thứ tự xếp hạng

There are currently 4,325,103 summoners in Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
501profile_image
BASSAMq#EUW
1446platinum 136 LP
13W
12L
52%
502profile_image
Fanatiseur#EUW
1446emerald 15 LP
8W
8L
50%
503profile_image
De magician#2828
1446bronze 222 LP
21W
23L
48%
504profile_image
DontLetDravenCry#EUW
1445emerald 384 LP
4W
2L
67%
505profile_image
Smartynos#EUW
1445gold 121 LP
25W
24L
51%
506profile_image
VΛLKYRIΛ#EVΛ
1445gold 427 LP
20W
23L
47%
507profile_image
Nafs#Flex
1445Unranked-No Ranked Games
508profile_image
Seeker Rush#EUW
1445Unranked-No Ranked Games
509profile_image
Hiori#1005
1444gold 313 LP
3W
5L
38%
510profile_image
Beyourself18#EUW
1444Unranked-No Ranked Games
511profile_image
Opossos#侘 寂
1444master 202 LP
42W
33L
56%
512profile_image
cheesesborro#EUW
1444silver 399 LP
37W
46L
45%
513profile_image
SonoUnMeme#EUW
1443silver 219 LP
24W
25L
49%
514profile_image
paoloss#EUW
1443Unranked-No Ranked Games
515profile_image
MoonsSlayer#EUW
1443bronze 282 LP
20W
25L
44%
516profile_image
I am Anivia#EUW
1443Unranked-No Ranked Games
517profile_image
Zedreeks#EUW
1442iron 41 LP
43W
59L
42%
518profile_image
I have no ego#fr fr
1442emerald 132 LP
32W
29L
52%
519profile_image
Francyz#EUW
1442diamond 318 LP
19W
13L
59%
520profile_image
Namura#0013
1442platinum 429 LP
2W
3L
40%
521profile_image
PolishBaxton#EUW
1442gold 362 LP
79W
81L
49%
522profile_image
Zed 765LT#EUW
1441silver 137 LP
24W
11L
69%
523profile_image
Alucard Hellsing#EUW
1441Unranked-No Ranked Games
524profile_image
Aphex Donger#EUW
1441platinum 371 LP
29W
33L
47%
525profile_image
Kokü#EUW
1441diamond 414 LP
23W
28L
45%
526profile_image
MegaLongJohn456#EUW
1441Unranked-No Ranked Games
527profile_image
Alasmari 454#5972
1441emerald 216 LP
21W
20L
51%
528profile_image
Ryukomei#JOAT
1440gold 247 LP
25W
16L
61%
529profile_image
Hedi#mid
1440diamond 256 LP
19W
18L
51%
530profile_image
wasp84#EUW
1440platinum 480 LP
34W
24L
59%
531profile_image
AEC Drago#0000
1439diamond 291 LP
51W
50L
50%
532profile_image
THD Commodus#EUW
1439diamond 240 LP
30W
16L
65%
533profile_image
ClownFiesta#FF15
1439emerald 265 LP
61W
50L
55%
534profile_image
HI ITS MELL#2607
1438emerald 249 LP
19W
23L
45%
535profile_image
NyaBella#cutie
1438platinum 273 LP
4W
3L
57%
536profile_image
可爱的小猫#1603
1438platinum 270 LP
4W
4L
50%
537profile_image
9th#無盡回憶中
1437diamond 154 LP
7W
4L
64%
538profile_image
Likse#EUW
1437silver 296 LP
8W
8L
50%
539profile_image
Samnyaa#EUW
1437silver 115 LP
38W
28L
58%
540profile_image
beemos left nut#EUW
1437Unranked-No Ranked Games
541profile_image
Alessia Pinelli#678
1437Unranked-No Ranked Games
542profile_image
Kevin Pearson#EUW
1436Unranked-No Ranked Games
543profile_image
VININE#VNINE
1436diamond 441 LP
6W
2L
75%
544profile_image
bulgaro#EUW
1436Unranked-No Ranked Games
545profile_image
Rachel Roxx#EUW
1436Unranked-No Ranked Games
546profile_image
L7aywen#mrama
1435silver 378 LP
7W
11L
39%
547profile_image
The Shield Hero#GAY
1435emerald 454 LP
45W
36L
56%
548profile_image
karlsve#EUW
1435platinum 396 LP
37W
34L
52%
549profile_image
Piplup#Diff
1434gold 453 LP
19W
14L
58%
