đăng nhập

thứ tự xếp hạng

There are currently 24,280,229 summoners in Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
1profile_image
Riot 브라움#KR0
9999Unranked-No Ranked Games
2profile_image
아이유#I U
2841Unranked-No Ranked Games
3profile_image
전 종일 게임해요#rank2
2753diamond 449 LP
7W
9L
44%
4profile_image
마 이#마 이
2678gold 430 LP
182W
180L
50%
5profile_image
레오나는레모나#KR1
2548gold 40 LP
10W
15L
40%
6profile_image
퍼플색돼지#PIG
2514Unranked-No Ranked Games
7profile_image
트롤협회대표#KR1
2462Unranked-No Ranked Games
8profile_image
탐 나 는 남 자#KR74
2416Unranked-No Ranked Games
9profile_image
Toddler#KR1
2257bronze 212 LP
13W
10L
57%
10profile_image
스낵이#1836
1950platinum 396 LP
3W
2L
60%
11profile_image
응원꾼#KR1
1888emerald 358 LP
72W
80L
47%
12profile_image
포경몬스터#KR1
1888gold 10 LP
4W
7L
36%
13profile_image
여 신# KR1
1881platinum 228 LP
37W
72L
34%
14profile_image
Aje CrazyZiggs#KR1
1868gold 493 LP
161W
185L
47%
15profile_image
콩이아부지75#KR1
1834silver 124 LP
23W
32L
42%
16profile_image
IlIllIlllIIIIIII#KR1
1807silver 130 LP
229W
236L
49%
17profile_image
GBTC#0001
1798diamond 41 LP
40W
42L
49%
18profile_image
고 별#Clock
1792master 18 LP
58W
52L
53%
19profile_image
15레벨#KR1
1792Unranked-No Ranked Games
20profile_image
심술두꺼비#역천괴
1787gold 40 LP
41W
43L
49%
21profile_image
Zeus#REC3
1756Unranked-No Ranked Games
22profile_image
민 지#7942
1717Unranked-No Ranked Games
23profile_image
미래소녀 RaNa#KR1
1714Unranked-No Ranked Games
24profile_image
롤 한번해보세#KR1
1714Unranked-No Ranked Games
25profile_image
몬머스커피#KR1
1712platinum 310 LP
153W
158L
49%
26profile_image
많고 많은 이즈임#KR1
1694diamond 44 LP
182W
189L
49%
27profile_image
한잔 먹고 노래방#KR1
1688gold 358 LP
181W
176L
51%
28profile_image
뽀 삐#KR0
1681diamond 175 LP
102W
102L
50%
29profile_image
원티드#0920
1678gold 243 LP
295W
297L
50%
30profile_image
막 피#KR1
1667Unranked-No Ranked Games
31profile_image
키 사#8104
1640emerald 353 LP
12W
14L
46%
32profile_image
대장우디르#KR1
1620emerald 417 LP
312W
322L
49%
33profile_image
영 혼#KR1
1614gold 227 LP
70W
65L
52%
34profile_image
010101010011#KR1
1598platinum 135 LP
35W
34L
51%
35profile_image
아기예삐#공주님
1597Unranked-No Ranked Games
36profile_image
삼재는내친구#KR1
1597gold 484 LP
35W
37L
49%
37profile_image
달 빛#0505
1596Unranked-No Ranked Games
38profile_image
EV1L#KR1
1593emerald 226 LP
18W
15L
55%
39profile_image
승 용#KR1
1582diamond 428 LP
8W
7L
53%
40profile_image
고르바순돌#KR1
1582Unranked-No Ranked Games
41profile_image
뀨S2야#KR1
1574Unranked-No Ranked Games
42profile_image
어둠의인도자조이#KR1
1572gold 326 LP
12W
10L
55%
43profile_image
양 이#양 이
1571platinum 125 LP
22W
19L
54%
44profile_image
올드먼#KR1
1569platinum 38 LP
15W
12L
56%
45profile_image
옥이야금이야#000
1563diamond 41 LP
79W
74L
52%
46profile_image
금치1022#KR1
1559Unranked-No Ranked Games
47profile_image
그냥 다 밉다#미워죽겠어
1554Unranked-No Ranked Games
48profile_image
특등사수물총새#KR1
1553iron 341 LP
21W
26L
45%
49profile_image
GARAKKING#KR1
1546master 269 LP
268W
251L
52%
50profile_image
뚜비밤비#KR1
1544Unranked-No Ranked Games
