thứ tự xếp hạng

Hiện tại có 737,355 người triệu hồi trên Summoner's Rift

Level rankings are updated periodically.

Summoner cấp độ
#SummonerlevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
1201profile_image
Creamý#OvO
1158emerald 392 LP
30W
23L
57%
1202profile_image
LensesGuy#1995
1183gold 329 LP
19W
14L
58%
1203profile_image
Mooncake#343
1158emerald 382 LP
32W
36L
47%
1204profile_image
Oficial Vi#LAN
1158diamond 459 LP
35W
31L
53%
1205profile_image
Luckie#Lucki
1158Unranked-No Ranked Games
1206profile_image
Raayleigh#LAN
1161platinum 38 LP
7W
13L
35%
1207profile_image
Lagoona#0004
1158emerald 185 LP
4W
2L
67%
1208profile_image
VøidKnight#4444
1162platinum 157 LP
6W
4L
60%
1209profile_image
XMisterLohimX#1469
1158diamond 147 LP
18W
17L
51%
1210profile_image
Clyde#1993
1164bronze 428 LP
7W
10L
41%
1211profile_image
Hiort#LAN
1161platinum 286 LP
49W
44L
53%
1212profile_image
Monsterloop#2401
1157silver 387 LP
8W
9L
47%
1213profile_image
Viejo Puerco#LAN
1161silver 40 LP
5W
3L
63%
1214profile_image
Seyoung#LAN
1157emerald 440 LP
10W
4L
71%
1215profile_image
Reata De Katlyne#YoRHa
1174emerald 348 LP
76W
65L
54%
1216profile_image
Wildcärd#LAN
1158Unranked-No Ranked Games
1217profile_image
3v1lryu#evil
1157silver 292 LP
2W
4L
33%
1218profile_image
El niñopa#6371
1160silver 224 LP
9W
17L
35%
1219profile_image
Wingd#LAN
1157emerald 389 LP
2W
5L
29%
1220profile_image
Alucrad#LAN
1157gold 295 LP
45W
39L
54%
1221profile_image
PG Mad Scientist#C204
1157gold 483 LP
44W
52L
46%
1222profile_image
Jhonfabri#LAN
1156Unranked-No Ranked Games
1223profile_image
Tortiuga#LAN
1156diamond 282 LP
27W
32L
46%
1224profile_image
Libx#Libx
1156silver 2100 LP
14W
17L
45%
1225profile_image
McCheese#LAN
1156emerald 273 LP
12W
12L
50%
1226profile_image
dklls#LAN
1160gold 256 LP
17W
32L
35%
1227profile_image
The Fallen moon#LAN
1178silver 264 LP
8W
9L
47%
1228profile_image
Dovahkeen#Keen
1159Unranked-No Ranked Games
1229profile_image
Milu#uwu
1155diamond 376 LP
5W
5L
50%
1230profile_image
HeartstopperKean#Heart
1155diamond 116 LP
31W
22L
58%
1231profile_image
ARQUIDIOS DARK#LAN
1159bronze 324 LP
31W
25L
55%
1232profile_image
Mawees#LAN
1155emerald 228 LP
62W
65L
49%
1233profile_image
RedSkyOfYaponia#TSBOG
1155platinum 342 LP
75W
81L
48%
1234profile_image
DJ NOX#UIO
1155emerald 40 LP
3W
3L
50%
1235profile_image
Té0tl#LAN
1157silver 284 LP
25W
21L
54%
1236profile_image
Cuiloni #LAN
1165bronze 268 LP
49W
65L
43%
1237profile_image
A Rose In A Box#YoRHa
1155Unranked-No Ranked Games
1238profile_image
Zzereff#Zeref
1156platinum 166 LP
66W
53L
55%
1239profile_image
AdrCorona#LAN
1154gold 369 LP
78W
75L
51%
1240profile_image
Lady Meow Meow#LAN1
1154Unranked-No Ranked Games
1241profile_image
RDQ ludugems#LAN
1160platinum 289 LP
64W
64L
50%
1242profile_image
Darkthor3#LAN
1166emerald 420 LP
24W
32L
43%
1243profile_image
Mussá#LAN
1158platinum 280 LP
4W
3L
57%
1244profile_image
JocaDestroyed#0211
1154diamond 349 LP
7W
5L
58%
1245profile_image
La bebecita#Bblin
1154platinum 41 LP
112W
83L
57%
1246profile_image
Ronypai#1317
1153Unranked-No Ranked Games
1247profile_image
GanjaGun#LAN
1153Unranked-No Ranked Games
1248profile_image
Thonystrong BBC#LAN
1155silver 185 LP
3W
2L
60%
1249profile_image
Meeow#kiss
1153diamond 171 LP
20W
17L
54%
1250profile_image
