đăng nhập

thứ tự xếp hạng

There are currently 147,755 summoners in Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
1profile_image
Eipa#Eipa
3498Unranked-No Ranked Games
2profile_image
Miaharugi#LAN
2038bronze 122 LP
114W
116L
50%
3profile_image
SärJhð#LAN
1935emerald 210 LP
2W
3L
40%
4profile_image
ZombieQueen#Egirl
1874emerald 45 LP
35W
34L
51%
5profile_image
tocho999#LAN
1869platinum 431 LP
82W
75L
52%
6profile_image
Sakura Kinomoto#1989
1792emerald 484 LP
3W
2L
60%
7profile_image
Sergio Kamikase#Kat
1786diamond 341 LP
310W
305L
50%
8profile_image
º Franco º#LAN
1761diamond 445 LP
338W
335L
50%
9profile_image
ConejoRadiactivo#Gabi
1759grandmaster 475 LP
255W
249L
51%
10profile_image
La PATRON4#LAN
1694emerald 186 LP
107W
99L
52%
11profile_image
Cham#Zzzz
1688emerald 30 LP
42W
48L
47%
12profile_image
cerezita#1718
1665diamond 344 LP
129W
121L
52%
13profile_image
Bot Aurelion Sol#UwUr
1643grandmaster 593 LP
202W
175L
54%
14profile_image
Robbinson#LAN
1636grandmaster 418 LP
268W
259L
51%
15profile_image
Ulquiorra Ciffer#Noxus
1625platinum 240 LP
106W
111L
49%
16profile_image
Pececita 1k#NAMI
1609diamond 462 LP
252W
245L
51%
17profile_image
LS Ãrés#Style
1607master 125 LP
105W
101L
51%
18profile_image
El Waa#LAN
1578diamond 350 LP
126W
121L
51%
19profile_image
DaleCaro#DCaro
1572silver 40 LP
96W
86L
53%
20profile_image
isilva#LAN
1571bronze 393 LP
37W
48L
44%
21profile_image
Sandelli#123
1566emerald 40 LP
4W
3L
57%
22profile_image
Soy El Mejor Mid#LAN
1566emerald 429 LP
182W
199L
48%
23profile_image
Violet de mirrah#LAN
1560emerald 466 LP
235W
264L
47%
24profile_image
DGR Zeckro#LAN
1556diamond 222 LP
272W
287L
49%
25profile_image
jesuscelis#LAN
1550diamond 41 LP
212W
207L
51%
26profile_image
Urokodaki#LAN
1547emerald 452 LP
267W
287L
48%
27profile_image
Gato Mojado#Meow
1546master 268 LP
116W
99L
54%
28profile_image
Soul Unbound#Lotus
1545emerald 20 LP
140W
143L
49%
29profile_image
MyGoldenBoy#USAWI
1538master 0 LP
47W
53L
47%
30profile_image
Linkpon#KDA
1537diamond 339 LP
93W
88L
51%
31profile_image
Zekaize#GOAT
1536master 146 LP
90W
82L
52%
32profile_image
StichomonTTV#LAN
1533emerald 40 LP
35W
39L
47%
33profile_image
Hirek#LAN
1531platinum 40 LP
321W
341L
48%
34profile_image
Alesssandro#7936
1530diamond 423 LP
163W
154L
51%
35profile_image
Brutal Love#LAN
1520diamond 438 LP
140W
157L
47%
36profile_image
Deffy#Nier
1517grandmaster 369 LP
200W
177L
53%
37profile_image
Noctix#S117
1516diamond 157 LP
42W
47L
47%
38profile_image
Remyx#Remyx
1505master 1 LP
35W
33L
51%
39profile_image
Twisted Feid#LAN
1503master 97 LP
78W
74L
51%
40profile_image
canche the king#LAN
1503master 240 LP
59W
43L
58%
41profile_image
点滅する星#6682
1499diamond 153 LP
149W
158L
49%
42profile_image
MoonCake#5885
1496diamond 420 LP
24W
26L
48%
43profile_image
Michi Malteada#4026
1494diamond 213 LP
241W
233L
51%
44profile_image
Ramona Flowers#0000
1492diamond 262 LP
15W
16L
48%
45profile_image
Café Cósmico#Café
1492diamond 30 LP
172W
150L
53%
46profile_image
Lord Wood#wood1
1491platinum 488 LP
83W
74L
53%
47profile_image
Seras Victoria#6161
1485Unranked-No Ranked Games
48profile_image
Johnny Firestorm#LAN
1481silver 150 LP
5W
5L
50%
49profile_image
EternalFlame GG#Pyke
