image
Merio UwU#uwu
1089diamond 412 LP
33W
33L
50%
2414profile_image
MainLlorar#main
1086silver 253 LP
34W
42L
45%
2415profile_image
Wiress#owo
1085diamond 40 LP
6W
14L
30%
2416profile_image
LioNilev#Ønly
1088silver 127 LP
5W
3L
63%
2417profile_image
TyDollaSyng#1001
1090bronze 499 LP
25W
25L
50%
2418profile_image
º ÐØÅ º#1111
1086emerald 456 LP
50W
66L
43%
2419profile_image
Trick#Gato
1085diamond 175 LP
34W
37L
48%
2420profile_image
KOS Jose#LAN
1085Unranked-No Ranked Games
2421profile_image
QSY Jøhnson#LAN
1089emerald 220 LP
8W
11L
42%
2422profile_image
Fungimaster#2610
1090gold 234 LP
1W
5L
17%
2423profile_image
Eñoc#LAN
1085emerald 269 LP
6W
8L
43%
2424profile_image
ChanelOberlin1#LAN
1091Unranked-No Ranked Games
2425profile_image
Barthogan Stark#LAN
1086silver 327 LP
33W
37L
47%
2426profile_image
escaloneta#LAN
1085diamond 411 LP
32W
42L
43%
2427profile_image
Item De Support#1009
1086gold 496 LP
34W
34L
50%
2428profile_image
Qery#2003
1086Unranked-No Ranked Games
2429profile_image
Tucuxito#LAN
1084gold 40 LP
144W
152L
49%
2430profile_image
Eggon#BAKA
1084diamond 429 LP
61W
50L
55%
2431profile_image
GayantoPuchulKun#LAN
1085gold 432 LP
17W
8L
68%
2432profile_image
pasivaconlugar#LAN
1084diamond 457 LP
93W
76L
55%
2433profile_image
o BabaYaga o#LAN
1084platinum 35 LP
35W
44L
44%
2434profile_image
K l o y d#LAN
1084diamond 40 LP
198W
184L
52%
2435profile_image
J3LLAL#LAN
1086Unranked-No Ranked Games
2436profile_image
Hykeri#LAN
1088platinum 352 LP
165W
190L
46%
2437profile_image
Nekrox Prime#LAN
1084diamond 477 LP
13W
14L
48%
2438profile_image
amaya515#LAN
1086silver 487 LP
150W
142L
51%
2439profile_image
El bebíto fiufiu#LAN
1084platinum 288 LP
59W
52L
53%
2440profile_image
Mandujaz13#1313
1084emerald 257 LP
88W
82L
52%
2441profile_image
RunsWithTurtles#LAN
1086Unranked-No Ranked Games
2442profile_image
Amimitai#LAN
1091platinum 418 LP
2W
3L
40%
2443profile_image
lml 515 lml#4405
1088platinum 40 LP
92W
94L
49%
2444profile_image
Ni ki#1960
1084Unranked-No Ranked Games
2445profile_image
花 シ#蝶 シ
1084diamond 441 LP
201W
224L
47%
2446profile_image
Shichijou Reika#696
1083platinum 386 LP
28W
30L
48%
2447profile_image
ADCiya#LAN
1086iron 174 LP
50W
55L
48%
2448profile_image
Akra#LAN
1085gold 323 LP
17W
20L
46%
2449profile_image
Elyazar#LAN
1083gold 40 LP
14W
15L
48%
2450profile_image
Cesar2587#XdXd
1083bronze 36 LP
127W
119L
52%
2451profile_image
TTVJesusClavier#lan94
1090emerald 130 LP
97W
99L
49%
2452profile_image
xXBicochitoXx#LAN
1086platinum 376 LP
46W
56L
45%
2453profile_image
pHaz Enjoyer#LAN
1083diamond 439 LP
19W
17L
53%
2454profile_image
Vi Vailati#LAN
1087silver 325 LP
18W
24L
43%
2455profile_image
Wasabi#Choco
1083platinum 12 LP
11W
6L
65%
2456profile_image
Marcneitor#LAN
1087emerald 465 LP
63W
53L
54%
2457profile_image
This is the Hwei#MVCO
1089gold 362 LP
