thứ tự xếp hạng

Hiện tại có 879,559 người triệu hồi trên Summoner's Rift

Level rankings are updated periodically.

Summoner cấp độ
#SummonerlevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
1901profile_image
Łørd Ðıð #LAN
1110emerald 385 LP
41W
35L
54%
1902profile_image
Yuiky#yuilu
1110platinum 285 LP
3W
2L
60%
1903profile_image
elenchavado#LAN
1110Unranked-No Ranked Games
1904profile_image
benditalalehm#LAN
1109bronze 327 LP
16W
21L
43%
1905profile_image
Vlâdmir Mâkârov #LAN
1109platinum 494 LP
60W
51L
54%
1906profile_image
Happy Baby#ici
1109bronze 496 LP
101W
104L
49%
1907profile_image
Themn#LAN
1109emerald 297 LP
8W
10L
44%
1908profile_image
Nossferatus#LAN
1109diamond 41 LP
19W
19L
50%
1909profile_image
Principe#Andy
1109grandmaster 320 LP
56W
43L
57%
1910profile_image
NAOMIE#LAN
1109gold 239 LP
12W
8L
60%
1911profile_image
Mawn#LAN
1109diamond 222 LP
62W
44L
58%
1912profile_image
Bunnyfaia#6648
1108Unranked-No Ranked Games
1913profile_image
Ang#0507
1108Unranked-No Ranked Games
1914profile_image
Innsmouuthh#LAN
1108Unranked-No Ranked Games
1915profile_image
なしで読む#Lee
1108master 200 LP
85W
81L
51%
1916profile_image
Múzquiz Tlatoani#LAN
1108emerald 311 LP
45W
44L
51%
1917profile_image
MDK Homar#LML
1108diamond 366 LP
15W
22L
41%
1918profile_image
Axxios#CRC
1108gold 358 LP
54W
56L
49%
1919profile_image
lSchizophrenic#LAN
1108gold 490 LP
45W
37L
55%
1920profile_image
NoCarreoMochos#Gsüs
1108diamond 148 LP
43W
53L
45%
1921profile_image
MistaGunslinger#Max
1108platinum 488 LP
12W
9L
57%
1922profile_image
Meza2000#LAN
1108silver 446 LP
27W
27L
50%
1923profile_image
Davi#asce
1108platinum 323 LP
58W
54L
52%
1924profile_image
Lynian#Knox
1108platinum 128 LP
5W
4L
56%
1925profile_image
oKen#oKn
1108Unranked-No Ranked Games
1926profile_image
TKN Kev#LAN
1107silver 321 LP
6W
5L
55%
1927profile_image
roperojose#1992
1109bronze 279 LP
26W
28L
48%
1928profile_image
Ruinks#0812
1107diamond 234 LP
43W
38L
53%
1929profile_image
Moonshot#DEMON
1107emerald 31 LP
84W
83L
50%
1930profile_image
Seba Wyntenberg#LAN
1107emerald 354 LP
92W
97L
49%
1931profile_image
EDX Amakaze#LAN
1107diamond 271 LP
13W
16L
45%
1932profile_image
BDSM#HPNS
1107emerald 40 LP
9W
18L
33%
1933profile_image
Camisamas#DNK
1113emerald 428 LP
2W
4L
33%
1934profile_image
TWC Dahyun#TWC
1107emerald 23 LP
8W
7L
53%
1935profile_image
TukiPlayerIsReal#LANN
1107platinum 482 LP
77W
72L
52%
1936profile_image
Charlie Brown#Moon
1107Unranked-No Ranked Games
1937profile_image
kakera#mudae
1107gold 163 LP
2W
5L
29%
1938profile_image
el pemo ruu#1502
1107challenger 597 LP
103W
79L
57%
1939profile_image
P O T A T O#LAN
1107emerald 40 LP
6W
12L
33%
1940profile_image
ITzFabled#LAN
1106emerald 377 LP
30W
31L
49%
1941profile_image
RagnarIXI#Vikin
1106Unranked-No Ranked Games
1942profile_image
Lackxerpha#4739
1106platinum 25 LP
76W
65L
54%
1943profile_image
ChpDani1#Ekko
1106silver 240 LP
14W
10L
58%
1944profile_image
T1 Kuro#Kuro
1106platinum 492 LP
91W
97L
48%
1945profile_image
Kenneth Chacon#C R
1106diamond 241 LP
9W
9L
50%
1946profile_image
Evilbatman#LAN
1106Unranked-No Ranked Games
1947profile_image
Dynamic Potato#LAN
1106diamond 444 LP
46W
56L
45%
1948profile_image
elsapoLR#ESP
1106emerald 272 LP
7W
3L
70%
1949profile_image
Ąłex#LAN
1106diamond 266 LP
22W
11L
67%
