thứ tự xếp hạng

Hiện tại có 731,979 người triệu hồi trên Summoner's Rift

Level rankings are updated periodically.

Summoner cấp độ
#SummonerlevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
1501profile_image
ElLuisAlv#LAN
1128diamond 420 LP
14W
14L
50%
1502profile_image
BrêezeBląde#Wind
1128emerald 293 LP
3W
6L
33%
1503profile_image
BloodyShura#LAN
1130Unranked-No Ranked Games
1504profile_image
spartanok#LAN
1129platinum 365 LP
78W
73L
52%
1505profile_image
xXImShenXx#LAN
1128silver 172 LP
43W
47L
48%
1506profile_image
Bermejo#LAN
1128silver 263 LP
45W
34L
57%
1507profile_image
Apønte#King
1133emerald 486 LP
3W
8L
27%
1508profile_image
Homura Akuma#LAN
1132bronze 224 LP
3W
6L
33%
1509profile_image
Xspin to winX#LAN
1138silver 374 LP
39W
51L
43%
1510profile_image
Fabiuz#LAN
1128platinum 44 LP
1W
7L
13%
1511profile_image
NAROO#LAN
1131diamond 451 LP
66W
68L
49%
1512profile_image
TheFrich#Frich
1131platinum 417 LP
4W
1L
80%
1513profile_image
Acajor#LAN
1129diamond 144 LP
8W
4L
67%
1514profile_image
MacBolas#2903
1139emerald 472 LP
70W
61L
53%
1515profile_image
jonas14 #LAN
1127Unranked-No Ranked Games
1516profile_image
FurryMouse#052
1137emerald 225 LP
128W
134L
49%
1517profile_image
CtrlMemo#CTRL
1127Unranked-No Ranked Games
1518profile_image
carligamer#LAN
1135Unranked-No Ranked Games
1519profile_image
Mire Mi Nombre#PTXIO
1142emerald 40 LP
15W
23L
39%
1520profile_image
HERÒ#LAN
1127gold 46 LP
2W
3L
40%
1521profile_image
NJ Hyein#UwU
1127diamond 373 LP
27W
16L
63%
1522profile_image
Gatu#UwU
1126emerald 423 LP
9W
12L
43%
1523profile_image
EloArruinado#860
1126diamond 198 LP
43W
30L
59%
1524profile_image
Ingeniero de Cüm#AAFV
1126Unranked-No Ranked Games
1525profile_image
Steekl2000#5837
1140diamond 425 LP
3W
6L
33%
1526profile_image
MeteoroZen#4ever
1126diamond 43 LP
14W
21L
40%
1527profile_image
HeartlessSpring#LAN
1133silver 348 LP
4W
6L
40%
1528profile_image
Adriisx#LAN
1126bronze 166 LP
3W
3L
50%
1529profile_image
mofee#LAN
1130emerald 346 LP
12W
9L
57%
1530profile_image
GODZILLARTX#1309
1139platinum 268 LP
23W
21L
52%
1531profile_image
Cimarrøn#LAN
1125diamond 110 LP
11W
7L
61%
1532profile_image
KSO Insane#LAN
1125diamond 33 LP
62W
54L
53%
1533profile_image
Killua Zoldyck#Joly愛
1125Unranked-No Ranked Games
1534profile_image
HK Mayde Frieren#nwn
1125diamond 427 LP
5W
6L
45%
1535profile_image
SaphireCosmicGod#LAN
1125diamond 40 LP
3W
5L
38%
1536profile_image
Monkey Abuser#LAN
1126Unranked-No Ranked Games
1537profile_image
danncode#017
1129platinum 215 LP
4W
6L
40%
1538profile_image
Ruu 爱#Snow
1125emerald 240 LP
1W
6L
14%
1539profile_image
ALBENIOXCORP#LAN
1126gold 132 LP
34W
27L
56%
1540profile_image
mAndarinas#NUC
1133silver 16 LP
4W
6L
40%
1541profile_image
lAtlasl#GGIZI
1124gold 498 LP
28W
33L
46%
1542profile_image
begees#LAN
1124platinum 410 LP
42W
38L
53%
1543profile_image
Xexs#LAN
1124emerald 26 LP
86W
88L
49%
1544profile_image
tobyconor#LAN
1125gold 360 LP
56W
59L
49%
1545profile_image
Cerveza Toña#LAN07
1132diamond 353 LP
3W
2L
60%
1546profile_image
M3xicoEsM13rd44a#6270
1124silver 173 LP
50W
31L
62%
1547profile_image
R63#LAN
1127Unranked-No Ranked Games
1548profile_image
Sr Larry Cañonga#LAN
1140gold 380 LP
13W
12L
52%
1549profile_image
TTV Porro94#Porro
1124diamond 41 LP
53W
54L
50%
1550profile_image
