ล็อคอิน

กระดานอันดับ

การจัดอันดับแชมเปี้ยนยึดตามจำนวนของเกมในระดับ Diamond 2 หรือมากกว่านั้นขึ้นไป