thứ tự xếp hạng

There are currently 582,441 summoners in Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
1001profile_image
Bot Garen#LAN
1169platinum 178 LP
1W
4L
20%
1002profile_image
ALASTOR GAMES#REY
1176Unranked-No Ranked Games
1003profile_image
Tractical#5220
1168diamond 119 LP
13W
15L
46%
1004profile_image
Calhoun#LAN
1168Unranked-No Ranked Games
1005profile_image
Nutt#LAN
1168Unranked-No Ranked Games
1006profile_image
Gemini#2205
1168emerald 265 LP
27W
24L
53%
1007profile_image
GHOST#PHA
1168platinum 225 LP
2W
3L
40%
1008profile_image
ransabia#LAN
1168platinum 378 LP
23W
23L
50%
1009profile_image
Antho#22369
1168gold 181 LP
9W
9L
50%
1010profile_image
Santana77#LAN
1167iron 184 LP
14W
14L
50%
1011profile_image
EI Mostro#LAN
1188emerald 335 LP
16W
20L
44%
1012profile_image
Skull#593
1167platinum 212 LP
2W
3L
40%
1013profile_image
Ornnyx#ONYX
1167diamond 239 LP
16W
20L
44%
1014profile_image
Egoista#Key
1167diamond 228 LP
3W
4L
43%
1015profile_image
Espectaculera#SLM
1167gold 183 LP
19W
20L
49%
1016profile_image
Khan#COL
1167diamond 212 LP
29W
27L
52%
1017profile_image
Salty Vanilla#Salt
1167platinum 274 LP
10W
12L
45%
1018profile_image
RãngpürcitâGwënü#04075
1167Unranked-No Ranked Games
1019profile_image
Blue Silence#575
1167Unranked-No Ranked Games
1020profile_image
Ozorus#LAN
1167diamond 360 LP
15W
24L
38%
1021profile_image
Chomps creador#LAN
1166bronze 27 LP
11W
6L
65%
1022profile_image
Stitsh#LAN
1166Unranked-No Ranked Games
1023profile_image
Gzus#YZY
1166emerald 458 LP
7W
12L
37%
1024profile_image
Forbiddenn#LAN7u
1166Unranked-No Ranked Games
1025profile_image
MapleLaBouff#LAN
1165bronze 380 LP
25W
17L
60%
1026profile_image
cacas#LAN
1165gold 124 LP
4W
5L
44%
1027profile_image
Sherkasther#SWIFT
1165emerald 368 LP
10W
11L
48%
1028profile_image
Frost#FFX
1165diamond 366 LP
8W
11L
42%
1029profile_image
tymy123#LAN
1165Unranked-No Ranked Games
1030profile_image
caligari#LAN
1165Unranked-No Ranked Games
1031profile_image
I Ronny I#LAN
1165platinum 483 LP
4W
3L
57%
1032profile_image
YUNGUL KING#WEBOS
1165platinum 325 LP
2W
3L
40%
1033profile_image
Husk Simp#owo
1165diamond 245 LP
20W
12L
63%
1034profile_image
Koizumi Mahiru#SHSL
1164diamond 283 LP
9W
4L
69%
1035profile_image
AKU ForTheHorda#VNZ
1164diamond 354 LP
36W
36L
50%
1036profile_image
Ðinz#LAN
1164emerald 440 LP
2W
3L
40%
1037profile_image
FMA Dai#DAI
1164emerald 421 LP
7W
7L
50%
1038profile_image
MisaelGtz#LAN
1164gold 197 LP
11W
17L
39%
1039profile_image
Arcángel#2496
1164Unranked-No Ranked Games
1040profile_image
Fersantos#FerS
1164Unranked-No Ranked Games
1041profile_image
Solid Late#7097
1164Unranked-No Ranked Games
1042profile_image
Sheldore#LAN
1164Unranked-No Ranked Games
1043profile_image
øh my Kat#LAN
1164Unranked-No Ranked Games
1044profile_image
Vesurios#LAN
1164gold 396 LP
12W
6L
67%
1045profile_image
The Lykan YT#LAN
1164Unranked-No Ranked Games
1046profile_image
Strikerfox#AHRI
1164emerald 357 LP
20W
12L
63%
1047profile_image
Papesito#LAN
1164emerald 419 LP
4W
3L
57%
1048profile_image
Patrick RQ#LAN
1164platinum 245 LP
13W
16L
45%
1049profile_image
Kanbe#LAN
1164emerald 386 LP
4W
2L
67%
1050profile_image
Popuko Ackerman#LAN
1164emerald 235 LP
25W
29L
46%
1051profile_image