16W
15L
52%
2458profile_image
Ally#LAN
1083silver 114 LP
14W
11L
56%
2459profile_image
OSWOLDORF#LAN
1090bronze 392 LP
79W
80L
50%
2460profile_image
Anunu#Mario
1087diamond 3100 LP
32W
38L
46%
2461profile_image
VainiIIa#LAN
1083emerald 390 LP
56W
63L
47%
2462profile_image
Edricsong#LAN
1089bronze 184 LP
15W
27L
36%
2463profile_image
ViktorianoHuerta#LAN
1083platinum 480 LP
30W
35L
46%
2464profile_image
Greirat#Mid
1089emerald 366 LP
35W
25L
58%
2465profile_image
Vea#LAN
1087gold 11 LP
136W
141L
49%
2466profile_image
MeuAmor#LAN
1083emerald 313 LP
174W
172L
50%
2467profile_image
S14soloBELVETH#DAV17
1095gold 47 LP
27W
36L
43%
2468profile_image
Anheru#FAKER
1083diamond 189 LP
52W
42L
55%
2469profile_image
HOMERO ADAMS#12345
1086platinum 454 LP
4W
4L
50%
2470profile_image
JUANITO ALIMAÑA#5602
1083platinum 285 LP
60W
67L
47%
2471profile_image
ImpliedBany#LATAM
1085bronze 373 LP
110W
111L
50%
2472profile_image
Fresita#owo
1082platinum 270 LP
8W
8L
50%
2473profile_image
Buolf#LAN
1086emerald 230 LP
98W
100L
49%
2474profile_image
Arkadio#LAN
1086gold 216 LP
42W
44L
49%
2475profile_image
7R MoonSpell#LAN
1082Unranked-No Ranked Games
2476profile_image
Arroz con huevø#LAN
1082emerald 439 LP
44W
39L
53%
2477profile_image
Abenthy29#LAN
1082emerald 489 LP
17W
18L
49%
2478profile_image
GuitarHeroBocchi#LAN
1082gold 490 LP
9W
7L
56%
2479profile_image
davidorstar#DorST
1088emerald 456 LP
8W
3L
73%
2480profile_image
Viva El Perreo#Mxon
1084diamond 316 LP
54W
62L
47%
2481profile_image
Megexz#2315
1084platinum 40 LP
13W
10L
57%
2482profile_image
Fredo Godofredo#LAN
1082platinum 40 LP
16W
24L
40%
2483profile_image
gabs#1402
1082diamond 385 LP
4W
2L
67%
2484profile_image
Suichy#SuF
1081diamond 142 LP
17W
10L
63%
2485profile_image
FXLKON#LAN
1082platinum 188 LP
66W
80L
45%
2486profile_image
aaromlee#040
1083emerald 330 LP
200W
205L
49%
2487profile_image
diegoXsidney#LAN
1081emerald 357 LP
147W
131L
53%
2488profile_image
Bradley Bradshaw#LAN
1081emerald 111 LP
7W
8L
47%
2489profile_image
Gregório Luperón#Trust
1081diamond 40 LP
120W
95L
56%
2490profile_image
Eust#LAN
1081platinum 329 LP
4W
1L
80%
2491profile_image
mostero#LAN
1081bronze 268 LP
148W
143L
51%
2492profile_image
BRUMPYS#VAMOS
1086iron 159 LP
162W
167L
49%
2493profile_image
x4x#LAN
1081emerald 464 LP
132W
163L
45%
2494profile_image
Tengu#LAN
1083Unranked-No Ranked Games
2495profile_image
Eraa uwú#CGO
1081emerald 121 LP
32W
37L
46%
2496profile_image
1000 LPS PLAYER#LAN
1086emerald 154 LP
74W
47L
61%
2497profile_image
Focusito#0401
1081grandmaster 356 LP
50W
28L
64%
2498profile_image
El Hidan#LAN
1081emerald 113 LP
40W
20L
67%
2499profile_image
Jscavi#LAN
1081platinum 290 LP
87W
75L
54%
2500profile_image
Kurrant#LAN
1084gold 35 LP
125W
127L
50%

#2,401 ~ #2,500 / Tổng cộng 1,019,700 Summoners

prev
21222324252627282930
next