thứ tự xếp hạng

Hiện tại có 4,480,948 người triệu hồi trên Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
701profile_image
LEAGUEOFMONKEY4s#EUW
1396platinum 445 LP
6W
7L
46%
702profile_image
Satana Tagliola#EUW
1396Unranked-No Ranked Games
703profile_image
Chinese Ink#xdd
1396platinum 41 LP
3W
4L
43%
704profile_image
JuzaLaNube#EUW
1396bronze 18 LP
56W
52L
52%
705profile_image
UseChatGetBaaN#EUW
1396silver 22 LP
41W
49L
46%
706profile_image
Hygoneta#1234
1396master 227 LP
87W
76L
53%
707profile_image
TirCogneCraz#EUW
1395Unranked-No Ranked Games
708profile_image
Angel Type F#EUW
1395diamond 415 LP
17W
16L
52%
709profile_image
NatsuLucy#EUW
1395silver 483 LP
14W
22L
39%
710profile_image
MESSINA KING#0000
1394platinum 250 LP
15W
18L
45%
711profile_image
Saneonymous#EUW
1394iron 479 LP
21W
35L
38%
712profile_image
Fla#miao
1394diamond 311 LP
2W
3L
40%
713profile_image
MR kouyoku#EUW
1393Unranked-No Ranked Games
714profile_image
Sweet#EUW
1393Unranked-No Ranked Games
715profile_image
HondJoch#Pog
1393emerald 332 LP
23W
29L
44%
716profile_image
Vayne#love
1393emerald 410 LP
8W
14L
36%
717profile_image
Thunderhand#DOGGO
1393emerald 16 LP
34W
43L
44%
718profile_image
Cersei Lannister#wine
1393emerald 193 LP
40W
51L
44%
719profile_image
JBR#COD
1393diamond 386 LP
61W
67L
48%
720profile_image
Dr Sylvain#yass
1392gold 376 LP
26W
22L
54%
721profile_image
thakha#EUW
1392Unranked-No Ranked Games
722profile_image
ARMORAMURETTE#EUwU
1392emerald 413 LP
10W
6L
63%
723profile_image
The Yake#EUW
1391emerald 442 LP
23W
36L
39%
724profile_image
Nyugati#7752
1391Unranked-No Ranked Games
725profile_image
Yetim#0w0
1390Unranked-No Ranked Games
726profile_image
DreamMaiden#DREAM
1390silver 117 LP
33W
45L
42%
727profile_image
ÔvÔ Reki#EUW
1390Unranked-No Ranked Games
728profile_image
シャドウガーデン#Wolrd
1389platinum 313 LP
50W
58L
46%
729profile_image
Kyo#5050
1389platinum 313 LP
25W
29L
46%
730profile_image
Zenoken#WoW
1389diamond 144 LP
42W
38L
53%
731profile_image
Mahal78#EUW
1389Unranked-No Ranked Games
732profile_image
Martian#007
1389Unranked-No Ranked Games
733profile_image
16 29#16 29
1388master 94 LP
30W
22L
58%
734profile_image
GreeN2#EUW
1388Unranked-No Ranked Games
735profile_image
Uma Kompton#posay
1388platinum 155 LP
9W
3L
75%
736profile_image
JenataNaKazan0va#EUW
1388gold 446 LP
46W
41L
53%
737profile_image
BL Fizzi#YEET
1387emerald 328 LP
18W
21L
46%
738profile_image
hurra die gams#WWW
1387master 140 LP
57W
56L
50%
739profile_image
Imperial#ITA
1387platinum 447 LP
35W
34L
51%
740profile_image
DiamondRosε#EUW
1387platinum 264 LP
4W
4L
50%
741profile_image
Τadej Pogačar#Soria
1386challenger 552 LP
62W
44L
58%
742profile_image
la mère malgache#EUW
1385Unranked-No Ranked Games
743profile_image
Azula#2507
1385platinum 499 LP
14W
24L
37%
744profile_image
Cosmic Wisp#lost
1385diamond 349 LP
8W
8L
50%
745profile_image
ßureado#VRG
1385bronze 117 LP
5W
4L
56%
746profile_image
Mini Chovy#KOR
1385platinum 233 LP
56W
54L
51%
747profile_image
MaDDoG 8#EUW
1385Unranked-No Ranked Games
748profile_image
666 ツ#2323
1385platinum 255 LP
47W
48L
49%
749profile_image
Asgrím#EUW
1385bronze 419 LP
31W
30L
51%
750profile_image
