thứ tự xếp hạng

There are currently 4,089,300 summoners in Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
401profile_image
AnaQuinn7x#EUW
1478bronze 40 LP
5W
5L
50%
402profile_image
Sam Winchester#MQS
1478Unranked-No Ranked Games
403profile_image
Phoeπix#EUW
1478Unranked-No Ranked Games
404profile_image
Darroq#EUW
1477diamond 320 LP
30W
42L
42%
405profile_image
nutellando#EUW
1477iron 236 LP
15W
15L
50%
406profile_image
Scorth#EUW
1477master 232 LP
34W
27L
56%
407profile_image
adrikar98#AK98
1476bronze 350 LP
32W
41L
44%
408profile_image
virol#EUW
1476emerald 445 LP
24W
28L
46%
409profile_image
ˉˉˉ#ˇˉˇ
1477Unranked-No Ranked Games
410profile_image
Woof4Heal#Heal
1475iron 385 LP
22W
32L
41%
411profile_image
Hatool#2701
1475gold 480 LP
19W
20L
49%
412profile_image
daportin#EUW
1475bronze 40 LP
7W
18L
28%
413profile_image
BABYS ON FIRE#9065
1475platinum 399 LP
4W
2L
67%
414profile_image
CringePoppetje#UwU
1475master 152 LP
59W
59L
50%
415profile_image
DrugDealerIvern#Tree
1475diamond 387 LP
35W
23L
60%
416profile_image
Awnioo#meow
1474gold 358 LP
9W
7L
56%
417profile_image
BTV Schobex#TUI
1473emerald 335 LP
22W
22L
50%
418profile_image
Anoying#1600
1473diamond 347 LP
15W
16L
48%
419profile_image
Yoruichi Enjoyer#FEET
1473Unranked-No Ranked Games
420profile_image
Lyrex#FNC
1473emerald 121 LP
8W
9L
47%
421profile_image
Ynrei#Ynrei
1472silver 247 LP
31W
33L
48%
422profile_image
andoni jike972#EUW
1472bronze 463 LP
45W
52L
46%
423profile_image
Ka3 Tom#EUW
1472Unranked-No Ranked Games
424profile_image
T n s e i g a#EUW
1472emerald 417 LP
4W
3L
57%
425profile_image
Strykzscream#EUW
1472silver 41 LP
28W
31L
47%
426profile_image
Dragon#DIOCA
1471Unranked-No Ranked Games
427profile_image
Morales#EUW
1471Unranked-No Ranked Games
428profile_image
Monkey D licorn#0000
1470platinum 317 LP
14W
15L
48%
429profile_image
Saku#EUW
1470diamond 293 LP
15W
15L
50%
430profile_image
Katsu Cürry#EUW
1469Unranked-No Ranked Games
431profile_image
MollyRome#EUW
1469Unranked-No Ranked Games
432profile_image
Ronny Styles#1337
1469master 88 LP
41W
34L
55%
433profile_image
Kite#743
1468Unranked-No Ranked Games
434profile_image
o Mimmi o#EUW
1468bronze 317 LP
18W
13L
58%
435profile_image
FREE PALESTINE#FRPL
1468platinum 277 LP
54W
47L
53%
436profile_image
Sweet Apricot#EUW
1468Unranked-No Ranked Games
437profile_image
Gitano Honrado#2043
1467Unranked-No Ranked Games
438profile_image
microfase#EUW
1467iron 494 LP
27W
30L
47%
439profile_image
Kyojì#EUW
1466gold 222 LP
24W
20L
55%
440profile_image
Young Metro#Neo
1466platinum 441 LP
41W
32L
56%
441profile_image
Twice Mina#kpop
1465diamond 22 LP
17W
15L
53%
442profile_image
허거덩#krmid
1464master 133 LP
24W
11L
69%
443profile_image
Backloop#EUW
1464Unranked-No Ranked Games
444profile_image
Jackpot#7777
1464Unranked-No Ranked Games
445profile_image
Alby Muccia#EUW
1462Unranked-No Ranked Games
446profile_image
CM Punk#FNC
1462emerald 22 LP
26W
21L
55%
447profile_image
The Last Wizard#RIP
1462Unranked-No Ranked Games
448profile_image
Zambatos#EUW
1462platinum 470 LP
14W
20L
41%
449profile_image
Forsaken Entity#EUW
1461platinum 259 LP
15W
21L
42%
450profile_image
Krystal#TBYS