Miadctrol#LAN
1135platinum 41 LP
33W
31L
52%
1551profile_image
Mr CuBie#LAN
1124emerald 40 LP
9W
4L
69%
1552profile_image
El de los Bonais#RNC
1131gold 40 LP
14W
19L
42%
1553profile_image
LeBadGuy1#LAN
1124emerald 481 LP
59W
53L
53%
1554profile_image
CSG Touch Me #LAN
1128silver 163 LP
23W
18L
56%
1555profile_image
Ivan0024#LAN
1126diamond 40 LP
10W
13L
43%
1556profile_image
Danko16#LAN
1124platinum 444 LP
61W
62L
50%
1557profile_image
gershwin#LAN
1140gold 425 LP
107W
104L
51%
1558profile_image
GerryB#ROSE
1124Unranked-No Ranked Games
1559profile_image
Mailo#LAN
1127master 0 LP
63W
64L
50%
1560profile_image
Mely#Pou
1124diamond 369 LP
14W
22L
39%
1561profile_image
Sabrina#Sad
1123emerald 420 LP
15W
14L
52%
1562profile_image
Infinity Glaceon#2531
1127Unranked-No Ranked Games
1563profile_image
Джон#ILA
1127emerald 495 LP
0W
6L
0%
1564profile_image
Wªrmłšünqμ#LAN
1123diamond 353 LP
101W
95L
52%
1565profile_image
Rowdy Rebel#LAN
1123Unranked-No Ranked Games
1566profile_image
TSL Sephtis#1312
1123grandmaster 234 LP
46W
39L
54%
1567profile_image
OFC F3LIPE2020#FP20
1124diamond 252 LP
49W
57L
46%
1568profile_image
andrespach11#cowbo
1123Unranked-No Ranked Games
1569profile_image
CRAZZY KING 10#LAN
1123Unranked-No Ranked Games
1570profile_image
CalitoKun#LAN
1126platinum 392 LP
99W
93L
52%
1571profile_image
Jean Vicquemare#RCM
1122emerald 242 LP
7W
5L
58%
1572profile_image
Fiend Angelo#Zex0
1124Unranked-No Ranked Games
1573profile_image
T1 Alucard#LAN
1130gold 15 LP
31W
21L
60%
1574profile_image
obsessive girl#luv
1122challenger 854 LP
153W
138L
53%
1575profile_image
Acheron#Ace
1129platinum 431 LP
15W
19L
44%
1576profile_image
La Bombón#LAN
1122diamond 425 LP
49W
38L
56%
1577profile_image
venomquasar#009
1123platinum 470 LP
30W
26L
54%
1578profile_image
Hollow Killer#LAN
1124Unranked-No Ranked Games
1579profile_image
G4BRIEL BELMONT #LAN
1124platinum 40 LP
10W
18L
36%
1580profile_image
TheLostKing435#0435
1122gold 267 LP
4W
8L
33%
1581profile_image
피 카#P1K4
1122master 15 LP
41W
41L
50%
1582profile_image
King Akshan#ARES
1122diamond 430 LP
21W
17L
55%
1583profile_image
NeK#0303
1125emerald 368 LP
3W
2L
60%
1584profile_image
Hugo Chavez V03#LAN
1130platinum 166 LP
60W
39L
61%
1585profile_image
El Onichan#LAN
1122emerald 171 LP
48W
51L
48%
1586profile_image
OTM Adsalo#1211
1122emerald 458 LP
21W
32L
40%
1587profile_image
CrikoMaru#Benu
1121master 165 LP
76W
70L
52%
1588profile_image
Ing Cucho#千反田える
1124emerald 41 LP
18W
19L
49%
1589profile_image
Azakana#Kami
1121diamond 361 LP
69W
77L
47%
1590profile_image
アフェルキング#Afq
1121diamond 40 LP
5W
16L
24%
1591profile_image
Ness 烏#11111
1121emerald 40 LP
24W
28L
46%
1592profile_image
TheUnforgiven#Night
1133Unranked-No Ranked Games
1593profile_image
Elliott#ROBIN
1121diamond 475 LP
34W
28L
55%
1594profile_image
ペニー#ニャー
1131diamond 442 LP
6W
14L
30%
1595profile_image
Si exist0#LAN
1121diamond 414 LP
50W
51L
50%
1596profile_image
Franz Kafka#6060
1121platinum 288 LP
11W
14L
44%
1597profile_image
Xio#Xayah
1121Unranked-No Ranked Games
1598profile_image
Delgui#LAN
1121emerald 422 LP
14W
15L
48%
1599profile_image
Touma Kamijou#LAN
1121Unranked-No Ranked Games
1600profile_image
Pablo#74179
1122platinum 124 LP
19W
13L
59%

#1,501 ~ #1,600 / Tổng cộng 731,979 Summoners

prev
11121314151617181920
next