51profile_image
고기물고기당#KR1
1544Unranked-No Ranked Games
52profile_image
seasononeswcver#KR1
1543Unranked-No Ranked Games
53profile_image
알게 모르게#감사합니다
1538gold 176 LP
3W
3L
50%
54profile_image
코 코#7771
1530platinum 20 LP
177W
166L
52%
55profile_image
참새크면비둘기#2493
1530platinum 490 LP
32W
38L
46%
56profile_image
금붕어새끼#KR1
1528diamond 252 LP
31W
29L
52%
57profile_image
GuyJay#KR1
1526Unranked-No Ranked Games
58profile_image
미 별#KR1
1515diamond 451 LP
17W
12L
59%
59profile_image
Coy#KR2
1512Unranked-No Ranked Games
60profile_image
악어는심쿵해#KR1
1506Unranked-No Ranked Games
61profile_image
닉네임안바까짐#1143
1499platinum 30 LP
139W
142L
49%
62profile_image
Emrjdnsrkawk#KR1
1489platinum 275 LP
90W
80L
53%
63profile_image
Todos Los Diass#KR1
1486Unranked-No Ranked Games
64profile_image
Aregent#KR1
1483Unranked-No Ranked Games
65profile_image
꿈꾼다#KR1
1482Unranked-No Ranked Games
66profile_image
SophroSyne#6251
1474Unranked-No Ranked Games
67profile_image
Black Psychor#KR1
1466Unranked-No Ranked Games
68profile_image
주거볼래#KR1
1465bronze 420 LP
193W
195L
50%
69profile_image
정의사도#KR1
1465bronze 393 LP
65W
71L
48%
70profile_image
름 찡#KR1
1465Unranked-No Ranked Games
71profile_image
징크스#PENTA
1461bronze 261 LP
81W
85L
49%
72profile_image
EDG Viper#치치94
1454platinum 429 LP
384W
387L
50%
73profile_image
냥냐키#KR1
1452bronze 31 LP
9W
13L
41%
74profile_image
귀여워#용설란
1449platinum 329 LP
19W
18L
51%
75profile_image
jschanny#KR1
1447silver 387 LP
5W
4L
56%
76profile_image
유나비#7777
1446Unranked-No Ranked Games
77profile_image
백금Disco#KR1
1444emerald 498 LP
20W
24L
45%
78profile_image
MACQUARIE#KR1
1440Unranked-No Ranked Games
79profile_image
기모기모기모띠#KR1
1439bronze 245 LP
45W
49L
48%
80profile_image
하루 권장 칼로리#KR1
1436platinum 456 LP
17W
15L
53%
81profile_image
오설계#KR1
1436Unranked-No Ranked Games
82profile_image
협곡의여신님#꽃쑤닝
1434emerald 471 LP
25W
21L
54%
83profile_image
무좀균#KR1
1432emerald 447 LP
52W
41L
56%
84profile_image
Veйom#KRN
1430Unranked-No Ranked Games
85profile_image
난뭐든지잘될거야#KR1
1430Unranked-No Ranked Games
86profile_image
쪼꼼쪼꼼#KR1
1428iron 322 LP
153W
171L
47%
87profile_image
UGLY DUCKLING#KR1
1423platinum 18 LP
80W
71L
53%
88profile_image
ADC User#KR1
1423platinum 456 LP
139W
151L
48%
89profile_image
TF7#KR1
1422platinum 239 LP
126W
129L
49%
90profile_image
낭만과열정#KR1
1419bronze 123 LP
4W
2L
67%
91profile_image
소영웅#KR1
1417Unranked-No Ranked Games
92profile_image
손나은#4813
1416master 1 LP
323W
328L
50%
93profile_image
32831528del#KR1
1416Unranked-No Ranked Games
94profile_image
오이시이#7777
1415master 48 LP
301W
300L
50%
95profile_image
Love Solfege#KR1
1415Unranked-No Ranked Games
96profile_image
카스랑참이슬#KR1
1411silver 171 LP
189W
188L
50%
97profile_image
방 실#1004
1410silver 347 LP
238W
252L
49%
98profile_image
승 희#gish
1408diamond 41 LP
15W
5L
75%
99profile_image
빌린거야#KR1
1404Unranked-No Ranked Games
100profile_image
윤지현짱#KR1
1403platinum 348 LP
165W
165L
50%

#1 ~ #100 / Total 24,280,229 Summoners

12345678910
next