1950profile_image
V ll R U Ss#LAN
1106bronze 370 LP
139W
136L
51%
1951profile_image
help#4me
1106Unranked-No Ranked Games
1952profile_image
Pompompurin#ART
1106gold 410 LP
48W
38L
56%
1953profile_image
KEKO GuZz#LAN
1105Unranked-No Ranked Games
1954profile_image
Cyber Pop Emi#DIVA
1105master 3 LP
22W
11L
67%
1955profile_image
Buryakhan#JPP
1105diamond 420 LP
7W
8L
47%
1956profile_image
Irina#LAN
1105silver 326 LP
25W
31L
45%
1957profile_image
KatsuragiB13#LAN
1106silver 122 LP
51W
68L
43%
1958profile_image
Baraquiel#HATI
1105diamond 430 LP
44W
37L
54%
1959profile_image
T1 Kenxao23#LAN
1105platinum 25 LP
38W
58L
40%
1960profile_image
Hide On Nonato#Nono
1105emerald 38 LP
7W
8L
47%
1961profile_image
Devils Never Cry#Liche
1105emerald 496 LP
2W
4L
33%
1962profile_image
JumpeY#2011
1105master 203 LP
81W
75L
52%
1963profile_image
Osiris#1011
1105emerald 293 LP
22W
16L
58%
1964profile_image
Darknets#LAN
1105platinum 275 LP
51W
58L
47%
1965profile_image
Nekodai#LAN
1105Unranked-No Ranked Games
1966profile_image
Sagitoyd#LAN
1105emerald 265 LP
4W
5L
44%
1967profile_image
Silver Wolf#2443
1105gold 461 LP
25W
16L
61%
1968profile_image
Epicodark#LAN
1105platinum 378 LP
22W
30L
42%
1969profile_image
Vergâcion#LAN
1105platinum 353 LP
20W
19L
51%
1970profile_image
Kytara#karma
1107emerald 444 LP
5W
16L
24%
1971profile_image
Navier Ellie#1509
1104platinum 213 LP
40W
42L
49%
1972profile_image
Pyke Queen#LAN
1104diamond 216 LP
5W
2L
71%
1973profile_image
Maker#LANM
1104grandmaster 386 LP
156W
153L
50%
1974profile_image
ÐÐÐ KALTREM#DEAD
1110platinum 212 LP
8W
19L
30%
1975profile_image
Don Miauricio#69420
1104emerald 264 LP
4W
3L
57%
1976profile_image
Yuirju#666
1105platinum 494 LP
4W
2L
67%
1977profile_image
Mina#2909
1104platinum 348 LP
4W
8L
33%
1978profile_image
Madoka#00007
1104platinum 427 LP
54W
60L
47%
1979profile_image
Warciito de Fio#LAN
1104silver 273 LP
6W
10L
38%
1980profile_image
Neekola Tësla#Sexy
1104platinum 40 LP
53W
64L
45%
1981profile_image
MascaRakan#TBT
1104bronze 245 LP
2W
6L
25%
1982profile_image
YG Moonlightyami#LAN
1104Unranked-No Ranked Games
1983profile_image
ShadowGhosts#Ghost
1104platinum 389 LP
2W
5L
29%
1984profile_image
The SkyCrawler#kyo
1104platinum 254 LP
4W
4L
50%
1985profile_image
Slash45#LAN
1103Unranked-No Ranked Games
1986profile_image
yorcam93#1218
1103Unranked-No Ranked Games
1987profile_image
Sniper Queen#LAN
1103Unranked-No Ranked Games
1988profile_image
XavisNitro#Ainz
1103Unranked-No Ranked Games
1989profile_image
Hollow Artist#LAN
1103diamond 273 LP
56W
45L
55%
1990profile_image
Solar#Supp
1103master 78 LP
26W
14L
65%
1991profile_image
Xion#LAN
1103platinum 312 LP
2W
3L
40%
1992profile_image
sirblacknight1#rema
1102Unranked-No Ranked Games
1993profile_image
Zoe#696
1102master 0 LP
71W
84L
46%
1994profile_image
Magic Zhe#LAN
1102iron 352 LP
4W
8L
33%
1995profile_image
Tacos de Pastor#ODIN
1102platinum 130 LP
5W
6L
45%
1996profile_image
Wachiky#LAN
1102platinum 39 LP
38W
33L
54%
1997profile_image
kata Flamer#loveY
1103gold 175 LP
9W
16L
36%
1998profile_image
DINOMOLE#LAN
1102gold 342 LP
7W
6L
54%
1999profile_image
edibf#LAN
1105emerald 379 LP
32W
28L
53%
2000profile_image
Urannia#LAN
1102diamond 40 LP
18W
18L
50%

#1,901 ~ #2,000 / Tổng cộng 879,559 Summoners

prev
11121314151617181920
next