thứ tự xếp hạng

Hiện tại có 647,155 người triệu hồi trên Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
101profile_image
Conde Chi#2507
1473platinum 454 LP
48W
55L
47%
102profile_image
La Beata#LAN
1473gold 23 LP
8W
30L
21%
103profile_image
BumbleVI#6287
1472platinum 41 LP
66W
34L
66%
104profile_image
ÁLîEnÁŚSGrABBËR#ALIEN
1470platinum 23 LP
18W
18L
50%
105profile_image
Maveerick#2102
1469Unranked-No Ranked Games
106profile_image
Yelaan#LAN
1469silver 354 LP
18W
26L
41%
107profile_image
A Ruined Prince#LAN
1467Unranked-No Ranked Games
108profile_image
Yenifr#LAN
1462bronze 425 LP
15W
25L
38%
109profile_image
EmilianoZapataAl#LAN
1462Unranked-No Ranked Games
110profile_image
Sydell#1645
1462platinum 253 LP
6W
9L
40%
111profile_image
M3rDeNoms#LAN
1462gold 358 LP
52W
46L
53%
112profile_image
Hielitos#ieli
1456iron 40 LP
37W
69L
35%
113profile_image
Ląs Pªtas dê Zøe#LAN
1456silver 259 LP
5W
1L
83%
114profile_image
gZhadow#LAN
1456master 0 LP
42W
39L
52%
115profile_image
Xpectro94#LAN
1454gold 37 LP
45W
36L
56%
116profile_image
WillyMoy#W842
1454emerald 460 LP
9W
3L
75%
117profile_image
Me Mïde 3cm#LAN
1453platinum 430 LP
10W
15L
40%
118profile_image
Fire Atom#X96
1449Unranked-No Ranked Games
119profile_image
Siddhartha#PIG
1449emerald 342 LP
22W
17L
56%
120profile_image
Killah21#LAN
1449master 1 LP
17W
9L
65%
121profile_image
SkollOne#LAN
1448platinum 31 LP
50W
49L
51%
122profile_image
estephfy#LAN
1447platinum 227 LP
10W
7L
59%
123profile_image
Pengui War#1234
1447Unranked-No Ranked Games
124profile_image
Abestudios#LAN
1447bronze 346 LP
38W
35L
52%
125profile_image
Kyoto#Moon
1446master 32 LP
24W
21L
53%
126profile_image
fred15#LAN
1446emerald 419 LP
35W
30L
54%
127profile_image
Yuri#HAP
1445platinum 34 LP
31W
19L
62%
128profile_image
Brieye#Brie
1444master 14 LP
30W
32L
48%
129profile_image
Y0RKROY#YORK
1444Unranked-No Ranked Games
130profile_image
Verity#LAN
1444diamond 215 LP
6W
4L
60%
131profile_image
Daemon Targaryen#DRAKE
1443diamond 122 LP
14W
9L
61%
132profile_image
Kiki#7639
1439diamond 126 LP
8W
0L
100%
133profile_image
Zhun#LAN
1438emerald 445 LP
28W
31L
47%
134profile_image
Jinko y 4 petes#Shark
1437bronze 247 LP
9W
9L
50%
135profile_image
Arranation#LAN
1437Unranked-No Ranked Games
136profile_image
El Mestizo#LAN
1436master 22 LP
15W
7L
68%
137profile_image
Artherion#505
1436Unranked-No Ranked Games
138profile_image
Areanroth#LAN
1434silver 427 LP
57W
47L
55%
139profile_image
CrimsønQueen#7181
1434gold 226 LP
31W
37L
46%
140profile_image
cubancio#LAN
1433grandmaster 208 LP
59W
53L
53%
141profile_image
Scott Pilgrim#Dream
1431gold 399 LP
31W
53L
37%
142profile_image
Olvera#LAN
1431Unranked-No Ranked Games
143profile_image
Anderpunk#Ander
1430platinum 346 LP
82W
87L
49%
144profile_image
Perrö Längostá#Dogs
1430Unranked-No Ranked Games
145profile_image
RekklesWaifu#LAN
1430emerald 474 LP
2W
6L
25%
146profile_image
ÔnŁeeFåns #LAN
1429gold 276 LP
25W
26L
49%
147profile_image
Go Away Monkey #LAN
1429platinum 267 LP
39W
36L
52%
148profile_image
PLUXTER#666
1428emerald 440 LP
20W
25L
44%
149profile_image
Ronricko#LAN
1428silver 191 LP
36W
44L
45%
150profile_image
Poro Católico#AMÉN
1428silver 461 LP