1481emerald 295 LP
5W
2L
71%
50profile_image
Masato#2635
1478emerald 418 LP
321W
313L
51%
51profile_image
Hanita#0809
1478emerald 187 LP
33W
35L
49%
52profile_image
Born Tø Love You#LAN 1
1474master 220 LP
244W
254L
49%
53profile_image
gamerjohan1#LAN
1474grandmaster 415 LP
241W
233L
51%
54profile_image
Nino Nakano#kun
1474master 12 LP
79W
66L
54%
55profile_image
Surthur#LAN
1474gold 343 LP
253W
259L
49%
56profile_image
dragonrojo14#LAN
1472gold 371 LP
87W
84L
51%
57profile_image
Paaana#XQG6
1469gold 145 LP
35W
36L
49%
58profile_image
Maveerick#2102
1467gold 310 LP
2W
4L
33%
59profile_image
ßIake#UwUr
1465emerald 40 LP
13W
10L
57%
60profile_image
Friple#LAN1
1455diamond 150 LP
89W
77L
54%
61profile_image
Holtime#2024
1454master 195 LP
191W
187L
51%
62profile_image
Junko Enoshima#1843
1453diamond 368 LP
113W
119L
49%
63profile_image
La Beata#LAN
1452emerald 434 LP
256W
245L
51%
64profile_image
BumbleVI#6287
1449silver 336 LP
189W
198L
49%
65profile_image
Luxan#LAN
1448emerald 150 LP
34W
31L
52%
66profile_image
M3rDeNoms#LAN
1445gold 210 LP
165W
173L
49%
67profile_image
Daemon Targaryen#DRAKE
1439master 0 LP
195W
188L
51%
68profile_image
Y0RKROY#YORK
1435Unranked-No Ranked Games
69profile_image
Blades#KDA
1429iron 419 LP
175W
361L
33%
70profile_image
Arranation#LAN
1429Unranked-No Ranked Games
71profile_image
Conde Chi#2507
1426emerald 459 LP
65W
59L
52%
72profile_image
WillyMoy#W842
1425emerald 447 LP
6W
9L
40%
73profile_image
Killah21#LAN
1424diamond 388 LP
66W
59L
53%
74profile_image
Yuri#HAP
1424platinum 14 LP
88W
90L
49%
75profile_image
ÔnŁeeFåns #LAN
1420platinum 20 LP
81W
98L
45%
76profile_image
CrimsønQueen#7181
1419platinum 423 LP
304W
293L
51%
77profile_image
Olvera#LAN
1417emerald 311 LP
39W
38L
51%
78profile_image
Abestudios#LAN
1416silver 448 LP
208W
220L
49%
79profile_image
Kiki#7639
1415master 157 LP
86W
84L
51%
80profile_image
Kyoto#Moon
1414master 276 LP
88W
72L
55%
81profile_image
RekklesWaifu#LAN
1413emerald 116 LP
14W
16L
47%
82profile_image
El Mestizo#LAN
1412master 40 LP
72W
55L
57%
83profile_image
cubancio#LAN
1409diamond 160 LP
97W
96L
50%
84profile_image
Perrö Längostá#Dogs
1409master 3 LP
54W
42L
56%
85profile_image
SkollOne#LAN
1408emerald 430 LP
271W
250L
52%
86profile_image
Brieye#Brie
1408grandmaster 380 LP
297W
289L
51%
87profile_image
マキマ#Shark
1408platinum 40 LP
0W
6L
0%
88profile_image
Dahtz#ZERO
1406emerald 20 LP
33W
34L
49%
89profile_image
Juampa3i3#LAN
1405diamond 450 LP
182W
180L
50%
90profile_image
Scott Pilgrim#Dream
1402emerald 310 LP
83W
83L
50%
91profile_image
Dozxer#LAN
1401emerald 45 LP
202W
185L
52%
92profile_image
OverlordÐarkkael#LAN
1401platinum 188 LP
14W
17L
45%
93profile_image
anhell51#LAN
1399gold 345 LP
4W
5L
44%
94profile_image
aniitha squall#LAN
1398emerald 386 LP
246W
226L
52%
95profile_image
RaioMokuin#LAN
1398diamond 328 LP
12W
8L
60%
96profile_image
hi im gordo #LAN
1397master 140 LP
247W
254L
49%
97profile_image
Anderpunk#Ander
1397emerald 450 LP
174W
168L
51%
98profile_image
Mílkshake#uwus
1396diamond 215 LP
185W
184L
50%
99profile_image
Egirl Tetona#LAN
1396diamond 320 LP
212W
203L
51%
100profile_image
PinkPaesh#queen
1395master 46 LP
65W
61L
52%

#1 ~ #100 / Total 147,755 Summoners

12345678910
next