thứ tự xếp hạng

There are currently 4,325,616 summoners in Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
301profile_image
Spin Makes U Win#5438
1527emerald 44 LP
26W
23L
53%
302profile_image
IvanDaiX#EUW
1527platinum 366 LP
18W
23L
44%
303profile_image
Shmunk#EUW
1527Unranked-No Ranked Games
304profile_image
MontyK#Doggo
1527emerald 217 LP
3W
5L
38%
305profile_image
potmacius#msk
1526master 2 LP
71W
64L
53%
306profile_image
WinnieThePoota#GODO
1524platinum 182 LP
10W
7L
59%
307profile_image
Bigjim60#EUW
1523Unranked-No Ranked Games
308profile_image
KC RednighT#1712
1523Unranked-No Ranked Games
309profile_image
Far sin kug#EUW
1522platinum 456 LP
73W
60L
55%
310profile_image
CoolAdcplayer#EUW
1522diamond 317 LP
29W
37L
44%
311profile_image
T1 YUTO#UwU
1521silver 41 LP
63W
76L
45%
312profile_image
Rescar#EUW
1521emerald 143 LP
50W
67L
43%
313profile_image
DIVER 1V9#proxy
1521diamond 143 LP
28W
30L
48%
314profile_image
Kokovitch#EUW
1520diamond 240 LP
33W
35L
49%
315profile_image
Arles Jemini#EUW
1519Unranked-No Ranked Games
316profile_image
Τony Effe#ZOBA
1519emerald 267 LP
38W
48L
44%
317profile_image
SΞT#EUW
1518platinum 316 LP
21W
18L
54%
318profile_image
Bae is ma bae#Leo
1518diamond 226 LP
8W
6L
57%
319profile_image
Ethruid#Viego
1518emerald 464 LP
11W
3L
79%
320profile_image
him#777
1517diamond 366 LP
45W
56L
45%
321profile_image
Dealer of Love#ATR
1517gold 155 LP
35W
31L
53%
322profile_image
Rift Animal#EUW
1516Unranked-No Ranked Games
323profile_image
Thebausffs#EUW
1516diamond 294 LP
35W
43L
45%
324profile_image
Milked Dry Teemo#Teemo
1515emerald 473 LP
64W
63L
50%
325profile_image
Am On The Case#EUW
1515gold 145 LP
23W
31L
43%
326profile_image
PARAN0IAQUE#EUW
1515emerald 40 LP
36W
63L
36%
327profile_image
Saifogeo98#EUW
1515Unranked-No Ranked Games
328profile_image
Susii#EUW
1513Unranked-No Ranked Games
329profile_image
EvilRippie#EUW
1513emerald 474 LP
55W
71L
44%
330profile_image
Gonn#401
1512diamond 40 LP
33W
25L
57%
331profile_image
Ainutari#simp
1511emerald 345 LP
32W
41L
44%
332profile_image
Eisblume#LuLu
1508Unranked-No Ranked Games
333profile_image
Tank Diff#EUW
1508diamond 327 LP
8W
8L
50%
334profile_image
ScytheAbuser#Kayn
1507Unranked-No Ranked Games
335profile_image
Junky Monkey#EUW
1507bronze 164 LP
5W
1L
83%
336profile_image
Lily#Egg
1506Unranked-No Ranked Games
337profile_image
NPChem #EUW
1505platinum 418 LP
22W
27L
45%
338profile_image
Dancîng Blade #EUW
1505emerald 47 LP
14W
15L
48%
339profile_image
Shadøw Warrior#6880
1503emerald 45 LP
26W
31L
46%
340profile_image
Umbre#975
1503emerald 370 LP
11W
9L
55%
341profile_image
Perchoni#Sofi
1502master 44 LP
26W
25L
51%
342profile_image
ribu woj#yolo
1502grandmaster 499 LP
108W
90L
55%
343profile_image
Blu#Vale
1500Unranked-No Ranked Games
344profile_image
8dore#EUW
1500platinum 233 LP
4W
6L
40%
345profile_image
Heira#EUW
1499bronze 324 LP
28W
42L
40%
346profile_image
Erhaben#6077
1499platinum 264 LP
13W
12L
52%
347profile_image
Legiloe#Cait
1499diamond 142 LP
6W
3L
67%
348profile_image
l9 jg glider#space
1499diamond 454 LP
26W
22L
54%
349profile_image
stevman17#EUW
1499gold 453 LP
21W
29L
42%
350profile_image
0nra#EUW
1498gold 294 LP
14W
