thứ tự xếp hạng

There are currently 3,824,320 summoners in Summoner's Rift

Xếp hạng cấp độ được cập nhật một cách định kỳ

người triệu hồi cấp độ
#người triệu hồilevelhạngLPtỉ lệ thắng từ cao
201profile_image
Palpatoune#FEUR
1588platinum 363 LP
17W
24L
41%
202profile_image
BXN#1V9
1588Unranked-No Ranked Games
203profile_image
Inolius#EUW
1587Unranked-No Ranked Games
204profile_image
aAa Hazriel#SPF
1587Unranked-No Ranked Games
205profile_image
L1k3 4 8055#1337
1586Unranked-No Ranked Games
206profile_image
XVII Angel#angel
1585silver 162 LP
21W
24L
47%
207profile_image
EVA 01#NGEVA
1584Unranked-No Ranked Games
208profile_image
Vernon#EUW
1583emerald 264 LP
16W
17L
48%
209profile_image
DarkEagl3#IreKr
1583diamond 481 LP
17W
15L
53%
210profile_image
Shank91#0000
1583bronze 236 LP
5W
8L
38%
211profile_image
Prince3moor#love
1582Unranked-No Ranked Games
212profile_image
세멕스#4436
1582diamond 137 LP
11W
5L
69%
213profile_image
G2 Semma OG#REAL
1581Unranked-No Ranked Games
214profile_image
Taleeyo#EUW
1581Unranked-No Ranked Games
215profile_image
PoD Bro#EUW
1581gold 373 LP
23W
16L
59%
216profile_image
YRDodo#EUW
1579Unranked-No Ranked Games
217profile_image
Fantasyline#EUW
1578master 21 LP
40W
32L
56%
218profile_image
Kyq#777
1578Unranked-No Ranked Games
219profile_image
Mαndarina#EUW
1577silver 436 LP
2W
3L
40%
220profile_image
Uzuriaga#uzu
1575emerald 460 LP
18W
18L
50%
221profile_image
Elrine#EUW
1575Unranked-No Ranked Games
222profile_image
RedViper#0510
1574diamond 11 LP
14W
10L
58%
223profile_image
Shizor#EUW
1573platinum 215 LP
14W
6L
70%
224profile_image
Enipe#EUW
1573Unranked-No Ranked Games
225profile_image
eugyn#EUW
1573Unranked-No Ranked Games
226profile_image
Sami#Kat
1571diamond 46 LP
23W
25L
48%
227profile_image
ΔmberTurd#1312
1570Unranked-No Ranked Games
228profile_image
NΣΣX#Supp
1567Unranked-No Ranked Games
229profile_image
IonianFusel#EUW
1567diamond 391 LP
22W
10L
69%
230profile_image
Jervo#GOLD
1566master 0 LP
16W
8L
67%
231profile_image
Islanna#EUW
1565bronze 230 LP
23W
12L
66%
232profile_image
PiggyMira#EUW
1565Unranked-No Ranked Games
233profile_image
sky unsundered#4522
1563diamond 367 LP
19W
21L
48%
234profile_image
Lesbiana Tanque#EUW
1563platinum 263 LP
11W
14L
44%
235profile_image
itzyy#4229
1560diamond 375 LP
14W
18L
44%
236profile_image
Everglow#EUW
1560gold 114 LP
41W
36L
53%
237profile_image
headsplit#mind
1560platinum 251 LP
3W
4L
43%
238profile_image
MAIN GARU#euwuw
1559bronze 40 LP
6W
13L
32%
239profile_image
Giraffa#ALB
1558Unranked-No Ranked Games
240profile_image
Hannibal Barca#EUW
1558Unranked-No Ranked Games
241profile_image
ERC Yoshi#ERC
1557silver 172 LP
2W
6L
25%
242profile_image
KØnØ Sett Da#EUW
1556Unranked-No Ranked Games
243profile_image
SNE Tyrex#EUW
1556platinum 471 LP
25W
31L
45%
244profile_image
Riyaa#8011
1556bronze 215 LP
3W
16L
16%
245profile_image
lolrexerr#7000
1553gold 487 LP
8W
5L
62%
246profile_image
El Culo de Ayuso#EUW
1553Unranked-No Ranked Games
247profile_image
Moonlight#1666
1552Unranked-No Ranked Games
248profile_image
Forbenn#EUW
1552Unranked-No Ranked Games
249profile_image
Sahrina#Ahri
1551emerald 41 LP
13W
10L
57%
250profile_image
R3nn0#FURRY