The Lumineer#LUX
1164diamond 278 LP
6W
7L
46%
1052profile_image
Himitszu#Miku
1164emerald 418 LP
13W
23L
36%
1053profile_image
fatemajuka#LAN
1163platinum 248 LP
7W
8L
47%
1054profile_image
Ferbnandy#0696
1163emerald 398 LP
6W
6L
50%
1055profile_image
A MlMlR#LAN
1163emerald 239 LP
15W
24L
38%
1056profile_image
anGry#VEN
1163emerald 40 LP
33W
35L
49%
1057profile_image
Imatroll#Manu
1163emerald 115 LP
16W
21L
43%
1058profile_image
Topias#LAN
1163bronze 123 LP
31W
35L
47%
1059profile_image
Le Diable Blanc#Swain
1163emerald 280 LP
4W
2L
67%
1060profile_image
jmg1593#jmg15
1162Unranked-No Ranked Games
1061profile_image
Lunar Umbreon#3107
1162emerald 225 LP
4W
1L
80%
1062profile_image
Party Cantinero#Beer
1162emerald 494 LP
6W
11L
35%
1063profile_image
SA JulesFlows#ANNIE
1162platinum 244 LP
8W
9L
47%
1064profile_image
Mün#Given
1162diamond 164 LP
39W
41L
49%
1065profile_image
THE RUlNED KING#NOX
1162emerald 40 LP
12W
12L
50%
1066profile_image
Monkey Bøy#LAN
1162Unranked-No Ranked Games
1067profile_image
Un Pinxe Ciervø#SWH
1162Unranked-No Ranked Games
1068profile_image
Dante#Prm
1162Unranked-No Ranked Games
1069profile_image
Shiroi MikadzukI#LAN
1162emerald 420 LP
26W
30L
46%
1070profile_image
WadeWinstonWlson#53X
1162gold 321 LP
5W
7L
42%
1071profile_image
Postpucio#owo
1161emerald 328 LP
8W
8L
50%
1072profile_image
BrowniieBUG#LAN
1161platinum 364 LP
2W
5L
29%
1073profile_image
Moroch0#LAN
1161emerald 243 LP
7W
10L
41%
1074profile_image
Needmorepower#LAN
1161Unranked-No Ranked Games
1075profile_image
Below Cero #LAN
1161Unranked-No Ranked Games
1076profile_image
EtherialDawn1003#LAN2
1161diamond 450 LP
13W
22L
37%
1077profile_image
Raion#EDAOS
1161emerald 339 LP
5W
3L
63%
1078profile_image
Red Falcon #LAN
1161Unranked-No Ranked Games
1079profile_image
HEAS17#LAN
1161Unranked-No Ranked Games
1080profile_image
Mizky#Miz
1160emerald 432 LP
12W
13L
48%
1081profile_image
Requiem#6677
1160Unranked-No Ranked Games
1082profile_image
Ryuuko#Jena
1160Unranked-No Ranked Games
1083profile_image
Falta patrocloo#LAN
1160Unranked-No Ranked Games
1084profile_image
Rockter#LAN
1160emerald 270 LP
14W
16L
47%
1085profile_image
WsG brayanpeke#LAN
1160platinum 388 LP
19W
18L
51%
1086profile_image
Ratatoskr01#LAN
1160gold 361 LP
4W
4L
50%
1087profile_image
Falonso85#Fal85
1159Unranked-No Ranked Games
1088profile_image
DENIGMA#FCM
1159platinum 380 LP
7W
11L
39%
1089profile_image
YoSoyTuMama24#Osos
1159platinum 436 LP
9W
14L
39%
1090profile_image
wolfboy119#LAN
1159platinum 48 LP
18W
25L
42%
1091profile_image
LensesGuy#1995
1158silver 144 LP
6W
4L
60%
1092profile_image
cometeesta666#LAN
1158platinum 424 LP
31W
37L
46%
1093profile_image
Raayleigh#LAN
1158platinum 30 LP
0W
5L
0%
1094profile_image
Lagoona#0004
1158Unranked-No Ranked Games
1095profile_image
Cygnos X 1#LAN
1158emerald 443 LP
16W
34L
32%
1096profile_image
Rainbow Falling#RAIN
1158silver 421 LP
2W
4L
33%
1097profile_image
Dogtor Dante#LAN
1164gold 480 LP
11W
16L
41%
1098profile_image
Clyde#1993
1158bronze 419 LP
3W
5L
38%
1099profile_image
Viejo Puerco#LAN
1157silver 265 LP
6W
7L
46%
1100profile_image
CervezAdulterada#3007
1157emerald 12 LP
2W
4L
33%

#1,001 ~ #1,100 / Total 582,441 Summoners

prev
11121314151617181920
next