thứ tự xếp hạng

There are currently 4,183,166 summoners in Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
801profile_image
OdysseDin#EUW
1372platinum 395 LP
40W
25L
62%
802profile_image
Misajo#Chris
1372emerald 282 LP
45W
43L
51%
803profile_image
Reseth MSC#14703
1372silver 347 LP
8W
6L
57%
804profile_image
Kerberðs#EUW
1371bronze 20 LP
0W
6L
0%
805profile_image
Lurian#GOD
1371diamond 243 LP
42W
47L
47%
806profile_image
SeeU InValhalla#EUW
1371Unranked-No Ranked Games
807profile_image
pepeba#EUW
1371platinum 451 LP
7W
5L
58%
808profile_image
Purple Gunge#EUW
1371bronze 381 LP
18W
23L
44%
809profile_image
Ateez fangirlUwU#ATINY
1371platinum 286 LP
13W
13L
50%
810profile_image
ZhiZhu#Kebab
1371diamond 413 LP
14W
30L
32%
811profile_image
Buen juego rito#EUW
1370emerald 217 LP
20W
21L
49%
812profile_image
Yami#shura
1370Unranked-No Ranked Games
813profile_image
Hydro archon#Puppy
1370silver 27 LP
4W
2L
67%
814profile_image
APeck#Carry
1370platinum 40 LP
6W
14L
30%
815profile_image
Axe Catchem#EUW
1370emerald 336 LP
47W
53L
47%
816profile_image
Suikos#EUW
1370bronze 31 LP
23W
22L
51%
817profile_image
simply me#EUW
1370master 95 LP
54W
44L
55%
818profile_image
niénn#981
1369bronze 211 LP
10W
14L
42%
819profile_image
Close To Death#EUW
1369Unranked-No Ranked Games
820profile_image
flourishing moon#Daddy
1369Unranked-No Ranked Games
821profile_image
BoudurLeRaide#EUW
1368Unranked-No Ranked Games
822profile_image
Prushka#Bond
1368emerald 453 LP
11W
11L
50%
823profile_image
Psychouse#EUW
1368platinum 317 LP
18W
33L
35%
824profile_image
Dante277#EUW
1368Unranked-No Ranked Games
825profile_image
KILLΩNOVΑ639#AU24K
1368gold 282 LP
41W
38L
52%
826profile_image
PANDASLOVEBAMBU#Nivia
1368diamond 277 LP
36W
34L
51%
827profile_image
Lucius#Licht
1368emerald 38 LP
20W
24L
45%
828profile_image
Psyini#EUW
1368platinum 194 LP
3W
2L
60%
829profile_image
Solo Leveling ψ#EUW
1368Unranked-No Ranked Games
830profile_image
ChiprryMule5#EUW
1368bronze 112 LP
25W
17L
60%
831profile_image
Shiny Support #EUW
1367Unranked-No Ranked Games
832profile_image
TheRadioDemon#7898
1367gold 269 LP
13W
18L
42%
833profile_image
Taytsuke#EUW
1367master 17 LP
39W
36L
52%
834profile_image
Schivt67#Yone
1367emerald 31 LP
39W
35L
53%
835profile_image
LeVerDur#EUW
1366platinum 370 LP
1W
4L
20%
836profile_image
Jezabe#jezab
1366gold 27 LP
9W
5L
64%
837profile_image
KJ Henry Snow#Gadse
1366master 86 LP
37W
35L
51%
838profile_image
o0oFRANCISCOo0o#EUW
1366Unranked-No Ranked Games
839profile_image
LeBlunK#1986
1366silver 367 LP
29W
29L
50%
840profile_image
Drop y Pants#1312
1366Unranked-No Ranked Games
841profile_image
Lord Teemo#0811
1365platinum 17 LP
7W
5L
58%
842profile_image
Bayzket#EUW
1365emerald 36 LP
12W
20L
38%
843profile_image
Daniel Beuthner#EUW
1365diamond 439 LP
30W
42L
42%
844profile_image
Conlux#EUW
1365emerald 420 LP
20W
14L
59%
845profile_image
Causalidades#2397
1365emerald 286 LP
66W
65L
50%
846profile_image
Famous Fingers#EUW
1365emerald 414 LP
51W
52L
50%
847profile_image
ricky rickstar#0815
1364silver 222 LP
32W
29L
52%
848profile_image
Pitchot#EUW
1364gold 11 LP
9W
14L
39%
849profile_image
Frotegox#EUW
1363silver 116 LP
30W
34L
47%
850profile_image
blackrequiem#EUW
