thứ tự xếp hạng

Hiện tại có 779,166 người triệu hồi trên Summoner's Rift

Level rankings are updated periodically.

Summoner cấp độ
#SummonerlevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
1101profile_image
Frost#FFX
1173master 68 LP
51W
48L
52%
1102profile_image
Vesurios#LAN
1176platinum 349 LP
39W
31L
56%
1103profile_image
La Raphtalia#LAN
1173platinum 453 LP
24W
23L
51%
1104profile_image
Imatroll#Manu
1173diamond 41 LP
6W
3L
67%
1105profile_image
Pacomixtle#LAN
1173gold 40 LP
69W
85L
45%
1106profile_image
jmg1593#jmg15
1174Unranked-No Ranked Games
1107profile_image
Stitsh#LAN
1172Unranked-No Ranked Games
1108profile_image
Fersantos#FerS
1172diamond 35 LP
22W
14L
61%
1109profile_image
Voo#LAN
1172emerald 479 LP
3W
2L
60%
1110profile_image
Smol Yuune#twink
1172Unranked-No Ranked Games
1111profile_image
Nutt#LAN
1173emerald 149 LP
4W
5L
44%
1112profile_image
LarryHermi#666
1172gold 327 LP
65W
59L
52%
1113profile_image
GGALAX #LAN
1172Unranked-No Ranked Games
1114profile_image
Strikerfox#AHRI
1172emerald 335 LP
60W
58L
51%
1115profile_image
YUNGUL KING#WEBOS
1172platinum 391 LP
8W
9L
47%
1116profile_image
Kanbe#LAN
1172emerald 254 LP
8W
6L
57%
1117profile_image
HEAS17#LAN
1172bronze 130 LP
1W
5L
17%
1118profile_image
Zoykunkun#LAN
1171emerald 414 LP
75W
76L
50%
1119profile_image
Lucifer Znt#Crft2
1171Unranked-No Ranked Games
1120profile_image
SA JulesFlows#ANNIE
1171emerald 483 LP
34W
27L
56%
1121profile_image
Tec#LANaa
1171diamond 111 LP
25W
25L
50%
1122profile_image
Calhoun#LAN
1171Unranked-No Ranked Games
1123profile_image
Rainbow Falling#RAIN
1171silver 320 LP
14W
20L
41%
1124profile_image
Nicolai98#LAN
1174emerald 251 LP
19W
7L
73%
1125profile_image
D4dK volk#KRÂÐ
1171emerald 340 LP
41W
42L
49%
1126profile_image
SøraGøddess#Japan
1172Unranked-No Ranked Games
1127profile_image
Papesito#LAN
1171emerald 495 LP
10W
9L
53%
1128profile_image
Bellathor#LAN
1171platinum 480 LP
130W
129L
50%
1129profile_image
ElgozudelWild#0612
1171emerald 36 LP
7W
2L
78%
1130profile_image
RuinedFlame#LAN
1171diamond 41 LP
13W
18L
42%
1131profile_image
Clyde#1993
1171bronze 428 LP
7W
10L
41%
1132profile_image
RãngpürcitâGwënü#04075
1171Unranked-No Ranked Games
1133profile_image
Sherkasther#SWIFT
1170diamond 479 LP
39W
33L
54%
1134profile_image
Party Cantinero#Beer
1170emerald 394 LP
17W
18L
49%
1135profile_image
cometeesta666#LAN
1170gold 225 LP
102W
113L
47%
1136profile_image
tymy123#LAN
1170platinum 418 LP
13W
4L
76%
1137profile_image
Le Pinnoquié#LAN
1170diamond 31 LP
87W
57L
60%
1138profile_image
dklls#LAN
1170gold 393 LP
21W
37L
36%
1139profile_image
ManuPL#AKO
1172gold 446 LP
34W
38L
47%
1140profile_image
Nikki 6 X X#LAN
1176platinum 233 LP
58W
51L
53%
1141profile_image
Hiort#LAN
1170platinum 288 LP
63W
58L
52%
1142profile_image
SOLEMYA#LAN
1169emerald 178 LP
10W
7L
59%
1143profile_image
Falonso85#Fal85
1171Unranked-No Ranked Games
1144profile_image
Tøttø#LAN
1169diamond 162 LP
84W
91L
48%
1145profile_image
Nahooms#shou
1169platinum 226 LP
51W
40L
56%
1146profile_image
Linnéa#안혜숙
1169Unranked-No Ranked Games
1147profile_image
I Goethe I#2607
1169emerald 219 LP
27W
15L
64%
1148profile_image
Star#beer
1169diamond 275 LP
48W
34L
59%
1149profile_image
EtherialDawn1003#LAN2
1169diamond 17 LP
36W
36L
50%
