thứ tự xếp hạng

Hiện tại có 4,526,625 người triệu hồi trên Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
601profile_image
Droca#EUW
1421emerald 122 LP
94W
106L
47%
602profile_image
lost my bot#sad
1421emerald 41 LP
4W
2L
67%
603profile_image
MigαVillαin#EUW
1420platinum 41 LP
32W
29L
52%
604profile_image
phos#Anime
1420diamond 365 LP
39W
33L
54%
605profile_image
Kap0w#0013
1420platinum 118 LP
36W
29L
55%
606profile_image
H3llBoyNr1#EUW
1419Unranked-No Ranked Games
607profile_image
바텀 킹#3488
1419diamond 476 LP
45W
45L
50%
608profile_image
Kanashi#EUW
1418emerald 329 LP
43W
33L
57%
609profile_image
ULTIMATOY#TÔY
1418platinum 223 LP
29W
32L
48%
610profile_image
Gashnor#EUW
1417Unranked-No Ranked Games
611profile_image
GOD KING DARIUS#OTP
1417emerald 368 LP
59W
53L
53%
612profile_image
STN Blade40#000
1417grandmaster 397 LP
47W
31L
60%
613profile_image
G0blin#EUW
1416diamond 242 LP
24W
27L
47%
614profile_image
Gadjins#EUW
1416Unranked-No Ranked Games
615profile_image
CaptainSexy#6969
1416grandmaster 333 LP
77W
66L
54%
616profile_image
JVDiosDelMango#SISI
1416gold 148 LP
100W
90L
53%
617profile_image
Katten i trakten#Einár
1415diamond 485 LP
27W
32L
46%
618profile_image
Patrii#7533
1415silver 235 LP
13W
13L
50%
619profile_image
michaelangels#EUW
1415Unranked-No Ranked Games
620profile_image
Voracity#HNVR
1414diamond 457 LP
30W
38L
44%
621profile_image
Griet#EUW
1414bronze 183 LP
11W
10L
52%
622profile_image
Muryoukuusho#EUW
1414master 27 LP
47W
44L
52%
623profile_image
Bad lux player#EUW
1414gold 455 LP
42W
47L
47%
624profile_image
木已成舟#LZC
1413diamond 244 LP
13W
16L
45%
625profile_image
FNC Kite Machine#JHIN
1413emerald 36 LP
22W
13L
63%
626profile_image
Carlooss#EUW
1413diamond 459 LP
32W
24L
57%
627profile_image
Roulette#EUW
1412master 214 LP
38W
26L
59%
628profile_image
aesio#EUWU
1412platinum 255 LP
13W
17L
43%
629profile_image
BloodBerry#EUW
1412bronze 347 LP
49W
53L
48%
630profile_image
Anvos#1432
1412Unranked-No Ranked Games
631profile_image
Tolgus Prime#ADC
1412diamond 138 LP
82W
83L
50%
632profile_image
CastleintheWild#EUW
1412bronze 425 LP
54W
52L
51%
633profile_image
Owska#USB
1411emerald 312 LP
8W
14L
36%
634profile_image
Accio LPS#EUW
1411emerald 215 LP
3W
5L
38%
635profile_image
oasisz#EUW
1411Unranked-No Ranked Games
636profile_image
Zarax#EUW
1411Unranked-No Ranked Games
637profile_image
Dènise6169#EUW
1411Unranked-No Ranked Games
638profile_image
Marec#EUW
1410emerald 481 LP
17W
28L
38%
639profile_image
ManoloGap#MILK
1410master 56 LP
29W
24L
55%
640profile_image
ƒrøžëñÑıþþłëš#Nippi
1410platinum 40 LP
44W
51L
46%
641profile_image
WhiteKumiho#FOXY
1410gold 265 LP
27W
28L
49%
642profile_image
Yuumi#24072
1409Unranked-No Ranked Games
643profile_image
Akiko 14#163
1409Unranked-No Ranked Games
644profile_image
Wild Bard#EUW
1409Unranked-No Ranked Games
645profile_image
Sicilylegend21#EUW
1409emerald 231 LP
12W
8L
60%
646profile_image
HeavenZ#IDC
1408gold 127 LP
24W
33L
42%
647profile_image
Idenshi#EUW
1408diamond 394 LP
89W
82L
52%
648profile_image
Lord Ainz#EUW
1408platinum 277 LP
23W
41L
36%
649profile_image
Barrbatus#EUW
1408silver 366 LP
21W
23L
48%
650profile_image
pavmi#333
1408diamond 35 LP