1363Unranked-No Ranked Games
851profile_image
Sea Guardian#EUW
1363platinum 359 LP
23W
28L
45%
852profile_image
T1 SkyNet#Olly
1363silver 154 LP
4W
4L
50%
853profile_image
RüdigerRolf#EUW
1363platinum 40 LP
12W
21L
36%
854profile_image
Léle#fra
1363emerald 467 LP
20W
17L
54%
855profile_image
Forrix#EUW
1363master 78 LP
52W
54L
49%
856profile_image
Fujitora#WA7CH
1362master 26 LP
46W
43L
52%
857profile_image
The Lord Yasuo#ohhhh
1362Unranked-No Ranked Games
858profile_image
Crapchar#EUW
1362emerald 269 LP
32W
21L
60%
859profile_image
jesulytro#EUW
1362platinum 490 LP
24W
24L
50%
860profile_image
TPY TheBoss#EUW
1362emerald 467 LP
3W
9L
25%
861profile_image
Mun San#ded
1362gold 329 LP
2W
3L
40%
862profile_image
QiyanasStoriesYT#EUW
1362Unranked-No Ranked Games
863profile_image
Sbobbetta#Spupi
1361emerald 216 LP
53W
52L
50%
864profile_image
Fiftycocuzas#DIGHE
1361platinum 41 LP
3W
5L
38%
865profile_image
KruzerZ#EUW
1361diamond 117 LP
28W
26L
52%
866profile_image
KQarberroh#EUW
1361iron 31 LP
22W
25L
47%
867profile_image
Kurôhige#EUW
1361platinum 457 LP
39W
43L
48%
868profile_image
Volven#EUW
1361bronze 256 LP
11W
7L
61%
869profile_image
Yae Mikoo#0000
1361platinum 227 LP
6W
3L
67%
870profile_image
Plateauqt#EUW
1360platinum 365 LP
9W
11L
45%
871profile_image
Saytan#EUW
1360silver 245 LP
24W
21L
53%
872profile_image
Alfhari#EUW
1360Unranked-No Ranked Games
873profile_image
Sebberman#EUW
1360Unranked-No Ranked Games
874profile_image
Art of war#demon
1360Unranked-No Ranked Games
875profile_image
DeBagger#RTSup
1360gold 454 LP
5W
1L
83%
876profile_image
GxE Felidae#EUW
1359platinum 170 LP
10W
9L
53%
877profile_image
Rεsh#4796
1359diamond 161 LP
47W
46L
51%
878profile_image
ReBoN#002g
1359Unranked-No Ranked Games
879profile_image
Rasmus Gozzi#EUW
1358gold 264 LP
23W
22L
51%
880profile_image
TheFourthBuIIet#EUW
1358emerald 374 LP
28W
29L
49%
881profile_image
MrNightClub#Easy
1358platinum 40 LP
16W
18L
47%
882profile_image
Relentargon#EUW
1358platinum 136 LP
18W
9L
67%
883profile_image
Worst Jungle#EUW
1358Unranked-No Ranked Games
884profile_image
Zbibulondief#EUW
1358Unranked-No Ranked Games
885profile_image
nøbodÿ løvês me#ζξζ
1357Unranked-No Ranked Games
886profile_image
Bloody MADry#EUW
1357Unranked-No Ranked Games
887profile_image
Akalillujah#ZZZ
1357silver 25 LP
49W
43L
53%
888profile_image
Baret#EUW
1357emerald 428 LP
20W
18L
53%
889profile_image
Provocative Soul#EUW
1356Unranked-No Ranked Games
890profile_image
Dieselweasel #EUW
1356silver 291 LP
6W
6L
50%
891profile_image
Thresh Graveyard#EUW
1356emerald 41 LP
18W
16L
53%
892profile_image
Smolion Sol#DRGNS
1356diamond 366 LP
7W
9L
44%
893profile_image
Ägir#SIMP
1355emerald 267 LP
11W
12L
48%
894profile_image
BlackBox#Rengo
1355gold 484 LP
22W
27L
45%
895profile_image
HighHwei to Hell#jhin
1355Unranked-No Ranked Games
896profile_image
El Desprecio#1999
1355platinum 427 LP
19W
21L
48%
897profile_image
Julie Han#KOF
1354platinum 210 LP
29W
28L
51%
898profile_image
Foxes Ganja#EUW
1354bronze 387 LP
3W
2L
60%
899profile_image
Sergent Cover#EUW
1354Unranked-No Ranked Games
900profile_image
TheWaschbär#Meow
1354emerald 426 LP
8W
1L
89%

#801 ~ #900 / Total 4,183,166 Summoners

12345678910
next