DrMota CMMP#LAN
1153platinum 411 LP
2W
3L
40%
1251profile_image
SUPP no me gusta#SONA
1153platinum 157 LP
4W
1L
80%
1252profile_image
SamanthaGG#1885
1156Unranked-No Ranked Games
1253profile_image
Alien Superstar#ARTY
1152diamond 242 LP
4W
6L
40%
1254profile_image
Broken Memories#LAN
1152Unranked-No Ranked Games
1255profile_image
Shy#Miri
1152Unranked-No Ranked Games
1256profile_image
RatFister69#xdd
1152gold 464 LP
25W
25L
50%
1257profile_image
Lout#Gwen
1152emerald 417 LP
13W
18L
42%
1258profile_image
Pan de Panela#LAN
1152emerald 29 LP
4W
1L
80%
1259profile_image
Siapel#251
1156gold 130 LP
52W
39L
57%
1260profile_image
Alpha and Omega#Koopa
1152emerald 268 LP
6W
0L
100%
1261profile_image
Simp Ai Hayasaka#LAN
1154platinum 13 LP
16W
18L
47%
1262profile_image
PanRollo#Latam
1157platinum 450 LP
12W
10L
55%
1263profile_image
Bravito#LAN
1152Unranked-No Ranked Games
1264profile_image
MGD Leon10#LAN
1151silver 292 LP
11W
20L
35%
1265profile_image
Dragoniil#LAN
1151Unranked-No Ranked Games
1266profile_image
Hiiragi Utena#098
1167gold 467 LP
20W
17L
54%
1267profile_image
Tsar26#LANMX
1152bronze 480 LP
9W
11L
45%
1268profile_image
Black Icé#LAN
1151diamond 440 LP
1W
6L
14%
1269profile_image
Deathswolf#Kayn
1159emerald 284 LP
23W
21L
52%
1270profile_image
Damocles#NACIL
1151emerald 246 LP
54W
60L
47%
1271profile_image
ChallengerDeZaun#lisan
1155platinum 249 LP
49W
51L
49%
1272profile_image
Soy Piscis#LAN
1157gold 116 LP
33W
36L
48%
1273profile_image
DIEGIX#DIEGO
1150platinum 446 LP
58W
60L
49%
1274profile_image
EvanCaster#LAN
1169Unranked-No Ranked Games
1275profile_image
La Raphtalia#LAN
1165platinum 481 LP
15W
10L
60%
1276profile_image
Koót Yoking #LAN
1163emerald 40 LP
4W
6L
40%
1277profile_image
Envus#LAN
1153emerald 468 LP
5W
7L
42%
1278profile_image
Fumi#LAN
1149Unranked-No Ranked Games
1279profile_image
heme#LAN
1155gold 469 LP
28W
19L
60%
1280profile_image
PhoenixDiamond#LAN
1149emerald 249 LP
5W
7L
42%
1281profile_image
EdiPlz#EDI
1149emerald 296 LP
15W
19L
44%
1282profile_image
iJuanC#cmamo
1149platinum 31 LP
4W
2L
67%
1283profile_image
Adriän#sxo
1150master 56 LP
58W
61L
49%
1284profile_image
S0MbRa19#MLG
1149emerald 243 LP
170W
189L
47%
1285profile_image
Hidden#Gp op
1150Unranked-No Ranked Games
1286profile_image
lshioryl#LAN
1151Unranked-No Ranked Games
1287profile_image
Candy Queen#LAN
1149emerald 384 LP
46W
52L
47%
1288profile_image
Cheke#LAN
1159Unranked-No Ranked Games
1289profile_image
Poción de Maná#ANY
1154Unranked-No Ranked Games
1290profile_image
Hi im Geralt#GLHF
1157Unranked-No Ranked Games
1291profile_image
Spear of Justice#LAN
1154Unranked-No Ranked Games
1292profile_image
Orgasmo#Sandí
1148emerald 352 LP
6W
4L
60%
1293profile_image
SoloRamon#ZMG
1148gold 453 LP
24W
29L
45%
1294profile_image
iDoom Soul#Honor
1151emerald 369 LP
32W
35L
48%
1295profile_image
oskrtt#FTP
1148grandmaster 360 LP
80W
61L
57%
1296profile_image
Sasha Fanboy#2SNSL
1148challenger 552 LP
48W
26L
65%
1297profile_image
Aleanna#LAN
1148emerald 371 LP
24W
10L
71%
1298profile_image
skrish#LAN
1148Unranked-No Ranked Games
1299profile_image
DCT Coso Tactico#LAN
1147bronze 19 LP
9W
11L
45%
1300profile_image
MartyDLC#LAN
1150iron 142 LP
100W
108L
48%

#1,201 ~ #1,300 / Tổng cộng 737,355 Summoners

prev
11121314151617181920
next