thứ tự xếp hạng

Hiện tại có 647,188 người triệu hồi trên Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
1profile_image
Eipa#Eipa
3502Unranked-No Ranked Games
2profile_image
ptyyyy#NA1
2264Unranked-No Ranked Games
3profile_image
Miaharugi#LAN
2061silver 241 LP
41W
28L
59%
4profile_image
xX CARLES Xx#LAN
1947Unranked-No Ranked Games
5profile_image
SärJhð#LAN
1946silver 452 LP
59W
44L
57%
6profile_image
ZombieQueen#Egirl
1915emerald 34 LP
51W
57L
47%
7profile_image
tocho999#LAN
1869Unranked-No Ranked Games
8profile_image
Sergio Kamikase#Kat
1812emerald 359 LP
36W
42L
46%
9profile_image
Sakura Kinomoto#1989
1810emerald 446 LP
4W
1L
80%
10profile_image
IngenieroCaritas#Gabi
1794master 1 LP
54W
59L
48%
11profile_image
Patito Potter#LAN
1783bronze 270 LP
21W
35L
38%
12profile_image
º Franco º#LAN
1767emerald 346 LP
4W
4L
50%
13profile_image
Princip Saul#1997
1723silver 139 LP
35W
42L
45%
14profile_image
La PATRON4#LAN
1718platinum 365 LP
3W
2L
60%
15profile_image
dbkuroneko#dbkn
1704Unranked-No Ranked Games
16profile_image
cerezita#1718
1703emerald 261 LP
20W
20L
50%
17profile_image
Gød Pingüino#LAN
1703emerald 40 LP
41W
27L
60%
18profile_image
Bot Aurelion Sol#UwUr
1701challenger 510 LP
46W
28L
62%
19profile_image
Cham#Zzzz
1699emerald 277 LP
24W
23L
51%
20profile_image
SAITAMA SAMÄ#LAN
1696Unranked-No Ranked Games
21profile_image
Mugenblood#LAN
1656emerald 435 LP
1W
6L
14%
22profile_image
Ulquiorra Ciffer#Noxus
1646platinum 40 LP
25W
27L
48%
23profile_image
Robbinson#LAN
1646Unranked-No Ranked Games
24profile_image
Gen#cas
1645gold 333 LP
4W
1L
80%
25profile_image
LS Ãrés#Style
1635diamond 211 LP
19W
27L
41%
26profile_image
AZ Yhwach#Vi3go
1634Unranked-No Ranked Games
27profile_image
Pececita 1k#NAMI
1634emerald 359 LP
34W
38L
47%
28profile_image
The Gleam Eyes#Ancar
1612platinum 113 LP
12W
5L
71%
29profile_image
Super Whoa 64#LAN
1606Unranked-No Ranked Games
30profile_image
jesuscelis#LAN
1600emerald 336 LP
85W
88L
49%
31profile_image
AlfG#ARQ
1599emerald 486 LP
13W
19L
41%
32profile_image
isilva#LAN
1591bronze 394 LP
25W
19L
57%
33profile_image
DaleCaro#DCaro
1591bronze 169 LP
22W
35L
39%
34profile_image
Lordiguel#LAN
1591diamond 358 LP
12W
11L
52%
35profile_image
El Waa#LAN
1591emerald 395 LP
1W
9L
10%
36profile_image
Sandelli#123
1587Unranked-No Ranked Games
37profile_image
Dorito Salvaje#LAN
1586platinum 361 LP
27W
25L
52%
38profile_image
Violet de mirrah#LAN
1586diamond 422 LP
40W
32L
56%
39profile_image
DrEttiene#LAN
1582emerald 485 LP
31W
33L
48%
40profile_image
Urokodaki#odi
1579platinum 175 LP
64W
77L
45%
41profile_image
DGR Zeckro#LAN
1577diamond 240 LP
92W
86L
52%
42profile_image
Mayter29#Arya
1573platinum 110 LP
55W
41L
57%
43profile_image
Gato Mojado#Meow
1572master 114 LP
26W
14L
65%
44profile_image
Soul Unbound#Lotus
1572diamond 438 LP
3W
4L
43%
45profile_image
CowLyv#6969
1570emerald 384 LP
19W
20L
49%
46profile_image
Soy El Mejor Mid#LAN
1566Unranked-No Ranked Games
47profile_image
Jhodan Smasher#LAN
1564platinum 175 LP
22W
20L
52%
48profile_image
Linkpon#KDA
1564Unranked-No Ranked Games
49profile_image
Zekaize#GOAT
1562master 46 LP
23W
15L
61%
50profile_image
StichomonTTV#LAN