1551Unranked-No Ranked Games
251profile_image
Scolo La Pasta#4615
1550Unranked-No Ranked Games
252profile_image
整个猴群我腚最红#阿巴阿巴
1550emerald 260 LP
23W
21L
52%
253profile_image
MT1 Schlemmes#MT1
1549diamond 291 LP
31W
37L
46%
254profile_image
AndrewGoD#Kin
1549Unranked-No Ranked Games
255profile_image
KitsuneOƒƒ#EUW
1548Unranked-No Ranked Games
256profile_image
Λ Z N#EUW
1547emerald 378 LP
20W
28L
42%
257profile_image
BEXXÁ#EUW
1545gold 41 LP
7W
6L
54%
258profile_image
Tontuan#EUW
1545Unranked-No Ranked Games
259profile_image
crystian88#EUW
1545Unranked-No Ranked Games
260profile_image
Banana#800A
1544diamond 12 LP
19W
13L
59%
261profile_image
wisirayan#EUW
1544Unranked-No Ranked Games
262profile_image
Terminator#M101
1544Unranked-No Ranked Games
263profile_image
Poggers Vayne#EUW
1543silver 299 LP
29W
35L
45%
264profile_image
lightferrons#EUW
1543platinum 24 LP
20W
24L
45%
265profile_image
Asena#Lilly
1542Unranked-No Ranked Games
266profile_image
Σnneiko#EUW
1542Unranked-No Ranked Games
267profile_image
Dëstroy My Fänny#0110
1541gold 223 LP
17W
32L
35%
268profile_image
Jesuliano#Cádiz
1540emerald 215 LP
6W
3L
67%
269profile_image
Malenia#EUUW
1540silver 458 LP
8W
16L
33%
270profile_image
OTP Banana UwU#EUW
1540gold 196 LP
21W
21L
50%
271profile_image
Raphi#Raph
1540Unranked-No Ranked Games
272profile_image
Warmagedong#42069
1539gold 285 LP
5W
8L
38%
273profile_image
FieryXenon#FX99
1539silver 49 LP
7W
11L
39%
274profile_image
Not The Savior#SNG
1538Unranked-No Ranked Games
275profile_image
NO NAME ZED#6296
1538Unranked-No Ranked Games
276profile_image
Lovi#JNG
1537Unranked-No Ranked Games
277profile_image
THC black#EUW
1537gold 429 LP
18W
15L
55%
278profile_image
CaptainHook#NVLD
1536Unranked-No Ranked Games
279profile_image
SHADOUKEN#SNK
1535Unranked-No Ranked Games
280profile_image
ali1100#EUW
1533bronze 157 LP
15W
23L
39%
281profile_image
An0nymus7#EUW
1533diamond 372 LP
23W
26L
47%
282profile_image
Poxi#72021
1531diamond 457 LP
22W
19L
54%
283profile_image
Stole Yo Muffins#EUW
1531Unranked-No Ranked Games
284profile_image
TsunamiBun 420 Y#CPARM
1531Unranked-No Ranked Games
285profile_image
i ˇ#EUW
1530Unranked-No Ranked Games
286profile_image
victorxpo25#HANMA
1529emerald 148 LP
23W
26L
47%
287profile_image
blonded#mcld
1529Unranked-No Ranked Games
288profile_image
Peaker#1404
1527master 63 LP
22W
19L
54%
289profile_image
IvanDaiX#EUW
1527platinum 24 LP
7W
9L
44%
290profile_image
Shmunk#EUW
1527Unranked-No Ranked Games
291profile_image
Alitaliyah 727#2655
1526platinum 110 LP
8W
9L
47%
292profile_image
SomeoneYouLoved#night
1526diamond 372 LP
5W
5L
50%
293profile_image
KnechtusPilatus#EUW
1525silver 40 LP
17W
15L
53%
294profile_image
Ascheriit Ato#EUW
1524Unranked-No Ranked Games
295profile_image
JustSavedMyTop#0904
1524silver 330 LP
12W
9L
57%
296profile_image
Bigjim60#EUW
1523Unranked-No Ranked Games
297profile_image
Jokés#EUW
1522diamond 347 LP
16W
16L
50%
298profile_image
Spin Makes U Win#5438
1521platinum 3100 LP
12W
16L
43%
299profile_image
potmacius#msk
1521diamond 253 LP
36W
35L
51%
300profile_image
WinnieThePoota#GODO
1520Unranked-No Ranked Games

#201 ~ #300 / Total 3,824,320 Summoners

12345678910
next