5L
74%
351profile_image
Zeios#EUW
1498Unranked-No Ranked Games
352profile_image
BurialDelivery#EUW
1498emerald 489 LP
55W
62L
47%
353profile_image
Haibara αi#EUW
1497silver 443 LP
6W
4L
60%
354profile_image
Gαß#Blanc
1497emerald 14 LP
5W
11L
31%
355profile_image
Kurumi Ebisuzawa#PALA
1496Unranked-No Ranked Games
356profile_image
Marlboro Enjoyer#uwu
1496master 52 LP
86W
79L
52%
357profile_image
真贋相愛#Blood
1495Unranked-No Ranked Games
358profile_image
Urias#282
1495Unranked-No Ranked Games
359profile_image
Sylphrεnα#9199
1494gold 175 LP
31W
40L
44%
360profile_image
JustJean101#EUW
1493Unranked-No Ranked Games
361profile_image
ProxyGinger#EUW
1493platinum 422 LP
2W
3L
40%
362profile_image
Leykuan#6129
1493emerald 168 LP
27W
19L
59%
363profile_image
Nuclear Barrel#SATAN
1493bronze 221 LP
37W
35L
51%
364profile_image
alhamdululu#VEL
1492emerald 318 LP
28W
29L
49%
365profile_image
Batzagard#EUW
1492Unranked-No Ranked Games
366profile_image
ragejasle2#EUW
1492emerald 148 LP
31W
47L
40%
367profile_image
Darkin0#EUW
1492Unranked-No Ranked Games
368profile_image
Sternenstaub30#EUW
1492iron 17 LP
20W
29L
41%
369profile_image
LinkisnotZelda#Viego
1491gold 35 LP
24W
13L
65%
370profile_image
CCHECKMATE7#EUW
1491silver 40 LP
17W
18L
49%
371profile_image
JackOfBladesITA#8888
1490Unranked-No Ranked Games
372profile_image
Magenta#EUW
1490emerald 346 LP
17W
30L
36%
373profile_image
Karmageddon#6713
1490bronze 150 LP
432W
441L
49%
374profile_image
DC86#EUW
1489bronze 152 LP
28W
36L
44%
375profile_image
TheBlackkWolf#snarl
1489emerald 125 LP
72W
62L
54%
376profile_image
PolynomeX#EUW
1489Unranked-No Ranked Games
377profile_image
Arle#EUW
1489emerald 153 LP
114W
132L
46%
378profile_image
TugaN00b#EUW
1489platinum 243 LP
1W
5L
17%
379profile_image
Ronnie Coleman#Dani
1488diamond 440 LP
41W
34L
55%
380profile_image
Cripple#Gwen
1488grandmaster 402 LP
66W
50L
57%
381profile_image
NickiWrld#Onika
1488emerald 274 LP
4W
3L
57%
382profile_image
Lunariya#cutie
1487diamond 128 LP
30W
26L
54%
383profile_image
đęađ bύt pręttγ#L9XD
1487Unranked-No Ranked Games
384profile_image
GSRe ShyRIP#Akali
1485Unranked-No Ranked Games
385profile_image
Madara v#EUW
1484platinum 416 LP
0W
10L
0%
386profile_image
CMR Ruined King#EUW
1484silver 18 LP
2W
8L
20%
387profile_image
Inchaalah I Gank#EUW
1484Unranked-No Ranked Games
388profile_image
TobeyMaguire#RAIMI
1483gold 311 LP
11W
10L
52%
389profile_image
MR JØKÊR#LGT
1483bronze 435 LP
4W
1L
80%
390profile_image
Chosen#ラカン
1483diamond 454 LP
20W
18L
53%
391profile_image
Hatool#2701
1482gold 40 LP
21W
26L
45%
392profile_image
Miraa#Angel
1482emerald 423 LP
40W
22L
65%
393profile_image
Jhinetic Whisper#EUW
1482bronze 279 LP
19W
17L
53%
394profile_image
Mikke#Heba
1482diamond 349 LP
7W
4L
64%
395profile_image
Joshy Fernandes#Lux
1481emerald 393 LP
62W
66L
48%
396profile_image
Get Jinxed#Meeku
1481emerald 26 LP
6W
5L
55%
397profile_image
SupOsitoirMasqué#choco
1481iron 282 LP
4W
4L
50%
398profile_image
vîki#EUW
1481gold 355 LP
41W
42L
49%
399profile_image
Rosenrot#EUW
1481silver 270 LP
25W
23L
52%
400profile_image
EisohneWaffel#BIER
1481diamond 237 LP
16W
16L
50%

#301 ~ #400 / Total 4,325,616 Summoners

12345678910
next