20W
28L
42%
651profile_image
gunblade neeko#neeko
1408Unranked-No Ranked Games
652profile_image
CAT#GASM
1408Unranked-No Ranked Games
653profile_image
ZombierSaCose#EUW
1407platinum 397 LP
14W
20L
41%
654profile_image
gtrik#lol
1407challenger 567 LP
67W
44L
60%
655profile_image
PunKittz#JINX
1407Unranked-No Ranked Games
656profile_image
Octokock#EUW
1407platinum 455 LP
9W
18L
33%
657profile_image
Ayato12#EUW
1406emerald 453 LP
25W
21L
54%
658profile_image
CHEEETAH#6969
1406silver 360 LP
24W
23L
51%
659profile_image
Mrs give it 2 u#EUW
1405bronze 13 LP
29W
33L
47%
660profile_image
Metro Boomin III#OvO
1405platinum 224 LP
2W
3L
40%
661profile_image
ToplaneBloke#EUW
1405emerald 322 LP
29W
28L
51%
662profile_image
Namor#King
1405Unranked-No Ranked Games
663profile_image
max57960#EUW
1404Unranked-No Ranked Games
664profile_image
UWSTheRoyalFleX #EUW
1403silver 140 LP
8W
2L
80%
665profile_image
FRA#NCO
1403emerald 424 LP
5W
12L
29%
666profile_image
Vahnne#ff15
1403platinum 347 LP
38W
43L
47%
667profile_image
BrimStone#2207
1403bronze 424 LP
40W
57L
41%
668profile_image
Croccantino#EUW
1402Unranked-No Ranked Games
669profile_image
Haurne#EUW
1402master 240 LP
59W
46L
56%
670profile_image
danielusu007#EUW
1402gold 175 LP
43W
54L
44%
671profile_image
LD Yazinovic#EUW
1402silver 23 LP
51W
58L
47%
672profile_image
infabulosa#EUW
1401Unranked-No Ranked Games
673profile_image
lukisfajardo#EUW
1401diamond 316 LP
5W
2L
71%
674profile_image
EznoIV#EUW
1401emerald 271 LP
62W
63L
50%
675profile_image
蘑菇机#God
1401emerald 351 LP
1W
5L
17%
676profile_image
Sonnenprinz#EUW
1401iron 394 LP
54W
56L
49%
677profile_image
Princess Kaiiyah#Xayah
1400platinum 322 LP
2W
6L
25%
678profile_image
HelloItsJustin#4486
1399iron 276 LP
24W
35L
41%
679profile_image
o colega do suis#12345
1399gold 428 LP
7W
12L
37%
680profile_image
You Better FF#EUW
1399emerald 493 LP
16W
25L
39%
681profile_image
Adonis Talonis#KAWAI
1399platinum 394 LP
37W
39L
49%
682profile_image
PHT Habicht#PHT
1399emerald 388 LP
8W
5L
62%
683profile_image
Juth#Juth
1399iron 376 LP
21W
31L
40%
684profile_image
fecuoy99#EUW
1399bronze 233 LP
3W
5L
38%
685profile_image
NHS Yor Takamiya#EUW
1399silver 40 LP
3W
6L
33%
686profile_image
NEKA RIME#EUW
1398Unranked-No Ranked Games
687profile_image
Azazel#Liria
1398emerald 26 LP
57W
55L
51%
688profile_image
KevinMatty#EUW
1398diamond 290 LP
38W
36L
51%
689profile_image
FullClearIntoWin#EUW
1398master 252 LP
82W
77L
52%
690profile_image
hafiz#lucky
1398Unranked-No Ranked Games
691profile_image
Kimetz#018
1398platinum 281 LP
54W
53L
50%
692profile_image
Taber#0204
1398emerald 21 LP
31W
22L
58%
693profile_image
blackshipos#EUW
1397Unranked-No Ranked Games
694profile_image
RagnarrLoðbrók#Valha
1397gold 447 LP
15W
12L
56%
695profile_image
hearty#7777
1397diamond 322 LP
7W
0L
100%
696profile_image
Baks Bunny#EUW
1397gold 175 LP
34W
43L
44%
697profile_image
VoiD KomWu#EUW
1397platinum 40 LP
39W
30L
57%
698profile_image
El Snorlax#Dicio
1397platinum 236 LP
39W
40L
49%
699profile_image
Kernel#埃德温
1397emerald 240 LP
84W
88L
49%
700profile_image
SimpLord#UwU
1397Unranked-No Ranked Games

#601 ~ #700 / Tổng cộng 4,526,625 Summoners

12345678910
next