10W
25L
29%
151profile_image
PARACETAMOL 3000#LAN
1425diamond 462 LP
32W
47L
41%
152profile_image
Dozxer#LAN
1424platinum 439 LP
27W
25L
52%
153profile_image
JARC69#2004
1423emerald 420 LP
29W
20L
59%
154profile_image
Dahtz#ZERO
1422Unranked-No Ranked Games
155profile_image
Àinz 0oal Gown#LAN
1422bronze 340 LP
30W
23L
57%
156profile_image
Michi Flamer#Michi
1422gold 443 LP
4W
5L
44%
157profile_image
Mílkshake#uwus
1420diamond 211 LP
34W
36L
49%
158profile_image
aniitha squall#LAN
1419emerald 456 LP
8W
18L
31%
159profile_image
RaioMokuin#LAN
1419diamond 318 LP
6W
4L
60%
160profile_image
Juampa3i3#LAN
1418Unranked-No Ranked Games
161profile_image
MOOD05#LAN
1417iron 113 LP
26W
39L
40%
162profile_image
Ami Koshimizu#LAN
1417diamond 435 LP
14W
15L
48%
163profile_image
doanev#LAN
1414emerald 461 LP
3W
4L
43%
164profile_image
ElDavidLeo#Chaos
1413diamond 40 LP
19W
22L
46%
165profile_image
PinkPaesh#queen
1413diamond 362 LP
1W
4L
20%
166profile_image
Lyzander#4444
1413diamond 18 LP
14W
12L
54%
167profile_image
Gwen#SNlP
1411diamond 375 LP
10W
8L
56%
168profile_image
hi im gordo #LAN
1411diamond 177 LP
13W
6L
68%
169profile_image
Pain lover#Love
1411diamond 458 LP
22W
34L
39%
170profile_image
OverlordÐarkkael#LAN
1410silver 216 LP
9W
8L
53%
171profile_image
Mzmiguelxd#VLADI
1408platinum 145 LP
4W
7L
36%
172profile_image
Egirl Tetona#LAN
1408emerald 335 LP
13W
12L
52%
173profile_image
Dream ツ#Stark
1407Unranked-No Ranked Games
174profile_image
HitRunRepeat#HCH
1406emerald 481 LP
9W
14L
39%
175profile_image
Drago#254
1406diamond 19 LP
16W
17L
48%
176profile_image
AGUAS UN LOQUITO#4444
1405emerald 285 LP
60W
56L
52%
177profile_image
Yrey#LAN
1405iron 253 LP
2W
3L
40%
178profile_image
VaultB0y#LAN
1402silver 129 LP
2W
3L
40%
179profile_image
SejinParrk#Lune
1400master 34 LP
16W
11L
59%
180profile_image
Lord Ancona#VALOR
1399master 132 LP
50W
49L
51%
181profile_image
orca#will
1399gold 455 LP
47W
48L
49%
182profile_image
anhell51#LAN
1399Unranked-No Ranked Games
183profile_image
loolx#4444
1398diamond 254 LP
9W
6L
60%
184profile_image
Jasskier#Royal
1398bronze 17 LP
22W
38L
37%
185profile_image
Lord Asmadel#LAN
1398platinum 188 LP
27W
17L
61%
186profile_image
TyranFX#LAN
1397Unranked-No Ranked Games
187profile_image
cupido2627#UwU
1396Unranked-No Ranked Games
188profile_image
Nidoqueen#0031
1396diamond 318 LP
8W
1L
89%
189profile_image
Obvio#0627
1395silver 445 LP
50W
62L
45%
190profile_image
Zarfecius#LAN
1394bronze 11 LP
14W
12L
54%
191profile_image
Abrimy#2001
1393emerald 241 LP
38W
30L
56%
192profile_image
Sr Gueta#Gueta
1390diamond 479 LP
35W
46L
43%
193profile_image
MarchedWaif89#Fizz
1390grandmaster 221 LP
87W
85L
51%
194profile_image
StormyLove#002
1390diamond 48 LP
38W
27L
58%
195profile_image
ChaosOfVenus#SPARK
1390platinum 366 LP
2W
5L
29%
196profile_image
Infernaltriger44#4367
1390emerald 112 LP
57W
66L
46%
197profile_image
DarkWolfVE#LAN
1389platinum 11 LP
34W
30L
53%
198profile_image
iKalvito#JHIN
1389emerald 362 LP
6W
8L
43%
199profile_image
Doll Marin#Toxic
1389Unranked-No Ranked Games
200profile_image
Mr GARCIA#8718
1388diamond 265 LP
13W
18L
42%

#101 ~ #200 / Tổng cộng 647,155 Summoners

12345678910
next