1150profile_image
Mia Goth Pearl #LAN
1171Unranked-No Ranked Games
1151profile_image
Trikilingi#LAN
1168silver 256 LP
12W
8L
60%
1152profile_image
Bard Bunny#6969
1168emerald 40 LP
38W
41L
48%
1153profile_image
Koót Yoking #LAN
1168emerald 40 LP
4W
6L
40%
1154profile_image
xXMixukyXx#LAN
1168emerald 422 LP
162W
162L
50%
1155profile_image
Un Pinxe Ciervø#SWH
1169silver 174 LP
2W
5L
29%
1156profile_image
Antho#22369
1172gold 27 LP
7W
3L
70%
1157profile_image
YoSoyTuMama24#Osos
1168platinum 319 LP
34W
41L
45%
1158profile_image
BrowniieBUG#LAN
1167silver 40 LP
20W
21L
49%
1159profile_image
Spike#Ghost
1167diamond 221 LP
56W
46L
55%
1160profile_image
Cuiloni #LAN
1167bronze 118 LP
52W
66L
44%
1161profile_image
Esm Heraldo #LAN
1167platinum 265 LP
4W
5L
44%
1162profile_image
Salty Vanilla#Salt
1171emerald 19 LP
2W
3L
40%
1163profile_image
괜찮아#2002
1166grandmaster 468 LP
93W
85L
52%
1164profile_image
ArRoD#LAN
1168silver 332 LP
55W
48L
53%
1165profile_image
Andrxmxdx#LAN
1166diamond 419 LP
22W
22L
50%
1166profile_image
Lucariet#LAN
1169bronze 41 LP
2W
4L
33%
1167profile_image
Mimi#Mun
1166emerald 453 LP
6W
4L
60%
1168profile_image
León y su Yeti#grrrr
1165emerald 227 LP
49W
54L
48%
1169profile_image
Arcángel#2496
1165Unranked-No Ranked Games
1170profile_image
Mawees#LAN
1165emerald 152 LP
71W
69L
51%
1171profile_image
øh my Kat#LAN
1166Unranked-No Ranked Games
1172profile_image
caligari#LAN
1165Unranked-No Ranked Games
1173profile_image
CrystalEyesBlue#mua
1165emerald 224 LP
11W
19L
37%
1174profile_image
Monsterloop#2401
1164silver 238 LP
11W
11L
50%
1175profile_image
FMA Dai#DAI
1170emerald 259 LP
33W
27L
55%
1176profile_image
Ferbnandy#0696
1164emerald 367 LP
11W
15L
42%
1177profile_image
STOMPER JUNGLER#LAN
1164diamond 427 LP
82W
85L
49%
1178profile_image
Solid Late#7097
1169Unranked-No Ranked Games
1179profile_image
Astarteo#LAN
1164gold 353 LP
46W
58L
44%
1180profile_image
Requiem#6677
1166gold 215 LP
2W
7L
22%
1181profile_image
The Lykan YT#LAN
1175Unranked-No Ranked Games
1182profile_image
Raion#EDAOS
1165emerald 252 LP
16W
15L
52%
1183profile_image
Naru7u7#LAN
1164emerald 134 LP
13W
10L
57%
1184profile_image
Red Falcon #LAN
1166Unranked-No Ranked Games
1185profile_image
EHE Árleth#UwU
1164emerald 40 LP
77W
95L
45%
1186profile_image
Himitszu#Miku
1168emerald 384 LP
58W
62L
48%
1187profile_image
Soy Piscis#LAN
1163gold 256 LP
37W
40L
48%
1188profile_image
robi#MAIN
1163emerald 380 LP
14W
10L
58%
1189profile_image
Siapel#251
1163gold 130 LP
52W
39L
57%
1190profile_image
anGry#VEN
1176emerald 444 LP
101W
100L
50%
1191profile_image
Cygnos X 1#LAN
1164emerald 346 LP
119W
134L
47%
1192profile_image
Fidesar#Fox
1163emerald 299 LP
63W
73L
46%
1193profile_image
Cheke#LAN
1163Unranked-No Ranked Games
1194profile_image
Le Diable Blanc#Swain
1172emerald 164 LP
7W
2L
78%
1195profile_image
Creamý#OvO
1162emerald 29 LP
35W
28L
56%
1196profile_image
zanedeoz#LAN
1162platinum 286 LP
10W
7L
59%
1197profile_image
ESQUZOFRENIA#LOCO
1162platinum 266 LP
14W
12L
54%
1198profile_image
TheVisualAC#LAN
1162emerald 221 LP
6W
4L
60%
1199profile_image
MikegGremory#LAN
1165silver 499 LP
6W
2L
75%
1200profile_image
Seyoung#LAN
1162emerald 43 LP
11W
10L
52%

#1,101 ~ #1,200 / Tổng cộng 779,166 Summoners

prev
11121314151617181920
next