thứ tự xếp hạng

Tiêu chuẩn xếp hạng của tướng tủ đã được đổi thành kim cương 2 trở lên và thứ tự chơi game nhiều.