550profile_image
Envy Carry#EUW
1434master 114 LP
48W
43L
53%
551profile_image
TurbatoPeristeri#XBOX
1434Unranked-No Ranked Games
552profile_image
tegheintecia#tegh
1434Unranked-No Ranked Games
553profile_image
Piedini di Janna#EUW
1433Unranked-No Ranked Games
554profile_image
Erinys#6277
1433silver 354 LP
5W
2L
71%
555profile_image
obscur3#EUW
1433Unranked-No Ranked Games
556profile_image
Elmodammr#EUW
1433emerald 390 LP
11W
10L
52%
557profile_image
Pelfoxi#0598
1433bronze 445 LP
28W
21L
57%
558profile_image
Imbibitor Lunae#uwu
1432emerald 213 LP
13W
18L
42%
559profile_image
Anbu Slayer#EUW
1432emerald 423 LP
11W
6L
65%
560profile_image
Shoxy#EUW
1432emerald 41 LP
14W
15L
48%
561profile_image
Alestor#7007
1431Unranked-No Ranked Games
562profile_image
ashlore#EUW
1430diamond 40 LP
26W
26L
50%
563profile_image
Kaplan#LOL
1430Unranked-No Ranked Games
564profile_image
lv100 Metapod#Meta
1429Unranked-No Ranked Games
565profile_image
zDamiK#EUW
1429Unranked-No Ranked Games
566profile_image
SkylineVIV#EUW
1429gold 429 LP
9W
16L
36%
567profile_image
Mîkax#HITD
1428diamond 112 LP
8W
7L
53%
568profile_image
Karasu no Mure#HI10
1427bronze 228 LP
6W
3L
67%
569profile_image
Neith#EUW
1426emerald 234 LP
32W
34L
48%
570profile_image
Bel#xoxo
1426Unranked-No Ranked Games
571profile_image
hov#den
1425Unranked-No Ranked Games
572profile_image
EBS bmb#EUW
1425emerald 160 LP
9W
7L
56%
573profile_image
BELYNE#EUW
1425Unranked-No Ranked Games
574profile_image
Katarina#Kata
1425platinum 466 LP
1W
4L
20%
575profile_image
Gorguzt#BAKA
1424silver 454 LP
10W
13L
43%
576profile_image
Eissa#1996
1424gold 432 LP
12W
14L
46%
577profile_image
Artemis#422
1424Unranked-No Ranked Games
578profile_image
Borulf#EUW
1424bronze 428 LP
4W
6L
40%
579profile_image
Mîep#Mîep4
1424diamond 40 LP
16W
22L
42%
580profile_image
kaizuco#EUW
1423bronze 197 LP
10W
5L
67%
581profile_image
SkuWuol#uWu
1423platinum 452 LP
11W
19L
37%
582profile_image
Albano Kun#her
1423platinum 451 LP
9W
14L
39%
583profile_image
Ttoastty#3991
1423diamond 175 LP
45W
40L
53%
584profile_image
Ryushinos#EUW
1423Unranked-No Ranked Games
585profile_image
Free Palestine#7hn
1423Unranked-No Ranked Games
586profile_image
Baldur#EUW
1423platinum 250 LP
8W
5L
62%
587profile_image
ΞDarKÍAÎMÌeRΞ#EUW
1422emerald 154 LP
26W
36L
42%
588profile_image
Gullwing#EUW
1422diamond 333 LP
9W
3L
75%
589profile_image
Paci#1110
1422diamond 421 LP
22W
19L
54%
590profile_image
PadrePewPew#222
1422bronze 292 LP
14W
12L
54%
591profile_image
DJANG00#6666
1421Unranked-No Ranked Games
592profile_image
初音ミク#SEKAI
1421Unranked-No Ranked Games
593profile_image
ALPECIN STONE#EUW
1421gold 320 LP
25W
24L
51%
594profile_image
aitoriyakitori#EUW
1421Unranked-No Ranked Games
595profile_image
MigαVillαin#EUW
1420platinum 41 LP
32W
29L
52%
596profile_image
Kata Fate#EUW
1420silver 224 LP
44W
37L
54%
597profile_image
Kap0w#0013
1420platinum 361 LP
26W
25L
51%
598profile_image
lost my bot#sad
1420platinum 197 LP
3W
2L
60%
599profile_image
Droca#EUW
1419diamond 362 LP
79W
79L
50%
600profile_image
바텀 킹#3488
1419diamond 40 LP
36W
38L
49%

#501 ~ #600 / Total 4,325,103 Summoners

12345678910
next