1561emerald 249 LP
24W
13L
65%
51profile_image
MyGoldenBoy#USAWI
1555diamond 235 LP
7W
4L
64%
52profile_image
Noctix#S117
1551challenger 515 LP
85W
73L
54%
53profile_image
Black clover#5770
1547platinum 422 LP
39W
48L
45%
54profile_image
Zefirax#LAN
1545emerald 112 LP
41W
30L
58%
55profile_image
Brutal Love#LAN
1545diamond 348 LP
64W
55L
54%
56profile_image
Deffy#Nier
1544grandmaster 344 LP
65W
52L
56%
57profile_image
NayanKatt#nenas
1544Unranked-No Ranked Games
58profile_image
Hirek#LAN
1541silver 388 LP
6W
2L
75%
59profile_image
Yushans#LAN
1540silver 144 LP
8W
6L
57%
60profile_image
Aether Elune#1503
1536emerald 42 LP
18W
20L
47%
61profile_image
Sibö#LAN
1534Unranked-No Ranked Games
62profile_image
Johnny Firestorm#LAN
1533Unranked-No Ranked Games
63profile_image
killnightmare#LAN
1531Unranked-No Ranked Games
64profile_image
Alesssandro#7936
1530emerald 424 LP
12W
26L
32%
65profile_image
Remyx#Remyx
1530Unranked-No Ranked Games
66profile_image
Abuelo Otaku #LAN
1525bronze 430 LP
3W
5L
38%
67profile_image
P3tt3r Pan#LAN
1520bronze 49 LP
17W
16L
52%
68profile_image
AyHweiGorditasde#Nata
1519emerald 314 LP
14W
20L
41%
69profile_image
canche the king#LAN
1518diamond 252 LP
12W
14L
46%
70profile_image
Twisted Feid#LAN
1517diamond 231 LP
8W
7L
53%
71profile_image
点滅する星#6682
1517diamond 142 LP
24W
23L
51%
72profile_image
Lord Wood#wood1
1516gold 256 LP
12W
7L
63%
73profile_image
Miichi Lashiista#michi
1514Unranked-No Ranked Games
74profile_image
Neshama#LAN
1514platinum 230 LP
4W
8L
33%
75profile_image
Tacido#Sylas
1512diamond 445 LP
1W
5L
17%
76profile_image
zlSrPerfec#LAN
1509diamond 470 LP
113W
116L
49%
77profile_image
Café Cósmico#Café
1508emerald 252 LP
25W
31L
45%
78profile_image
Hanita#0809
1507diamond 374 LP
18W
20L
47%
79profile_image
MoonCake#5885
1506emerald 318 LP
2W
3L
40%
80profile_image
Neekotina#CtOS
1506silver 246 LP
1W
5L
17%
81profile_image
Ramona Flowers#0000
1505Unranked-No Ranked Games
82profile_image
Dorian#vm28
1504emerald 219 LP
29W
23L
56%
83profile_image
EternalFlame GG#Pyke
1504Unranked-No Ranked Games
84profile_image
Forelsket#Love
1502master 20 LP
29W
20L
59%
85profile_image
Friple#LAN1
1502diamond 229 LP
21W
28L
43%
86profile_image
Surthur#LAN
1499platinum 274 LP
29W
22L
57%
87profile_image
Born Tø Love You#LAN 1
1498master 40 LP
50W
52L
49%
88profile_image
Paaana#XQG6
1498gold 433 LP
5W
2L
71%
89profile_image
Antygil#LAN
1497gold 248 LP
48W
52L
48%
90profile_image
gamerjohan1#LAN
1490diamond 342 LP
4W
4L
50%
91profile_image
Arlecchino#Akku
1490Unranked-No Ranked Games
92profile_image
Midgar10#001
1490Unranked-No Ranked Games
93profile_image
Nino Nakano#kun
1489diamond 260 LP
17W
20L
46%
94profile_image
Alex Svpertramp#LAN
1488Unranked-No Ranked Games
95profile_image
Masato#2635
1487gold 132 LP
18W
29L
38%
96profile_image
Junko Enoshima#1843
1486diamond 394 LP
23W
15L
61%
97profile_image
Luxan#LAN
1482diamond 115 LP
6W
5L
55%
98profile_image
Holtime#2024
1479diamond 497 LP
33W
47L
41%
99profile_image
dragonrojo14#LAN
1478silver 266 LP
23W
24L
49%
100profile_image
ßIake#UwUr
1478Unranked-No Ranked Games

#1 ~ #100 / Tổng cộng 647,188 Summoners

12345678910
next