MainArteos#EUW
1384Unranked-No Ranked Games
751profile_image
Mediterráneo#Kaisa
1384bronze 226 LP
2W
3L
40%
752profile_image
FAMIED#EUW
1384Unranked-No Ranked Games
753profile_image
她也曾是我的破绽#EGO
1384platinum 40 LP
20W
24L
45%
754profile_image
LCS BeWhite#MID
1384diamond 495 LP
9W
13L
41%
755profile_image
Löid Förger Yör#EUW
1383platinum 11 LP
26W
13L
67%
756profile_image
Cuervo volador#EUW
1383bronze 278 LP
40W
44L
48%
757profile_image
Mr Couteau#EUW
1383emerald 32 LP
21W
18L
54%
758profile_image
LeBlanc#love
1383silver 145 LP
3W
4L
43%
759profile_image
CocoJoe#EUW
1383Unranked-No Ranked Games
760profile_image
MasterYink#EUW
1382silver 232 LP
13W
32L
29%
761profile_image
Senna#Maevn
1382diamond 362 LP
30W
39L
43%
762profile_image
파이크#Dz16
1382silver 215 LP
26W
23L
53%
763profile_image
mrammonit#EUW
1382Unranked-No Ranked Games
764profile_image
Zombiie#Kata
1381emerald 189 LP
82W
79L
51%
765profile_image
Seikkyo#EUW
1381Unranked-No Ranked Games
766profile_image
I AM SO KASSA#EUW
1381platinum 499 LP
16W
24L
40%
767profile_image
Iron Serpent#5517
1381diamond 40 LP
18W
24L
43%
768profile_image
Sir Cañita#EUW
1381silver 40 LP
6W
5L
55%
769profile_image
Txibi#EUW
1380silver 287 LP
9W
7L
56%
770profile_image
RussianBombshell#RUS
1380Unranked-No Ranked Games
771profile_image
OVERLORD90#EUW
1380Unranked-No Ranked Games
772profile_image
Bluefull#Drgn
1380iron 481 LP
66W
71L
48%
773profile_image
mace#999X
1380diamond 439 LP
13W
20L
39%
774profile_image
HighHwei to Hell#ZaZa
1380Unranked-No Ranked Games
775profile_image
Brazil lalalala#EUW
1380platinum 324 LP
33W
34L
49%
776profile_image
Rhio#69420
1379Unranked-No Ranked Games
777profile_image
YUUKΛTΛN#4444
1379bronze 217 LP
34W
26L
57%
778profile_image
Tinelli#7 7
1379master 126 LP
36W
32L
53%
779profile_image
A D M l R A L#EUW
1379diamond 489 LP
32W
25L
56%
780profile_image
SeraSimp1989#EUW
1379Unranked-No Ranked Games
781profile_image
Xąyåh#1708
1378emerald 419 LP
34W
52L
40%
782profile_image
Leon#gxd
1378Unranked-No Ranked Games
783profile_image
OdysseDin#EUW
1377platinum 451 LP
68W
60L
53%
784profile_image
cat dad#ger
1377Unranked-No Ranked Games
785profile_image
Lord Arai#5562
1377Unranked-No Ranked Games
786profile_image
Reseth MSC#14703
1377silver 347 LP
8W
6L
57%
787profile_image
ıƒıvεºΔηußıs#ıƒıvε
1376platinum 49 LP
2W
4L
33%
788profile_image
Wareda#EUW
1376emerald 218 LP
34W
29L
54%
789profile_image
Mary Fafe#EUW
1376Unranked-No Ranked Games
790profile_image
Kyuura#CATS
1376silver 229 LP
43W
36L
54%
791profile_image
coca1nMonkey#ff15
1376emerald 240 LP
28W
20L
58%
792profile_image
Anita Max Wynn#Tokyo
1375Unranked-No Ranked Games
793profile_image
SeifGX#FNC
1375gold 426 LP
7W
5L
58%
794profile_image
APeck#Carry
1375platinum 40 LP
6W
14L
30%
795profile_image
OoDataoO#EUW
1375Unranked-No Ranked Games
796profile_image
ANY Simi#Olaf
1375master 1 LP
39W
33L
54%
797profile_image
simply me#EUW
1375master 0 LP
67W
68L
50%
798profile_image
Purple Gunge#EUW
1375bronze 397 LP
37W
43L
46%
799profile_image
Soulcinder#EUW
1374emerald 428 LP
59W
69L
46%
800profile_image
Holy Ganja#1312
1374platinum 37 LP
3W
5L
38%

#701 ~ #800 / Tổng cộng 4,480,948 Summoners

12345678910
next