1461emerald 40 LP
8W
18L
31%
451profile_image
Kuroui#EUW
1460emerald 397 LP
15W
15L
50%
452profile_image
Meltaur#EUW
1459Unranked-No Ranked Games
453profile_image
P3rfekt#EUW
1459emerald 415 LP
43W
36L
54%
454profile_image
Bess#DOJO
1459platinum 273 LP
41W
64L
39%
455profile_image
Sanlu#EUW
1459Unranked-No Ranked Games
456profile_image
TF Ryuu#Truth
1458Unranked-No Ranked Games
457profile_image
F4R FR0M ME NPC#B0SS1
1458platinum 110 LP
19W
21L
48%
458profile_image
09Anthony09#EUW
1457Unranked-No Ranked Games
459profile_image
Heyss#3009
1457emerald 469 LP
3W
3L
50%
460profile_image
Endless Paradox#1313
1457bronze 124 LP
7W
2L
78%
461profile_image
Master Vyiego#EUW
1457emerald 256 LP
26W
34L
43%
462profile_image
Suikodom#RPG
1456bronze 370 LP
43W
35L
55%
463profile_image
The Unreal Shady#EUW
1456Unranked-No Ranked Games
464profile_image
WildSau93#EUW
1456Unranked-No Ranked Games
465profile_image
infancdris#EUW
1456gold 371 LP
7W
4L
64%
466profile_image
SamStyle#Janna
1456gold 122 LP
14W
4L
78%
467profile_image
다윈 마킨#euw
1455emerald 356 LP
83W
64L
56%
468profile_image
GÒÓFBALL#EUW
1455Unranked-No Ranked Games
469profile_image
FairyTouch#EUW
1455gold 364 LP
4W
5L
44%
470profile_image
Tak#XYZ
1454master 0 LP
42W
35L
55%
471profile_image
EXP Guirake#MID
1454master 1 LP
38W
38L
50%
472profile_image
Strafeeee#EUW
1454Unranked-No Ranked Games
473profile_image
PazeyWazey#EUW
1453gold 499 LP
14W
13L
52%
474profile_image
YCO#EUW
1453grandmaster 159 LP
44W
35L
56%
475profile_image
Keria#Rata
1452platinum 210 LP
3W
5L
38%
476profile_image
Bloody Frenzy#EUW
1452platinum 178 LP
1W
4L
20%
477profile_image
PebbleSurfer#7848
1451platinum 116 LP
5W
3L
63%
478profile_image
General Arte#EUW
1451platinum 470 LP
21W
32L
40%
479profile_image
smokrengar#EUW
1451silver 272 LP
11W
9L
55%
480profile_image
LadySchilg#Supp
1450emerald 40 LP
23W
24L
49%
481profile_image
AlinWalker#1996
1449Unranked-No Ranked Games
482profile_image
teamofmonkeys#2845
1449gold 124 LP
55W
40L
58%
483profile_image
crazylele#EUW
1449emerald 294 LP
2W
4L
33%
484profile_image
Lillia#Hug
1449gold 343 LP
37W
28L
57%
485profile_image
EFG F4hRaD#EUW
1449diamond 341 LP
3W
3L
50%
486profile_image
Doomed#0303
1449diamond 192 LP
10W
0L
100%
487profile_image
Daddy Sante#EUW
1448platinum 25 LP
36W
33L
52%
488profile_image
Jinxed Jonny#JINX
1448emerald 359 LP
16W
19L
46%
489profile_image
Life in Blue#BLUE
1448Unranked-No Ranked Games
490profile_image
kekkomagic#EUW
1448emerald 474 LP
33W
28L
54%
491profile_image
SsNaujsS#EUW
1448emerald 420 LP
53W
47L
53%
492profile_image
Toni Snelhouden#EUW
1447emerald 431 LP
4W
13L
24%
493profile_image
tyberzen#baler
1447diamond 211 LP
29W
36L
45%
494profile_image
Lana Del Rey Bot#EUW
1447diamond 26 LP
10W
10L
50%
495profile_image
Sirlolo#EUW
1447iron 180 LP
14W
12L
54%
496profile_image
Hermann Pacholke#EUW
1447Unranked-No Ranked Games
497profile_image
BASSAMq#EUW
1446platinum 127 LP
7W
5L
58%
498profile_image
Αrtoria#Mid
1446master 48 LP
35W
32L
52%
499profile_image
De magician#2828
1446bronze 475 LP
10W
17L
37%
500profile_image
Smartynos#EUW
1445gold 248 LP
16W
16L
50%

#401 ~ #500 / Total 4,089,300 Summoners

12345678910
next